Giriş

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak ilgili bölümlere ve senatoya girecek müfredatlara ulaşabilirsiniz.

"Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Tezli Yüksek Lisans Programı"

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GKP501 Kentsel Dönüşümde Enerji Yönetimi ve Bölgesel Isıtma t 3 0 3 7.5 seçmeli
GYO508 Kentsel Dönüşüme Genel Bakış; Proje Geliştirme ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP505 İmar Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP507 Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP509 Çevre Jeolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP511 Kaya ve Zemin Ortamları t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP513 Deprem Mühendisliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP515 Kentsel Dönüşümde Finans Modelleri ve Finansal Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP517 Saha Sismolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP519 Tarihi Çevrede Kentsel Dönüşüm t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP521 Konutların Ekolojik Sürdürülebilirliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP523 Gayrimenkul Değerleme Teknikleri ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP525 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hukuku t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP527 Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP504 Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Geliştirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP506 Kentleri Anlamak t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP508 Planlama Deneyimleri: Ülkemiz ve Dünya Örneği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP510 Kent Jeolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP512 Türkiye'nin Doğal Afet Risk Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP514 Mimaride Ekolojik Yapı Malzemeleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP516 Yapılaşma Jeofiziği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GYO515 Kent, Konut ve İnsan t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP520 Çevre Düzenleme ve Planlama İlişkileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP522 Gayrimenkul Pazarlama, Yatırım, Satış ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP524 Kentsel Dönüşüm ve Yapıların Deprem Riskinin Belirlenmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli

"Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı"

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GKP501 Kentsel Dönüşümde Enerji Yönetimi ve Bölgesel Isıtma t 3 0 3 7.5 seçmeli
GYO508 Kentsel Dönüşüme Genel Bakış; Proje Geliştirme ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP505 İmar Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP507 Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP509 Çevre Jeolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP511 Kaya ve Zemin Ortamları t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP513 Deprem Mühendisliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP515 Kentsel Dönüşümde Finans Modelleri ve Finansal Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP517 Saha Sismolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP519 Tarihi Çevrede Kentsel Dönüşüm t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP521 Konutların Ekolojik Sürdürülebilirliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP523 Gayrimenkul Değerleme Teknikleri ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP525 İmar ve Kentsel Dönüşüm Hukuku t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP527 Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP504 Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Geliştirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP506 Kentleri Anlamak t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP508 Planlama Deneyimleri: Ülkemiz ve Dünya Örneği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP510 Kent Jeolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP512 Türkiye'nin Doğal Afet Risk Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP514 Mimaride Ekolojik Yapı Malzemeleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP516 Yapılaşma Jeofiziği t 3 0 3 7.5 seçmeli
GYO515 Kent, Konut ve İnsan t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP520 Çevre Düzenleme ve Planlama İlişkileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP522 Gayrimenkul Pazarlama, Yatırım, Satış ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
GKP524 Kentsel Dönüşüm ve Yapıların Deprem Riskinin Belirlenmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli

Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULI503 Theories of Internationonal Relations e 3 7.5 zorunlu
AIR503 Introduction to Contemporary Africa e 3 7.5 zorunlu
AIR507 Early and Modern African History e 3 7.5 zorunlu
AIR509 Government and Politics in Africa e 3 7.5 zorunlu
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
SBE500 Seminar e 0 0 zorunlu
SBE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
AIR511 Islam in Africa e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR512 Foreign Policy Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR513 Sufism in Africa e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR514 Colonialism and Post-Colonial Critique e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR515 World Politics and Conflicts Resolutions e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR516 Seminar in the Middle East Politics e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR517 African Economics e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR518 Africa in International System e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR519 Africa in the Ottoman History e 3 7.5 alan içi seçmeli

Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULI503 Theories of Internationonal Relations e 3 7.5 zorunlu
AIR503 Introduction to Contemporary Africa e 3 7.5 zorunlu
AIR507 Early and Modern African History e 3 7.5 zorunlu
AIR509 Government and Politics in Africa e 3 7.5 zorunlu
AIR512 Foreign Policy Analysis e 3 7.5 zorunlu
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
SBE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
AIR511 Islam in Africa e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR513 Sufism in Africa e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR514 Colonialism and Post-Colonial Critique e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR515 World Politics and Conflicts Resolutions e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR516 Seminar in the Middle East Politics e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR517 African Economics e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR518 Africa in International System e 3 7.5 alan içi seçmeli
AIR519 Africa in the Ottoman History e 3 7.5 alan içi seçmeli

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ADE501 Aile Danışmanlığı Kuramları t 3 7.5 zorunlu
ADE503 Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler t 3 7.5 zorunlu
SBE509 Araştırma Teknikleri t 3 7.5 zorunlu
ADE504 Aile Danışması Uygulaması t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ADE510 Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE511 Ailede İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE512 Ailede Travma ve Krize Müdahale t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE513 Aile Sosyolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE514 Aile Danışması Semineri t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE515 Aile ve Çocuk Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE516 Yetişkin Psikolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE517 Ailede Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE518 Evlilikte Cinsel Sorunlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE519 Anne-Baba-Eğitimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE520 Anne-Baba-Çocuk İlişkileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE521 Bireyi Tanıma Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE522 Aile Yapısı Araştırmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE523 Sosyo-Külterel Değişim Sürecinde Türkiye’de Aile t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE524 Farklı Gelişen Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Danışmanlığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE525 Çocuk Psikolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ADE501 Aile Danışmanlığı Kuramları t 3 7.5 zorunlu
ADE503 Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler t 3 7.5 zorunlu
SBE509 Araştırma Teknikleri t 3 7.5 zorunlu
ADE504 Aile Danışması Uygulaması t 3 7.5 zorunlu
ADE518 Evlilikte Cinsel Sorunlar t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ADE510 Evliliğe Hazırlanma ve Evlilik Öncesinde Danışma t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE511 Ailede İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE512 Ailede Travma ve Krize Müdahale t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE513 Aile Sosyolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE514 Aile Danışması Semineri t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE515 Aile ve Çocuk Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE516 Yetişkin Psikolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE517 Ailede Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE519 Anne-Baba-Eğitimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE520 Anne-Baba-Çocuk İlişkileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE521 Bireyi Tanıma Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE522 Aile Yapısı Araştırmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE523 Sosyo-Külterel Değişim Sürecinde Türkiye’de Aile t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE524 Farklı Gelişen Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Danışmanlığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE525 Çocuk Psikolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli

Bankacılık Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAN601 Para Teorisi ve Politikası t 3 7.5 zorunlu
BAN602 Bankacılık Teorisi ve Politikası t 3 7.5 zorunlu
BAN603 Aktif-Pasif Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
BAN604 Ekonometri t 3 7.5 zorunlu
BAN650 Bankacılık Semineri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
FIE601 Yeterlik Sınavı t 30 zorunlu
FIE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FIE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAN605 Bankacılık Düzenlemeleri Gözetim ve Denetim t 3 7.5 seçimlik
BAN606 Katılım Bankacılığı t 3 7.5 seçimlik
BAN607 Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
BAN608 Bankalarda Finansal Raporlama ve Analiz t 3 7.5 seçimlik
BAN609 Yatırım Bankacılığı t 3 7.5 seçimlik
BAN610 Merkez Bankacılığı t 3 7.5 seçimlik
FEK604 Finansal Piyasalar ve Kurumlar t 3 7.5 seçimlik
FEK605 Finansal Ekonometri t 3 7.5 seçimlik

Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBA501 Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası t 3 7.5 zorunlu
BAN502 Bankacılıkta Gözetim ve Denetim t 3 7.5 zorunlu
BAN504 Bankalarda Mali Tablo Analizi t 3 7.5 zorunlu
BAN503 Bankacılıkta Stratejik Yönetim t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
FIE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAN529 İş Yaşamında Başarı t 3 7.5 seçimlik
ISL567 Liderlik t 3 7.5 seçimlik
BAN513 Finansal Hizmetlerin Pazarlanması t 3 7.5 seçimlik
ISL542 Satış Teknikleri t 3 7.5 seçimlik
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 7.5 seçimlik
BAN509 Bankacılar İçin Finansal Matematik t 3 7.5 seçimlik
BAN538 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi t 3 7.5 seçimlik
BAN519 İç Kontrol ve Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
UBA541 Aktif-Pasif Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
BAN505 Bireysel Bankacılık Ürünleri t 3 7.5 seçimlik
BAN508 Banka Muhasebesi t 3 7.5 seçimlik
BAN528 Şube Yönetimi Simülasyonu t 3 7.5 seçimlik
BAN536 Yatırım Ürünleri Pazarlaması Simülasyonu t 3 7.5 seçimlik
BAN537 Yatırım Projelerinin Finansmanı t 3 7.5 seçimlik
BAN520 Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı t 3 7.5 seçimlik
UBA507 Uluslararası Bankacılık t 3 7.5 seçimlik
BAN528 Şube Yönetimi Simülasyonu t 3 7.5 seçimlik
BAN536 Yatırım Ürünleri Pazarlaması Simülasyonu t 3 7.5 seçimlik
ULT517 Uluslararası Ticaretin Finansmanı t 3 7.5 seçimlik
BAN516 Hazine ve Fon Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
BAN542 Türev Ürünler t 3 7.5 seçimlik
BAN524 İslami Ekonomi t 3 7.5 seçimlik
BAN521 İslam Hukuku ve Finansal İşlemler t 3 7.5 seçimlik
BAN531 Tekafül t 3 7.5 seçimlik
BAN523 İslami Bankacılık ve Finans t 3 7.5 seçimlik
BAN525 İslami Finansal Sözleşmeler ve Ürün Geliştirme t 3 7.5 seçimlik
BAN526 İslami Sermaye Piyasası t 3 7.5 seçimlik
BAN522 İslami Bankacılığın İlkeleri t 3 7.5 seçimlik

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
FBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL618 Evrimsel Algoritmalar t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL611 Fiziğe Dayalı Animasyon t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL610 Hesaplama Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL622 Paralel Hesaplama ve Grafik İşlemciler t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL544 Yaygın Bilgi İşleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL628 Nesnelerin İnterneti t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL677 Telekomünikasyon Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL630 Bilgisayarlı Görü ve Makine Öğrenmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL636 Kaotik Sistemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL640 Dosya Kurtarma ve Adli Bilişim t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL632 Örüntü Tanıma t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL638 Optik Ağlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL642 Bilgisayar Animasyonu t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL593 Bilgi Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE507 Hesaplamalı Düşünme t 3 0 3 7.5 seçmeli

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL512 Bulut Hesaplama ve Mimarisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL513 Yapay Sinir Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL516 Oyun Teorisi ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL517 Ağlarda Programlama t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM503 Optimizasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL521 İnteraktif Bilgisayar Grafikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL522 Bilgisayar Ağ Mimarileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL530 Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL532 FPGA ile Devre Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL534 Tasarım Desenleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL536 Modelleme ve Simülasyon t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL538 Hata Toleranslı Hesaplama t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL577 Doğal Dil Anlama t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL524 Kablosuz Ağlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL523 Rastgele Süreçler t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL542 Veri Madenciliği ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL540 Bilgisayar Ağları ve Dağıtık Sistem Güvenliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL518 Bilgisayar Sistemlerinde Performans Modelleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE507 Hesaplamalı Düşünme t 3 0 3 7.5 seçmeli

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL512 Bulut Hesaplama ve Mimarisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL513 Yapay Sinir Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL516 Oyun Teorisi ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL517 Ağlarda Programlama t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM503 Optimizasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL521 İnteraktif Bilgisayar Grafikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL522 Bilgisayar Ağ Mimarileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL530 Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL532 FPGA ile Devre Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL534 Tasarım Desenleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL536 Modelleme ve Simülasyon t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL538 Hata Toleranslı Hesaplama t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL577 Doğal Dil Anlama t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL524 Kablosuz Ağlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL523 Rastgele Süreçler t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL542 Veri Madenciliği ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL540 Bilgisayar Ağları ve Dağıtık Sistem Güvenliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
BIL518 Bilgisayar Sistemlerinde Performans Modelleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE507 Hesaplamalı Düşünme t 3 0 3 7.5 seçmeli

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
FBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM605 Veri Analizi ve Modelleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM614 Doğrusal Olmayan Prog. t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM616 Karar Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM625 Optimizasyon Teorisinin Matematik Esasları t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM632 Tersine Lojistik Yönetimi ve Ağ Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM634 İnovasyon ve Proje Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM642 Çok Amaçlı Karar Verme t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM658 Mühendislikte Oyun Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM660 İşletme Yönetimi ve Strateji t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM662 Sezgisel Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE512 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Deney Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM503 Optimizasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM505 Stokastik Süreçler t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM512 Simülasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM517 Bilgi Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM520 Toplam Kalite Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM524 İleri Üretim Planlama ve Kontrol t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM526 Sıralama ve Çizelgeleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM528 Matematiksel Programlama t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM532 Tedarik Zinciri Yönetiminde Özel Konular t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM533 Mühendislik Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM542 Kurumsal Kaynak Planlaması t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM543 Finans Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM546 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM547 Dijital Firmalarda BT Sorunları t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM550 İnsan Faktörleri Mühendisliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM552 Mühendislikte Deneysel Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM554 Endüstriyel Proje Hazırlama ve Değerlendirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM556 İleri Bilgisayarla Bütünleşik İmalat t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE512 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Deney Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli

Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM503 Optimizasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM505 Stokastik Süreçler t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM512 Simülasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM517 Bilgi Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM520 Toplam Kalite Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM524 İleri Üretim Planlama ve Kontrol t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM526 Sıralama ve Çizelgeleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM528 Matematiksel Programlama t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM532 Tedarik Zinciri Yönetiminde Özel Konular t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM533 Mühendislik Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM542 Kurumsal Kaynak Planlaması t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM543 Finans Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM546 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM547 Dijital Firmalarda BT Sorunları t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM550 İnsan Faktörleri Mühendisliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM552 Mühendislikte Deneysel Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM554 Endüstriyel Proje Hazırlama ve Değerlendirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM556 İleri Bilgisayarla Bütünleşik İmalat t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE512 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Deney Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli

Finansal Ekonomi Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
FEK601 Mikroekonomi Teorisi t 3 7.5 zorunlu
FEK605 Finansal Ekonometri t 3 7.5 zorunlu
FEK603 Finans Teorisi t 3 7.5 zorunlu
FEK604 Finansal Piyasalar ve Kurumlar t 3 7.5 zorunlu
FEK650 Finansal Ekonomi Semineri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
FIE601 Yeterlik Sınavı t 30 zorunlu
FIE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FIE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAN604 Ekonometri t 3 7.5 seçimlik
FEK606 Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar t 3 7.5 seçimlik
FEK607 Davranışsal Finans t 3 7.5 seçimlik
BAN601 Para Teorisi ve Politikası t 3 7.5 seçimlik
BAN607 Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
FEK608 Firma Değerleme t 3 7.5 seçimlik

Gayrimenkul Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GYO501 Gayrimenkul Yönetimi ve İşletmeciliği t 3 7.5 zorunlu
GYO502 Gayrimenkul Geliştirme t 3 7.5 zorunlu
GYO503 Gayrimenkul Finansman Yöntemleri t 3 7.5 zorunlu
GYO504 Gayrimenkul Hukuku t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GYO505 Gayrimenkul Pazarlama Stratejileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO506 Gayrimenkul Değerlemesi ve Fizibilite Analizi t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO507 Gayrimenkul Ekonomisi ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO508 Kentsel Dönüşüme Genel Bakış; Proje Geliştirme ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO509 İmar Bilgisi ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO510 Türkiye’de Gayrimenkul Sektörü Değerlendirmesi ve t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO511 Günün İhtiyaçlarına Göre Yeni Konut Tipolojileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO512 Tarihi Mekân ve Çevrelerin Kent Dokusuna Kazandırılması t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO513 Gayrimenkul Sermaye Piyasası t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO514 Türkiye’de Gayrimenkul Politikaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO515 Kent, Konut ve İnsan t 3 7.5 alan dışı seçmeli
GYO516 Şehir Planlamada Araştırma Teknikleri t 3 7.5 alan dışı seçmeli

Gayrimenkul Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GYO501 Gayrimenkul Yönetimi ve İşletmeciliği t 3 7.5 zorunlu
GYO502 Gayrimenkul Geliştirme t 3 7.5 zorunlu
GYO503 Gayrimenkul Finansman Yöntemleri t 3 7.5 zorunlu
GYO504 Gayrimenkul Hukuku t 3 7.5 zorunlu
GYO513 Gayrimenkul Sermaye Piyasası t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GYO505 Gayrimenkul Pazarlama Stratejileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO506 Gayrimenkul Değerlemesi ve Fizibilite Analizi t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO507 Gayrimenkul Ekonomisi ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO508 Kentsel Dönüşüme Genel Bakış; Proje Geliştirme ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO509 İmar Bilgisi ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO510 Türkiye’de Gayrimenkul Sektörü Değerlendirmesi ve t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO511 Günün İhtiyaçlarına Göre Yeni Konut Tipolojileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO512 Tarihi Mekân ve Çevrelerin Kent Dokusuna Kazandırılması t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO514 Türkiye’de Gayrimenkul Politikaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
GYO515 Kent, Konut ve İnsan t 3 7.5 alan dışı seçmeli
GYO516 Şehir Planlamada Araştırma Teknikleri t 3 7.5 alan dışı seçmeli

Halkla İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAI501 Yeni Medya ve Halkla İlişkiler t 3 7.5 zorunlu
HAI503 İkna Kuramları ve Retorik t 3 7.5 zorunlu
HAI504 Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
HAI505 İletişim Danışmanlığı ve Metin Yazarlığı t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RMI505 Uluslararası Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI518 İletişim ve Yönetişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI506 Siyasal İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI502 Dijital Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI502 Halkla İlişkilerde Etik ve Sosyal Sorumluluk t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI511 Marka Yönetimi ve İletişimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI509 Görsel Kültür ve Göstergebilim t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI513 Kültürlerarası İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli

Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAI501 Yeni Medya ve Halkla İlişkiler t 3 7.5 zorunlu
HAI503 İkna Kuramları ve Retorik t 3 7.5 zorunlu
HAI504 Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
HAI505 İletişim Danışmanlığı ve Metin Yazarlığı t 3 7.5 zorunlu
HAI507 Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler ve Sorunlar t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RMI505 Uluslararası Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI518 İletişim ve Yönetişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI506 Siyasal İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI502 Dijital Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI502 Halkla İlişkilerde Etik ve Sosyal Sorumluluk t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI511 Marka Yönetimi ve İletişimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI509 Görsel Kültür ve Göstergebilim t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI513 Kültürlerarası İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HIR601 Reklam ve Halkla İlişkiler Kuramları t 3 7.5 zorunlu
HIR605 Yeni Medya Çalışmaları ve Toplum t 3 7.5 zorunlu
HIR603 Reklamda Temsil t 3 7.5 zorunlu
HIR604 İletişimin Ekonomi Politiği t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
SBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
SBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HIR611 Yaratıcı Yazarlık t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR612 Dijital İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR613 Siyasal İletişim Yönetimi ve Liderlik t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR614 Reklam Sosyolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR615 Görsel Okur Yazarlık t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR616 Reklam Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR617 Toplumsal Hareketler ve Aktivizm t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR618 Entegre İletişim Kampanyaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
HIR619 E-Pazarlama ve Çevrimiçi Müşteri İlişkileri Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK524 Adalet ve Hukuk t 3 7.5 zorunlu
HUK517 Anayasa Teorisi t 3 7.5 zorunlu
HUK525 Ceza Hukuku Sorunları t 3 7.5 zorunlu
HUK528 Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Kamu Hukukunun Gelişimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK506 Hukuk ve Siyaset t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK560 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK513 Ekonomik Suçlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK504 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri t alan içi seçmeli
HUK522 İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi t alan içi seçmeli
HUK509 Demokrasi Teorisinde Yeni Gelişmeler t alan içi seçmeli
HUK529 Osmanlıdan Bugüne Din-Siyaset İlişkisi t alan içi seçmeli
HUK519 İmar Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK523 İdarî Yargılama Usulünün Güncel Sorunları t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK503 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Deliller t 3 7.5 alan içi seçmeli

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK524 Adalet ve Hukuk t 3 7.5 zorunlu
HUK517 Anayasa Teorisi t 3 7.5 zorunlu
HUK525 Ceza Hukuku Sorunları t 3 7.5 zorunlu
HUK528 Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Kamu Hukukunun Gelişimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK506 Hukuk ve Siyaset t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK560 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK513 Ekonomik Suçlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK504 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri t alan içi seçmeli
HUK522 İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi t alan içi seçmeli
HUK509 Demokrasi Teorisinde Yeni Gelişmeler t alan içi seçmeli
HUK529 Osmanlıdan Bugüne Din-Siyaset İlişkisi t alan içi seçmeli
HUK519 İmar Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK523 İdarî Yargılama Usulünün Güncel Sorunları t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK503 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Deliller t 3 7.5 alan içi seçmeli

Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
KPM512 Küresel Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISL514 Tüketici Davranışları ve Farklılıklar Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
KPM506 Marka Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
DTE509 Araştırma Yöntemleri, Uygulama ve Analiz t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE500 Seminer t 0 0 zorunlu
DTE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
KPM510 Markalaşma Sürecinde Reklam Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM509 Ürün Çeşitlendirme ve Yeni Ürün Geliştirilmesinde Marka Stratejileri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT536 Moda Pazarlaması ve Lüks Markalaşma t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM507 Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Sektöründe Marka Yaratılması t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM502 Marka Girişimi, Markanın Yaşatılması ve Korunması t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL531 Müşteri İlişkileri ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM517 Stratejik Marka Uygulamaları ve Marka Konumlandırma t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM501 Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Markalaşma t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT508 Oyun Teorisinin Temelleri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT507 Dış Pazar Araştırması t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM567 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar ve Marka İlişkisi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM503 Elektronik Ticaret ve E-Marka t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM513 Marka Destekleri ve Turquality t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
KPM512 Küresel Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISL514 Tüketici Davranışları ve Farklılıklar Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
KPM506 Marka Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
KPM507 Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Sektöründe Marka Yaratılması t 3 0 3 7.5 zorunlu
KPM513 Marka Destekleri ve Turquality t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
KPM510 Markalaşma Sürecinde Reklam Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM509 Ürün Çeşitlendirme ve Yeni Ürün Geliştirilmesinde Marka Stratejileri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT536 Moda Pazarlaması ve Lüks Markalaşma t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM502 Marka Girişimi, Markanın Yaşatılması ve Korunması t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM567 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar ve Marka İlişkisi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM501 Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Markalaşma t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT507 Dış Pazar Araştırması t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT508 Oyun Teorisinin Temelleri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
DTE509 Araştırma Yöntemleri, Uygulama ve Analiz t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL531 Müşteri İlişkileri ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM517 Stratejik Marka Uygulamaları ve Marka Konumlandırma t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM503 Elektronik Ticaret ve E-Marka t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LOY501 Lojistik Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
LOY502 Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
LOY503 Tedarik Zinciri Planlaması t 3 7.5 zorunlu
LOY515 Taşımacılık Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LOY518 Kombine Taşımacılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY508 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY506 Lojistik Sistemlerin Analizi ve Modellenmesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY510 Lojistik Bilgi Sistemleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY516 Kalite ve Verimlilik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SBE509 Araştırma Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY519 Lojistikte Güncel Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY521 Tedarik Zincirinde Proje Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL518 Girişimcilik t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL546 Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
KPM512 Küresel Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKY523 Performans ve Kariyer Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ULT524 Uluslararası Ticaret Politikası t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL567 Liderlik t 3 7.5 alan dışı seçmeli

Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LOY501 Lojistik Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
LOY502 Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
LOY503 Tedarik Zinciri Planlaması t 3 7.5 zorunlu
LOY515 Taşımacılık Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LOY518 Kombine Taşımacılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY508 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY506 Lojistik Sistemlerin Analizi ve Modellenmesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY510 Lojistik Bilgi Sistemleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY516 Kalite ve Verimlilik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SBE509 Araştırma Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY519 Lojistikte Güncel Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY521 Tedarik Zincirinde Proje Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL518 Girişimcilik t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL546 Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
KPM512 Küresel Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKY523 Performans ve Kariyer Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ULT524 Uluslararası Ticaret Politikası t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL567 Liderlik t 3 7.5 alan dışı seçmeli

Matematik Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
FBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT601 Fourier Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT602 Geometrik Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT603 Harmonik Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT604 Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Seçme Konular t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT605 Sobolev Uzayları ve Geometrik Eşitsizlikler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT606 Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT607 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT608 Kesirli Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT609 Diferansiyellenebilir Manifoldlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT610 Banach Cebirleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT611 Matris Dönüşümleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT612 Regüler Matris Dönüşümleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT613 Dizi Uzayları t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT614 Toplanabilme Teorisi ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT615 Hilbert Uzaylarında Lineer Operatörler Teorisi ve Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT616 Ayrık Matematik t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT617 Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT618 Varyasyonel Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT619 Sınır Elemanlar Yöntemi t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE511 Meslek Performansını Ölçme ve Geliştirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE509 İleri Mühendislik Matematiği t 3 0 3 7.5 seçmeli

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT503 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT504 Geometrik Fonksiyonlar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT505 Ölçüm Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT506 Manifoldlar Üzerinde Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT507 Kısmi Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT508 Fourier Serileri ve Sınır Değer Problemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT509 Kesirli Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT510 Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT511 Matematiksel Fizik t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT512 Finans Matematiği t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT513 Metrik Sabit Nokta Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT514 Sabit Nokta Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT515 Fonksiyonel Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT516 Hilbert Uzayı Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT517 Iraksak Seriler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT518 Klasik Toplanabilme Yöntemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT519 Topoloji t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT530 Topolojik Vektör Uzayları t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT521 Banach Uzaylarının Geometrisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT522 Lineer Olmayan Adi Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT523 Lineer Denklem Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE511 Meslek Performansını Ölçme ve Geliştirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE509 İleri Mühendislik Matematiği t 3 0 3 7.5 seçmeli

Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT503 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT504 Geometrik Fonksiyonlar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT505 Ölçüm Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT506 Manifoldlar Üzerinde Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT507 Kısmi Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT508 Fourier Serileri ve Sınır Değer Problemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT509 Kesirli Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT510 Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT511 Matematiksel Fizik t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT512 Finans Matematiği t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT513 Metrik Sabit Nokta Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT514 Sabit Nokta Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT515 Fonksiyonel Analiz t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT516 Hilbert Uzayı Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT517 Iraksak Seriler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT518 Klasik Toplanabilme Yöntemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT519 Topoloji t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT530 Topolojik Vektör Uzayları t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT521 Banach Uzaylarının Geometrisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT522 Lineer Olmayan Adi Diferansiyel Denklemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
MAT523 Lineer Denklem Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE511 Meslek Performansını Ölçme ve Geliştirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE509 İleri Mühendislik Matematiği t 3 0 3 7.5 seçmeli

Medya ve İletişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS502 Günümüzde Medya ve İletişim Teknolojileri t 3 7.5 zorunlu
MIS505 Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür t 3 7.5 zorunlu
MIS503 Türkiye'de Medya İşletmeciliği ve Ekonomisi t 3 7.5 zorunlu
MIS504 Küresel İletişim ve Medya Analizleri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS501 Çağdaş İletişim Teorileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS506 İnternet Ortamında Radyo ve TV Yayıncılığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS508 İletişim ve Medya Etiği t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS509 Toplumun Demokratik Dönüşümünde Yeni Medya t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS512 Yazılı Basının Yeniden Yapılanması ve Gazeteciliğin Geleceği t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS511 Medya ve Siyaset t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS515 Televizyon Teorileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS514 Sosyal Medya ve Sosyal Değişim t 3 7.5 alan içi seçmeli

Medya ve İletişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS502 Günümüzde Medya ve İletişim Teknolojileri t 3 7.5 zorunlu
MIS505 Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür t 3 7.5 zorunlu
MIS503 Türkiye'de Medya İşletmeciliği ve Ekonomisi t 3 7.5 zorunlu
MIS504 Küresel İletişim ve Medya Analizleri t 3 7.5 zorunlu
MIS508 İletişim ve Medya Etiği t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS501 Çağdaş İletişim Teorileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS506 İnternet Ortamında Radyo ve TV Yayıncılığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS509 Toplumun Demokratik Dönüşümünde Yeni Medya t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS512 Yazılı Basının Yeniden Yapılanması ve Gazeteciliğin Geleceği t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS511 Medya ve Siyaset t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS515 Televizyon Teorileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIS514 Sosyal Medya ve Sosyal Değişim t 3 7.5 alan içi seçmeli

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIC604 Medyanın Yapısal Dönüşümü ve Basın Sektörü t 3 7.5 zorunlu
MIC603 Yeni Medya ve Toplum t 3 7.5 zorunlu
MIC602 Küreselleşme Sürecinde Uluslararası İletişim Sistemleri t 3 7.5 zorunlu
MIC601 İletişim ve Kültür Politikaları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
SBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
SBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIC611 Medya Araştırmalarında Yeni Kuramsal Perspektifler t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIC616 Siyasal İletişim ve Siyasal Kültür t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIC613 Medya ve Demokrasi t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIC612 Medya Pedagojisi Çalışmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIC615 Medyatik Aklın Eleştirisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIC610 İzleyici Araştırmalarında Güncel Yaklaşımlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
MIC614 Medya ve Medya Ürünlerinin Pazarlanması t 3 7.5 alan içi seçmeli

Mekatronik Mühendisliği İngilizce Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
FBE601 Ph.D. Qualifying Examination e 0 30 zorunlu
FBE602 Ph.D. Thesis Proposal e 30 zorunlu
FBE603 Ph.D. Thesis e 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MEE615 Modelling and Simulation of Dynamic Systems e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE621 Non-Linear Control e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE629 Vision Based Control e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE641 Special Topics in Mechatronic Engineering e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE622 Numerical Control e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE630 Optimal Control e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE640 Advanced Fluid Mechanics e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE642 Unmanned Aerial Systems e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE660 Linear Systems e 3 0 3 7.5 seçmeli

Mekatronik Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
FBE500 Seminar e 0 0 zorunlu
FBE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT529 Advanced Mathematics e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE505 Digital Image Processing e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE507 Thermal Systems Design e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE513 Renewable and Sustainable Energy Systems 1 e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE545 Design and Realization of DSP Systems e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE547 Machine Learning e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE555 Mechatronics System Design e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE504 Robotics e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE508 Tribology e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE514 Renewable and Sustainable Energy Systems 2 e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE520 Engineering Optimization e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE544 Power Electronics and Electrical Drivers e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE546 Numerical Methods e 3 0 3 7.5 seçmeli

Mekatronik Mühendisliği İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
FBE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT529 Advanced Mathematics e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE505 Digital Image Processing e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE507 Thermal Systems Design e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE513 Renewable and Sustainable Energy Systems 1 e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE545 Design and Realization of DSP Systems e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE547 Machine Learning e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE555 Mechatronics System Design e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE504 Robotics e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE508 Tribology e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE514 Renewable and Sustainable Energy Systems 2 e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE520 Engineering Optimization e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE544 Power Electronics and Electrical Drivers e 3 0 3 7.5 seçmeli
MEE546 Numerical Methods e 3 0 3 7.5 seçmeli

Muhasebe ve Denetim (Bursa) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD501 Denetim Teorisi ve Uluslararası Denetim Standartları t 3 7.5 zorunlu
MUD517 İleri Muhasebe Uygulamaları t 3 7.5 zorunlu
MUD503 Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartları t 3 7.5 zorunlu
MUD514 Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi t 3 7.5 zorunlu
MUD505 Finansal Tablolar Analizi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD506 İç Denetim t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD526 Muhasebe Meslek Hukuku ve Etik t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD508 Faaliyet Raporları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD549 Vergi Hukuku ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL563 Kurumsal Yönetim ve Risk t 3 7.5 alan içi seçmeli

Muhasebe ve Denetim Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD601 Muhasebe Teorileri, Standartlar ve Uygulamalar t 3 7.5 zorunlu
MUD602 Denetim Teorik Yapısı, Standartlar ve Uygulamalar t 3 7.5 zorunlu
MUD603 Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ve Stratejik Yönetim Muhasebesi t 3 7.5 zorunlu
MUD604 İç Kontrol Sistemi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
SBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
SBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD610 Muhasebede Araştırma Teknikleri ve Modelleme t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD611 Muhasebe Hukuku ve Etik Standartlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD612 Hile Denetimi- Yöntem ve Uygulamalar t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD613 Adli Muhasebe ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD614 İleri Raporlama Sistemleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD615 Finansal Muhasebede Vakalar t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD616 Yönetim Muhasebesi Vaka Çalışması t 3 7.5 alan içi seçmeli

Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD501 Denetim Teorisi ve Uluslararası Denetim Standartları t 3 7.5 zorunlu
MUD503 Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartları t 3 7.5 zorunlu
MUD514 Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi t 3 7.5 zorunlu
MUD505 Finansal Tablolar Analizi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD526 Muhasebe Meslek Hukuku ve Etik t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD506 İç Denetim t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD517 İleri Muhasebe Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD508 Faaliyet Raporları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD509 Vergi Denetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD510 Muhasebenin Kavramsal ve Teorik Yapısı t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD549 Vergi Hukuku ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL563 Kurumsal Yönetim ve Risk t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK511 Ticaret Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD507 Bağımsız Denetim Mevzuatı ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD524 Kamu İç Denetim Mevzuatı t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT538 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKT506 Ekonomik Yapı ve Politika Analizi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
UBA505 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKT561 Küresel Krizin Ekonomi Politiği t 3 7.5 alan dışı seçmeli
BAN508 Banka Muhasebesi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 alan dışı seçmeli
HUK512 İş Hukukunun Güncel Sorunları t 3 7.5 alan dışı seçmeli
HUK539 Sermaye Piyasası Hukuku t 3 7.5 alan dışı seçmeli
HUK505 Anonim Şirketler Hukuku t 3 7.5 alan dışı seçmeli

Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD501 Denetim Teorisi ve Uluslararası Denetim Standartları t 3 7.5 zorunlu
MUD503 Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartları t 3 7.5 zorunlu
MUD514 Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi t 3 7.5 zorunlu
MUD505 Finansal Tablolar Analizi t 3 7.5 zorunlu
MUD517 İleri Muhasebe Uygulamaları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD526 Muhasebe Meslek Hukuku ve Etik t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD506 İç Denetim t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD508 Faaliyet Raporları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD509 Vergi Denetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD510 Muhasebenin Kavramsal ve Teorik Yapısı t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD549 Vergi Hukuku ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL563 Kurumsal Yönetim ve Risk t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK511 Ticaret Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD507 Bağımsız Denetim Mevzuatı ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD524 Kamu İç Denetim Mevzuatı t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT538 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKT506 Ekonomik Yapı ve Politika Analizi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
UBA505 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKT561 Küresel Krizin Ekonomi Politiği t 3 7.5 alan dışı seçmeli
BAN508 Banka Muhasebesi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 alan dışı seçmeli
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 alan dışı seçmeli
HUK512 İş Hukukunun Güncel Sorunları t 3 7.5 alan dışı seçmeli
HUK539 Sermaye Piyasası Hukuku t 3 7.5 alan dışı seçmeli
HUK505 Anonim Şirketler Hukuku t 3 7.5 alan dışı seçmeli

Mücevherat Mühendisliği Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
FBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE601 Siyanürleme Prosesi ile Altın Üretimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE603 Mücevherat Sektöründe Risk Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE605 Kıymetli Alaşımlarda Faz Dönüşümleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE607 Kıymetli Taşların Optik Mikroskopisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE609 Katı/Sıvı Ayırma Teknolojileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE604 Mücevheratta Çevreci Üretim Teknolojileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE606 Platin Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE608 Ürün Geliştirme ve Hızlı Prototipleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE610 Mücevheratta Nanoteknoloji Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli

Mücevherat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE501 Mücevherat Müh. Proseslerinin Kinetiği t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE503 Kıymetli Alaşımların Özelliklerinin Geliştirilmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE511 Elmas Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE513 Değerli ve Yarı Değerli Taşların Tanımlanması t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE515 İnce Film Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE502 Karakterizasyon Teknikleri ve Kalite Kontrol t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE504 Kıymetli Metalleri Geri Kazanma ve Saflaştırma Teknolojileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE506 Kıymetli Metallerin Cevherden Üretimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE510 Kıymetli Metal ve Taşların Hammaddelerinin Tanımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE512 Titanyum Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli

Mücevherat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE501 Mücevherat Müh. Proseslerinin Kinetiği t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE503 Kıymetli Alaşımların Özelliklerinin Geliştirilmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE511 Elmas Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE513 Değerli ve Yarı Değerli Taşların Tanımlanması t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE515 İnce Film Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE502 Karakterizasyon Teknikleri ve Kalite Kontrol t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE504 Kıymetli Metalleri Geri Kazanma ve Saflaştırma Teknolojileri t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE506 Kıymetli Metallerin Cevherden Üretimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE510 Kıymetli Metal ve Taşların Hammaddelerinin Tanımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
JEE512 Titanyum Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Bursa) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RPD501 Eğitimde Araştırma Yöntemleri t 3 7.5 zorunlu
RPD530 Grupla Psikolojik Danışma t 3 7.5 zorunlu
PSY508 Psikolojik Testler t 3 7.5 zorunlu
PSY501 Davranış Bozuklukları t 3 7.5 zorunlu
RPD531 Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RPD506 Eğitim İstatistiği t 3 7.5 alan içi seçmeli
RPD507 İletişim Becerileri t 3 7.5 alan içi seçmeli
RPD508 Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme t 3 7.5 alan içi seçmeli
RPD509 Okulda Ruh Sağlığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
RPD510 Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk t 3 7.5 alan içi seçmeli
ADE521 Bireyi Tanıma Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli

Reklam ve Stratejik Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RMI501 Stratejik Marka İletişimi t 3 7.5 zorunlu
RMI502 Dijital Reklamcılık t 3 7.5 zorunlu
RMI503 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler t 3 7.5 zorunlu
RMI504 Dijital Pazarlama İletişimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RMI505 Uluslararası Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI506 Küresel Marka İletişimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI507 Sosyal Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI508 Lüks Marka İletişimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI509 Reklam Çekicilikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI510 Kampanya Hazırlama ve Sunum Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI511 Pazarlama ve Reklam Araştırmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI512 Reklam Yazarlığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI513 Pazarlama ve Reklam Etiği t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI514 Turizm ve Spor Reklamcılığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI515 Reklam Çözümlemeleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI516 Tüketici Davranışı t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL531 Müşteri İlişkileri ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI517 Siyasal Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI518 Medya Planlama ve Satınalma t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI503 İkna Kuramları ve Retorik t 3 7.5 alan içi seçmeli

Reklam ve Stratejik Marka İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RMI503 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler t 3 7.5 zorunlu
RMI502 Dijital Reklamcılık t 3 7.5 zorunlu
RMI501 Stratejik Marka İletişimi t 3 7.5 zorunlu
RMI504 Dijital Pazarlama İletişimi t 3 7.5 zorunlu
RMI515 Reklam Çözümlemeleri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 0 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RMI505 Uluslararası Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI506 Küresel Marka İletişimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI507 Sosyal Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI508 Lüks Marka İletişimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI509 Reklam Çekicilikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI510 Kampanya Hazırlama ve Sunum Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI511 Pazarlama ve Reklam Araştırmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI512 Reklam Yazarlığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI513 Pazarlama ve Reklam Etiği t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI514 Turizm ve Spor Reklamcılığı t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI516 Tüketici Davranışı t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL531 Müşteri İlişkileri ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI517 Siyasal Reklamcılık t 3 7.5 alan içi seçmeli
RMI518 Medya Planlama ve Satınalma t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI503 İkna Kuramları ve Retorik t 3 7.5 alan içi seçmeli

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SPT516 Sanayi Politikaları t 3 7.5 zorunlu
IKT514 Mikroiktisat t 3 7.5 zorunlu
SPT521 Teknoloji, ARGE ve İnovasyon Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
IST543 Uygulamalı İstatistik ve Deney Tasarımı t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SPT510 Pazarlama t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY504 Tedarik Zinciri Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT518 Sayısal Analiz ve Deney Metodları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ENM555 Yönetim Bilişim Sistemleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT512 Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT508 İnovasyon ve Organizasyon t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT513 İşletme Modeli İnovasyonu & Girişimcilik Stratejisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT509 İnovasyon ve Girişimcilik t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT514 İşletme Planı Geliştirme t 3 7.5 alan içi seçmeli
ENM519 Stratejik Planlama ve Pazarlama t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL502 Proje Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT520 Operasyon Stratejisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT523 Uluslararası Finansal Organizasyonlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT511 Kamu Politikalarına Giriş t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT501 Bilgi Modelleri ve Karar Verme t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT504 Havacılık ve Lojistik Sektörlerinde Girişimcilik Fırsatları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL519 E-Ticaret t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT503 Global Pazarlama ve Gelişen Pazarlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT502 Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre t 3 7.5 alan içi seçmeli
MEE578 Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT519 Teknoloji Stratejisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT517 Sanayi Politikaları Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT536 Yeni Gelişen Teknolojiler t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT537 Yeni Ürün Pazarlaması ve Pazar Araştırması t 3 7.5 alan içi seçmeli

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SPT516 Sanayi Politikaları t 3 7.5 zorunlu
IKT514 Mikroiktisat t 3 7.5 zorunlu
SPT521 Teknoloji, ARGE ve İnovasyon Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
IST543 Uygulamalı İstatistik ve Deney Tasarımı t 3 7.5 zorunlu
SPT517 Sanayi Politikaları Uygulamaları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SPT510 Pazarlama t 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY504 Tedarik Zinciri Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT518 Sayısal Analiz ve Deney Metodları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ENM555 Yönetim Bilişim Sistemleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT512 Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT508 İnovasyon ve Organizasyon t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT513 İşletme Modeli İnovasyonu & Girişimcilik Stratejisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT509 İnovasyon ve Girişimcilik t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT514 İşletme Planı Geliştirme t 3 7.5 alan içi seçmeli
ENM519 Stratejik Planlama ve Pazarlama t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL502 Proje Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT520 Operasyon Stratejisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT523 Uluslararası Finansal Organizasyonlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT511 Kamu Politikalarına Giriş t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT501 Bilgi Modelleri ve Karar Verme t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT504 Havacılık ve Lojistik Sektörlerinde Girişimcilik Fırsatları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL519 E-Ticaret t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT503 Global Pazarlama ve Gelişen Pazarlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT502 Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre t 3 7.5 alan içi seçmeli
MEE578 Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT519 Teknoloji Stratejisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT517 Sanayi Politikaları Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT536 Yeni Gelişen Teknolojiler t 3 7.5 alan içi seçmeli
SPT537 Yeni Ürün Pazarlaması ve Pazar Araştırması t 3 7.5 alan içi seçmeli

Sermaye Piyasası Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SEP501 Sermaye Piyasası Mevzuatı t 3 7.5 zorunlu
SEP502 Sermaye Piyasası Kurumları ve Araçları t 3 7.5 zorunlu
SEP503 Ekonomi ve Finansal Piyasalar t 3 7.5 zorunlu
MAT512 Finans Matematiği t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
FIE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SEP505 Finans Analiz ve Raporlama t 3 7.5 seçimlik
SEP506 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SEP507 Borsa İşlemleri t 3 7.5 seçimlik
SEP508 Gayrimenkul Değerlemesi t 3 7.5 seçimlik
HUK511 Ticaret Hukuku t 3 7.5 seçimlik
SEP510 Sermaye Piyasası Analizleri ve Yatırım Stratejisi t 3 7.5 seçimlik
SEP511 Kurumsal Yönetim t 3 7.5 seçimlik
SEP512 Kredi Derecelendirmesi t 3 7.5 seçimlik
SEP513 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi t 3 7.5 seçimlik
SEP514 Gayrimenkul Mevzuatı t 3 7.5 seçimlik

Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL593 Bilgi Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB511 Sayılar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB512 Lineer Olmayan Sistemler ve Kaos t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB513 Kuantum Hesaplama t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB514 Bilgisayar Bilimlerinde Olasılık t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB515 Kodlama Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB501 Kriptolojik Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB502 Kriptolojik Donanım Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB503 Ağ ve Sistem Güvenliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB504 Kablosuz Ağlarda Güvenlik t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB521 Veri Kurtarma Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB505 Gömülü Sistemlerde Güvenlik t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB522 Siber Savaş ve Güvenlik t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB530 Bilişim Etiği t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB531 Bilişim Hukuku t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB532 Bilişim Suçu Vakaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB533 Sistem Performans Modellemesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE510 Ar-Ge Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL593 Bilgi Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB511 Sayılar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB512 Lineer Olmayan Sistemler ve Kaos t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB513 Kuantum Hesaplama t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB514 Bilgisayar Bilimlerinde Olasılık t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB515 Kodlama Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB501 Kriptolojik Yöntemler t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB502 Kriptolojik Donanım Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB503 Ağ ve Sistem Güvenliği t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB504 Kablosuz Ağlarda Güvenlik t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB521 Veri Kurtarma Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB505 Gömülü Sistemlerde Güvenlik t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB522 Siber Savaş ve Güvenlik t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB530 Bilişim Etiği t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB531 Bilişim Hukuku t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB532 Bilişim Suçu Vakaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
SIB533 Sistem Performans Modellemesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE510 Ar-Ge Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli

Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SRY601 Küreselleşme, Rekabet ve Türk Sigorta Sektörünün Analizi t 3 7.5 zorunlu
SRY602 Küreselleşme ve Türk Sigortacılığında Risk Yönetiminin Analizi t 3 7.5 zorunlu
SRY650 Sigortacılık Semineri t 3 7.5 zorunlu
SRY613 Risk Yönetiminin Temelleri: Teori ve Uygulama t 3 7.5 zorunlu
SRY615 Kantitatif Teknikler ve Finansal Bilimlerde Uygulaması t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
FIE601 Yeterlik Sınavı t 30 zorunlu
FIE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FIE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SRY603 Risk Yönetiminde Türev Piyasalar t 3 7.5 seçimlik
BAN604 Ekonometri t 3 7.5 seçimlik
FEK603 Finans Teorisi t 3 7.5 seçimlik
SRY604 Sigorta Teorisi ve Politikası t 3 7.5 seçimlik
SRY614 Sektörel Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik

Sigorta ve Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SRY501 Risk Yönetiminin Temelleri ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
SRY505 Sigortacılıkta Teknik Risklerin Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
SRY503 Operasyonel Risk Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
SRY504 Türk Sigorta Sektörünün Yapısı ve Sorunları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
FIE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FIE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK542 Sigorta Hukuku t 3 7.5 seçimlik
SIG501 Sigorta Teorisi t 3 7.5 seçimlik
SIG503 Sigorta İstatistiği ve Sigorta Matematiği t 3 7.5 seçimlik
SRY502 Sigortacılıkta Piyasa Risklerinin Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SEP511 Kurumsal Yönetim t 3 7.5 seçimlik
SRY510 Sosyal Güvenlik Sistemi, Hayat Sigortaları ve BES t 3 7.5 seçimlik
SRY511 Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SIG504 Reasürans t 3 7.5 seçimlik
SRY513 Yangın ve Mühendislik Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY514 Kaza Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY515 Lojistik ve Yük Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SIG508 Sigorta Muhasebesi ve TDHP t 3 7.5 seçimlik

Sigorta ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SRY501 Risk Yönetiminin Temelleri ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
SRY505 Sigortacılıkta Teknik Risklerin Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
SRY503 Operasyonel Risk Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
SRY504 Türk Sigorta Sektörünün Yapısı ve Sorunları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
FIE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK542 Sigorta Hukuku t 3 7.5 seçimlik
SIG501 Sigorta Teorisi t 3 7.5 seçimlik
SIG503 Sigorta İstatistiği ve Sigorta Matematiği t 3 7.5 seçimlik
SRY502 Sigortacılıkta Piyasa Risklerinin Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SEP511 Kurumsal Yönetim t 3 7.5 seçimlik
SRY510 Sosyal Güvenlik Sistemi, Hayat Sigortaları ve BES t 3 7.5 seçimlik
SRY511 Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SIG504 Reasürans t 3 7.5 seçimlik
SRY513 Yangın ve Mühendislik Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY514 Kaza Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY515 Lojistik ve Yük Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SIG508 Sigorta Muhasebesi ve TDHP t 3 7.5 seçimlik

Sigortacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SIG501 Sigorta Teorisi t 3 7.5 zorunlu
HUK542 Sigorta Hukuku t 3 7.5 zorunlu
SIG503 Sigorta İstatistiği ve Sigorta Matematiği t 3 7.5 zorunlu
SIG504 Reasürans t 3 7.5 zorunlu
SRY504 Türk Sigorta Sektörünün Yapısı ve Sorunları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
FIE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SRY513 Yangın ve Mühendislik Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY514 Kaza Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY515 Lojistik ve Yük Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SIG508 Sigorta Muhasebesi ve TDHP t 3 7.5 seçimlik
SRY510 Sosyal Güvenlik Sistemi, Hayat Sigortaları ve BES t 3 7.5 seçimlik
SRY511 Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortaları t 3 7.5 seçimlik
SRY501 Risk Yönetiminin Temelleri ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SRY505 Sigortacılıkta Teknik Risklerin Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SRY502 Sigortacılıkta Piyasa Risklerinin Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SRY503 Operasyonel Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
SEP511 Kurumsal Yönetim t 3 7.5 seçimlik

Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SIN501 Türk Sinemasında Dönemler ve Yönetmenler t 3 7.5 zorunlu
SIN502 Dünya Sinemasında Dönemler ve Yönetmenler t 3 7.5 zorunlu
SIN503 Eleştirel Film Analizi t 3 7.5 zorunlu
SIN504 Sinemada Avangart Akımlar t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SIN521 Çocuk Filmleri ve Animasyon t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN522 Popüler Sinema ve İdeoloji t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN523 Sinema ve Psikolojik Yaklaşımlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN524 Türk Sinemasının Toplumsal Tarihi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN525 Türk Sinemasında Anlatım Türleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN526 Dünya Sinemasında Anlatım Türleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN527 Dijital Sinema t 3 7.5 alan içi seçmeli

Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SIN501 Türk Sinemasında Dönemler ve Yönetmenler t 3 7.5 zorunlu
SIN502 Dünya Sinemasında Dönemler ve Yönetmenler t 3 7.5 zorunlu
SIN503 Eleştirel Film Analizi t 3 7.5 zorunlu
SIN504 Sinemada Avangart Akımlar t 3 7.5 zorunlu
SIN505 Trajedi, Dram ve Komedi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SIN521 Çocuk Filmleri ve Animasyon t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN522 Popüler Sinema ve İdeoloji t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN523 Sinema ve Psikolojik Yaklaşımlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN524 Türk Sinemasının Toplumsal Tarihi t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN525 Türk Sinemasında Anlatım Türleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN526 Dünya Sinemasında Anlatım Türleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SIN527 Dijital Sinema t 3 7.5 alan içi seçmeli

Ticari Diplomasi Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT525 Uluslararası Ticaret Sisteminin Kurumsal ve Hukuki Yönleri t 3 0 0 7.5 zorunlu
ULT524 Uluslararası Ticaret Politikası t 3 0 0 7.5 zorunlu
TID582 Diplomasi ve Ekonomi Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE500 Seminer t 0 0 zorunlu
DTE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 18.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TID581 Kültürel Farklılıkların Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL562 Kurumsal Yönetim ve İş Ahlakı t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID584 Ticari Risk Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID575 İktisadi ve Finansal Veri Analizi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID586 Ticari ve Ekonomik İstihbarat t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID512 İşletmelerde İletişim Becerileri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID506 Küresel Politik İktisat t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID594 Uluslararası Müzakere Teorisi ve Politikası t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT518 Uluslararası Girişimcilik t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID560 Kaos, Kriz ve İletişim t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID573 Uluslararası Politik Risk Analizi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID505 Avrupa Birliği Ticaret Politikaları t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Ticari Diplomasi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT525 Uluslararası Ticaret Sisteminin Kurumsal ve Hukuki Yönleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT524 Uluslararası Ticaret Politikası t 3 0 3 7.5 zorunlu
TID582 Diplomasi ve Ekonomi Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TID581 Kültürel Farklılıkların Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL562 Kurumsal Yönetim ve İş Ahlakı t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID584 Ticari Risk Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID575 İktisadi ve Finansal Veri Analizi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID586 Ticari ve Ekonomik İstihbarat t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID512 İşletmelerde İletişim Becerileri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID506 Küresel Politik İktisat t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID594 Uluslararası Müzakere Teorisi ve Politikası t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT518 Uluslararası Girişimcilik t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID560 Kaos, Kriz ve İletişim t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID573 Uluslararası Politik Risk Analizi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID505 Avrupa Birliği Ticaret Politikaları t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Ticari Diplomasi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TID506 Global Political Economy e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT502 Multilateral Trade System e 3 0 3 7.5 zorunlu
TID504 Theory and Policy of Negotiations e 3 0 3 7.5 zorunlu
DTE509 Research Methods, Field Works and Interpretation e 3 0 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
DTE500 Seminar e 0 0 zorunlu
DTE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TID521 Cross-Cultural Studies in Consumer Behavior e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 International Trade and Emerging Markets e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL562 Corporate Governance and Business Ethics e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID502 Commercial Risk Management e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID501 Commercial and Economic Intelligence e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID503 Conflict Mediation e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID505 Trade Policies in the European Union e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT509 Game Theory e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Economic Integrations in International Trade e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID507 Economic Diplomacy e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Ticari Diplomasi İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TID506 Global Political Economy e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT502 Multilateral Trade System e 3 0 3 7.5 zorunlu
TID504 Theory and Policy of Negotiations e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT515 Economic Integrations in International Trade e 3 0 3 7.5 zorunlu
TID507 Economic Diplomacy e 3 0 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
DTE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TID521 Cross-Cultural Studies in Consumer Behavior e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 International Trade and Emerging Markets e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL562 Corporate Governance and Business Ethics e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID502 Commercial Risk Management e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID501 Commercial and Economic Intelligence e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID503 Conflict Mediation e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
TID505 Trade Policies in the European Union e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT509 Game Theory e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
DTE509 Research Methods, Field Works and Interpretation e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR501 Turizm İşletmelerinde Yönetim Stratejileri ve Uygulamaları t 3 7.5 zorunlu
TUR502 Turizm Pazarlaması t 3 7.5 zorunlu
TUR503 Turizmde Uygulamalı Analiz Teknikleri t 3 7.5 zorunlu
TUR504 Turizm Projesi Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR505 Destinasyon Planlaması ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR506 Turizm Politikası ve Planlaması t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR507 Konaklama İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR508 Etkinlik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR509 Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR510 Turizmde Tüketici Davranışları t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR511 Otel Yönetim Simülasyonu t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR512 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR513 Tur Planlaması ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR514 Gastronomide Çağdaş Yönelimler t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR515 Otel Yöneticiliği t 3 7.5 alan içi seçmeli

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR501 Turizm İşletmelerinde Yönetim Stratejileri ve Uygulamaları t 3 7.5 zorunlu
TUR502 Turizm Pazarlaması t 3 7.5 zorunlu
TUR503 Turizmde Uygulamalı Analiz Teknikleri t 3 7.5 zorunlu
TUR504 Turizm Projesi Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
TUR515 Otel Yöneticiliği t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR505 Destinasyon Planlaması ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR506 Turizm Politikası ve Planlaması t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR507 Konaklama İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR508 Etkinlik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR509 Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR510 Turizmde Tüketici Davranışları t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR511 Otel Yönetim Simülasyonu t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR512 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR513 Tur Planlaması ve Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
TUR514 Gastronomide Çağdaş Yönelimler t 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA504 Banka Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA505 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA506 Banka Denetimi t 3 7.5 zorunlu
FIE500 Seminer t 0 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
FIE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBA507 Uluslararası Bankacılık t 3 7.5 seçimlik
UBA517 Uluslararası Finans t 3 7.5 seçimlik
UBA501 Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası t 3 7.5 seçimlik
UBA508 Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
UBA509 Vadeli İşlemler Piyasası ve Türev Ürünler t 3 7.5 seçimlik
UBA510 Finansal Piyasalarda Teknik Analiz t 3 7.5 seçimlik
IKT561 Küresel Krizin Ekonomi Politiği t 3 7.5 seçimlik
UBA541 Aktif-Pasif Yönetimi t 3 7.5 seçimlik

Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA504 Banka Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA505 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA506 Banka Denetimi t 3 7.5 zorunlu
FIE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBA507 Uluslararası Bankacılık t 3 7.5 seçimlik
UBA517 Uluslararası Finans t 3 7.5 seçimlik
UBA501 Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası t 3 7.5 seçimlik
UBA508 Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi t 3 7.5 seçimlik
UBA509 Vadeli İşlemler Piyasası ve Türev Ürünler t 3 7.5 seçimlik
UBA510 Finansal Piyasalarda Teknik Analiz t 3 7.5 seçimlik
IKT561 Küresel Krizin Ekonomi Politiği t 3 7.5 seçimlik
UBA541 Aktif-Pasif Yönetimi t 3 7.5 seçimlik

Uluslararası Finans İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
INF501 International Business Management e 3 7.5 zorunlu
INF502 Financial Markets and Institutions e 3 7.5 zorunlu
INF503 International Investments e 3 7.5 zorunlu
INF504 International Finance e 3 7.5 zorunlu
FIE500 Seminar e 0 0 zorunlu
FIE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
INF505 Multinational Business Finance e 3 7.5 seçimlik
INF506 Futures and Options e 3 7.5 seçimlik
INF507 Corporate Finance e 3 7.5 seçimlik
INF508 Financial Services Management e 3 7.5 seçimlik
INF509 Corporate Governance e 3 7.5 seçimlik
INF510 Risk Management e 3 7.5 seçimlik
INF511 Portfolio Management e 3 7.5 seçimlik
INF512 Financial Analysis e 3 7.5 seçimlik
INF513 Technical Analysis and Trading Lab. e 3 7.5 seçimlik
Area Elective e 3 7.5 seçimlik
Area Elective e 3 7.5 seçimlik
Area Elective e 3 7.5 seçimlik
Area Elective e 3 7.5 seçimlik

Uluslararası Finans İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
INF501 International Business Management e 3 7.5 zorunlu
INF502 Financial Markets and Institutions e 3 7.5 zorunlu
INF503 International Investments e 3 7.5 zorunlu
INF504 International Finance e 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
FIE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
INF505 Multinational Business Finance e 3 7.5 seçimlik
INF506 Futures and Options e 3 7.5 seçimlik
INF507 Corporate Finance e 3 7.5 seçimlik
INF508 Financial Services Management e 3 7.5 seçimlik
INF509 Corporate Governance e 3 7.5 seçimlik
INF510 Risk Management e 3 7.5 seçimlik
INF511 Portfolio Management e 3 7.5 seçimlik
INF512 Financial Analysis e 3 7.5 seçimlik
INF513 Technical Analysis and Trading Lab. e 3 7.5 seçimlik

Uluslararası Ticaret (DTE) Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT502 Çok Taraflı Ticaret Sistemi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT526 Uluslararası Ticaret Teori ve Politika t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT538 Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
DTE509 Araştırma Yöntemleri, Uygulama ve Analiz t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE500 Seminer t 0 0 zorunlu
DTE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
KPM512 Küresel Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Küreselleşme t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT518 Uluslararası Girişimcilik t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT517 Uluslararası Ticaretin Finansmanı t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 Uluslar Arası Ticaret ve Yükselen Ekonomiler t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Küresel Ticarette İktisadi Entegrasyonlar t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT508 Oyun Teorisinin Temelleri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT537 Uluslararası Hizmet Ticareti t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret (DTE) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT502 Çok Taraflı Ticaret Sistemi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT526 Uluslararası Ticaret Teori ve Politika t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT538 Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT517 Uluslararası Ticaretin Finansmanı t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
KPM512 Küresel Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Küreselleşme t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT518 Uluslararası Girişimcilik t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
DTE509 Araştırma Yöntemleri, Uygulama ve Analiz t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT522 Uluslararası Ticarette Fikri Mülkiyet Hakları t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 Uluslar Arası Ticaret ve Yükselen Ekonomiler t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Küresel Ticarette İktisadi Entegrasyonlar t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT508 Oyun Teorisinin Temelleri t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT537 Uluslararası Hizmet Ticareti t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT601 Uluslararası Ticaret Teorileri t 3 7.5 zorunlu
ULT603 Ticaret Politikası Analizleri t 3 7.5 zorunlu
ULT606 Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Güncel Sorunları t 3 7.5 zorunlu
BAN604 Ekonometri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
DTE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
DTE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
DTE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT604 Uluslararası Ticarette Ekonometrik Analiz t 3 7.5 seçmeli
ULT660 Uluslararası Ticarette Yenilik ve Yeni Ürün Geliştirme Politikaları t 3 7.5 seçmeli
ULT602 Küresel Ekonomi Politik ve Dünya Ekonomisinde Dönüşüm t 3 7.5 seçmeli
ULT610 Uluslararası Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü ve DTÖ t 3 7.5 seçmeli
ULT607 Uluslararası Hizmet Ticareti ve Politikaları t 3 7.5 seçmeli
ULT608 Uluslararası Ticaret ve Gelişen Ekonomiler t 3 7.5 seçmeli
ULT609 Uluslararası Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hakları t 3 7.5 seçmeli
ULT612 Oyun Teorisi t 3 7.5 seçmeli
DTE605 Uluslararası Ticaret Seminerleri t 3 7.5 seçmeli
UTH612 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Güncel Gelişmeler t 3 7.5 seçmeli
UTH620 Uluslararası Ticarette Bölge Analizleri: Çin t 3 7.5 seçmeli
UTH621 Uluslararası Ticarette Bölge Analizleri: Latin Amerika t 3 7.5 seçmeli
UTH622 Uluslararası Ticarette Bölge Analizleri: Afrika t 3 7.5 seçmeli

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UTH510 AB Hukukunun Düzenleyici İşlemleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
UTH513 Uluslararası Ticaret Hukukuna Giriş t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT528 Uluslararası Ticarette Kültürler Arası İletişim ve Müzakere Teknikleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE500 Seminer t 0 0 zorunlu
DTE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UTH511 Bugünkü Uluslararası Ticari Sistemin Ekonomi Politiği ve Değerlendirilmesi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH512 AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT531 Uluslararası Ekonomik Kurumlar t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH548 Uluslararası İnşaat Hukuku t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH526 Borçlar Hukuku'nda Güncel Gelişmeler ve AB t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT526 Uluslararası Ticaret Teori ve Politika t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Küreselleşme t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT538 Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Küresel Ticarette İktisadi Entegrasyonlar t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT517 Uluslararası Ticaretin Finansmanı t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 Uluslar Arası Ticaret ve Yükselen Ekonomiler t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH531 Uluslararası Ticarette Hukuk Bilgisi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UTH510 AB Hukukunun Düzenleyici İşlemleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
UTH513 Uluslararası Ticaret Hukukuna Giriş t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT506 Dış Ticaret Uygulamaları t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT528 Uluslararası Ticarette Kültürler Arası İletişim ve Müzakere Teknikleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT516 Küreselleşme t 3 0 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
DTE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UTH511 Bugünkü Uluslararası Ticari Sistemin Ekonomi Politiği ve Değerlendirilmesi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH512 AB'de Ekonomik ve Parasal Birlik t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT531 Uluslararası Ekonomik Kurumlar t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH548 Uluslararası İnşaat Hukuku t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH526 Borçlar Hukuku'nda Güncel Gelişmeler ve AB t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT526 Uluslararası Ticaret Teori ve Politika t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT538 Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Küresel Ticarette İktisadi Entegrasyonlar t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT517 Uluslararası Ticaretin Finansmanı t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 Uluslar Arası Ticaret ve Yükselen Ekonomiler t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
UTH531 Uluslararası Ticarette Hukuk Bilgisi t 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UTH634 AB Yargı Organlarının İşleyişi ve Kararların Ulusal Hukuka Etkileri t 3 7.5 zorunlu
UTH612 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Güncel Gelişmeler t 3 7.5 zorunlu
UTH602 Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarının İşleyişi ve Kararlarının Ulusal Hukuka Etkileri t 3 7.5 zorunlu
UTH605 Uluslararası Tahkim t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
DTE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
DTE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
DTE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UTH610 AB ve Türk Borçlar Hukukunun Temel Kavramları ve İlkeleri t 3 7.5 seçmeli
UTH603 Uluslararası Suçlarla Mücadele ve AB t 3 7.5 seçmeli
UTH615 Avrupa Hukukunda Biyoetik Gelişmeler t 3 7.5 seçmeli
UTH606 AB Tüketici Hakları t 3 7.5 seçmeli
UTH607 Deniz Taşımalarına Bağlı Sigortalar t 3 7.5 seçmeli
UTH608 Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar t 3 7.5 seçmeli
ULT601 Uluslararası Ticaret Teorileri t 3 7.5 seçmeli
ULT606 Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Güncel Sorunları t 3 7.5 seçmeli
ULT603 Ticaret Politikası Analizleri t 3 7.5 seçmeli
ULT611 Uluslararası Ticarette Yatırım Finansman ve Devlet Destekleri t 3 7.5 seçmeli
ULT650 Uluslararası Ticari Antlaşmaların İnsan Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi t 3 7.5 seçmeli
ULT612 Oyun Teorisi t 3 7.5 seçmeli

Uluslararası Ticaret İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT526 International Trade Theory and Policy e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT502 Multilateral Trade System e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT538 International Trade Management in Turkey e 3 0 3 7.5 zorunlu
DTE509 Research Methods, Field Works and Interpretation e 3 0 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
DTE500 Seminar e 0 0 zorunlu
DTE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT537 International Service Management e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 International Trade and Emerging Markets e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Economic Integrations in International Trade e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Globalization e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT518 International Entrepreneurship e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT508 Principles of Game Theory e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT507 International Market Research e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM512 Global Marketing Management e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT517 International Trade Finance e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT506 Foreign Trade Practices e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT526 International Trade Theory and Policy e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT502 Multilateral Trade System e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT538 International Trade Management in Turkey e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT517 International Trade Finance e 3 0 3 7.5 zorunlu
ULT506 Foreign Trade Practices e 3 0 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 0 3 7.5
DTE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT537 International Service Management e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT501 International Trade and Emerging Markets e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT515 Economic Integrations in International Trade e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Globalization e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT518 International Entrepreneurship e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT508 Principles of Game Theory e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT507 International Market Research e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM512 Global Marketing Management e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli
DTE509 Research Methods, Field Works and Interpretation e 3 0 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULI501 Türk Dış Politikası t 3 7.5 zorunlu
ULI503 Uluslararası İlişkiler Teorisi t 3 7.5 zorunlu
ULI505 Türk Siyasal Hayatı t 3 7.5 zorunlu
ULI506 Siyasi Tarih t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK547 Uluslararası Hukuk ve Kurumlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI506 Siyasal İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI513 Siyaset Felsefesinde Devlet Kuramları t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI508 Entegrasyon Teorileri ve AB t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI509 Balkanlarda Etnisite, Kültür ve Siyaset t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI510 Modern Dünya Siyasetinde Ortadoğu t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI511 Modernleşme Kuramları ve Türkiye Cumhuriyeti t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI512 Rusya Türkiye İlişkileri t 3 7.5 alan içi seçmeli

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULI501 Türk Dış Politikası t 3 7.5 zorunlu
ULI503 Uluslararası İlişkiler Teorisi t 3 7.5 zorunlu
ULI505 Türk Siyasal Hayatı t 3 7.5 zorunlu
ULI506 Siyasi Tarih t 3 7.5 zorunlu
ULI513 Siyaset Felsefesinde Devlet Kuramları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK547 Uluslararası Hukuk ve Kurumlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
HAI506 Siyasal İletişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI508 Entegrasyon Teorileri ve AB t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI509 Balkanlarda Etnisite, Kültür ve Siyaset t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI510 Modern Dünya Siyasetinde Ortadoğu t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI511 Modernleşme Kuramları ve Türkiye Cumhuriyeti t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULI512 Rusya Türkiye İlişkileri t 3 7.5 alan içi seçmeli

Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SBE509 Araştırma Teknikleri t 3 7.5 zorunlu
PSY502 Bilişsel Nöropsikoloji t 3 7.5 zorunlu
PSY503 İleri Gelişimsel Psikoloji t 3 7.5 zorunlu
PSY501 Davranış Bozuklukları t 3 7.5 zorunlu
PSY505 Meslek Etiği, İnsan Hakları ve Vak'alar t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY506 Psikoterapide Seçme Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY507 Gelişimsel Psikopatoloji t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY508 Psikolojik Testler t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY509 İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY510 Farklı Gelişen Çocuklar ve Eğitimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY511 Aile Sistemleri ve Terapisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY513 Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler: Kuramsal Yaklaşımlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY514 Nöropsikolojik Değerlendirme ve Testler: Uygulama t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY515 Politik Psikoloji t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY516 Terapötik Görüşme Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY517 Kişilik ve Bireysel Farklılıklarda Klinik Süreçler t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY518 Bilişsel Davranışçı Terapi t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY519 Bilişsel-Davranışsal Terapilerin Öğrenme Temeli t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY520 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY521 Psikoterapi Sistemleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY522 Sanatta Psikoloji t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY523 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY524 Spor Psikolojisi ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY525 Sağlık Psikolojisi ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY526 Adli Psikoloji ve Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
IST527 İstatistik Paket Program ve Uygulamaları (SPSS) t 3 7.5 alan içi seçmeli
PSY528 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli

Uygulamalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS501 Uygulamalı Sosyolojinin Temelleri t 3 7.5 zorunlu
SOS502 Sosyal Politikalar ve Sorunlar t 3 7.5 zorunlu
SOS505 Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri t 3 7.5 zorunlu
SOS507 Toplumsal Yapı Çalışmaları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS503 Uygulamalı Sosyolojide Kuramlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS504 Saha Araştırma Yöntem ve Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS508 Nüfus Hareketleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS506 Kültür Çalışmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS511 Araştırma Kaynakçası t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS512 Şehir Araştırmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS513 Araştırmada Bilgisayar Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli

Uygulamalı Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS501 Uygulamalı Sosyolojinin Temelleri t 3 7.5 zorunlu
SOS502 Sosyal Politikalar ve Sorunlar t 3 7.5 zorunlu
SOS505 Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Yöntemleri t 3 7.5 zorunlu
SOS506 Kültür Çalışmaları t 3 7.5 zorunlu
SOS507 Toplumsal Yapı Çalışmaları t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS503 Uygulamalı Sosyolojide Kuramlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS504 Saha Araştırma Yöntem ve Teknikleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS508 Nüfus Hareketleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS511 Araştırma Kaynakçası t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS512 Şehir Araştırmaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
SOS513 Araştırmada Bilgisayar Uygulamaları t 3 7.5 alan içi seçmeli

Özel Hukuk Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK601 Anonim Ortaklıkta Eşit İşlem İlkesi t 3 7.5 zorunlu
HUK605 Türk Özel Hukukunda Temsil Kurumu t 3 7.5 zorunlu
HUK603 İş Kanununun İş Güvencesine İlişkin Hükümleri ve Sorunları t 3 7.5 zorunlu
HUK604 İnternette Software (Yazılım), Dijital Ürün ve Menkul Mal Satımı t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
SBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
SBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK613 Sigorta Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Sorumluluk Sigortaları t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK606 Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK607 ILO Sözleşmeleri Işığında Ayrımcılık Yasağı t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK608 Rekabet Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK609 Borç Kaynakları Arasında Yarışma ve Yığılma t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK610 Uluslararası Ticaret Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK611 Sağlık Hukuku Alanındaki Sözleşme Tipleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK612 İflasın Ertelenmesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK614 Hukuk ve Adalet t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD505 Finansal Tablolar Analizi t alan içi seçmeli

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK500 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Yeni Düzenlemeler t 3 7.5 zorunlu
HUK512 İş Hukukunun Güncel Sorunları t 3 7.5 zorunlu
HUK505 Anonim Şirketler Hukuku t 3 7.5 zorunlu
HUK544 Yasal Mal Rejimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK542 Sigorta Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK507 Çek Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK539 Sermaye Piyasası Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK537 Türk Medeni Hukukunda Geçersizlik Yaptırımları t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK513 Ekonomik Suçlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK558 Tahkim Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK534 Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal ve Tenkisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK518 Ferdi İş Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD505 Finansal Tablolar Analizi t 3 7.5 alan içi seçmeli

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK500 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Yeni Düzenlemeler t 3 7.5 zorunlu
HUK505 Anonim Şirketler Hukuku t 3 7.5 zorunlu
HUK542 Sigorta Hukuku t 3 7.5 zorunlu
HUK512 İş Hukukunun Güncel Sorunları t 3 7.5 zorunlu
HUK544 Yasal Mal Rejimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK507 Çek Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK539 Sermaye Piyasası Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK537 Türk Medeni Hukukunda Geçersizlik Yaptırımları t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK513 Ekonomik Suçlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK558 Tahkim Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK534 Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal ve Tenkisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK518 Ferdi İş Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD505 Finansal Tablolar Analizi t 3 7.5 alan içi seçmeli

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT540 İleri Mikroekonomik Teori t 3 7.5 zorunlu
IKT502 İleri Makroekonomik Teori t 3 7.5 zorunlu
IKT503 Ekonomide Matematiksel Yöntemler t 3 7.5 zorunlu
IKT535 İleri Ekonometri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT506 Ekonomik Yapı ve Politika Analizi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT546 İleri Mikro Ekonomik Analiz ve Oyun Teorisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT507 İleri Makroekonomik Analiz t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT538 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT519 Türkiye Ekonomisi: İleri Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT510 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu: İleri Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT531 Uluslararası Ekonomik Kurumlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SBE520 Sosyal Bilimlerde Analitik/Hesaplamalı Yöntemler: İleri Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT515 Uygulamalı Mikroekonomik Analiz t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT516 Uygulamalı Makroekonomik Analiz t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT517 Makroekonomik Yönetim ve Koordinasyon t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT538 Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
UBA505 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT540 İleri Mikroekonomik Teori t 3 7.5 zorunlu
IKT502 İleri Makroekonomik Teori t 3 7.5 zorunlu
IKT503 Ekonomide Matematiksel Yöntemler t 3 7.5 zorunlu
IKT535 İleri Ekonometri t 3 7.5 zorunlu
IKT519 Türkiye Ekonomisi: İleri Konular t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT506 Ekonomik Yapı ve Politika Analizi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT546 İleri Mikro Ekonomik Analiz ve Oyun Teorisi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT507 İleri Makroekonomik Analiz t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT538 Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT519 Türkiye Ekonomisi: İleri Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT510 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu: İleri Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT531 Uluslararası Ekonomik Kurumlar t 3 7.5 alan içi seçmeli
SBE520 Sosyal Bilimlerde Analitik/Hesaplamalı Yöntemler: İleri Konular t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT515 Uygulamalı Mikroekonomik Analiz t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT516 Uygulamalı Makroekonomik Analiz t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT517 Makroekonomik Yönetim ve Koordinasyon t 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT538 Türkiye'de Dış Ticaret Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
UBA505 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli

İktisat İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT540 Advanced Microeconomic Theory e 3 7.5 zorunlu
IKT502 Advanced Macroeconomic Theory e 3 7.5 zorunlu
IKT544 Mathematical Methods in Economics e 3 7.5 zorunlu
IKT535 Advanced Econometrics e 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Non-Area Elective e 3 7.5
Non-Area Elective e 3 7.5
SBE500 Seminar e 0 0 zorunlu
SBE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT505 Economic Structure and Policy Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT546 Advanced Microeconomic Analysis and Game Theory e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT507 Advanced Macroeconomic Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Globalization e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT519 Turkish Economy: Advanced Issues e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT510 European Economic Integration: Advanced Issues e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT521 International Economic Institutions e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT513 Computational Methods in Social Sciences: Advanced Issues e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT515 Applied Microeconomic Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT545 Political Economy of the Global Crisis e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT516 Applied Macroeconomic Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli

İktisat İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT540 Advanced Microeconomic Theory e 3 7.5 zorunlu
IKT502 Advanced Macroeconomic Theory e 3 7.5 zorunlu
IKT544 Mathematical Methods in Economics e 3 7.5 zorunlu
IKT535 Advanced Econometrics e 3 7.5 zorunlu
IKT519 Turkish Economy: Advanced Issues e 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Non-Area Elective e 3 7.5
Non-Area Elective e 3 7.5
SBE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT505 Economic Structure and Policy Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT546 Advanced Microeconomic Analysis and Game Theory e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT507 Advanced Macroeconomic Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT516 Globalization e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT519 Turkish Economy: Advanced Issues e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT510 European Economic Integration: Advanced Issues e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT521 International Economic Institutions e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT513 Computational Methods in Social Sciences: Advanced Issues e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT515 Applied Microeconomic Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT545 Political Economy of the Global Crisis e 3 7.5 alan içi seçmeli
IKT516 Applied Macroeconomic Analysis e 3 7.5 alan içi seçmeli

İnsan Kaynakları Yöneticiliği (Bursa) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY505 İnsan Kaynakları Yönetim 1 t 3 7.5 zorunlu
IKY502 Yönetim, Liderlik ve Karar Verme t 3 7.5 zorunlu
IKY503 İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar t 3 7.5 zorunlu
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 zorunlu
IKY510 İnsan Kaynakları Politika ve Prosedürleri t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY509 Örgüt Geliştirme t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY521 Yetenek Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY507 İşgörenlerin Eğitilmesi ve Geliştirilmesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY523 Performans ve Kariyer Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK527 Bireysel İş Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
IKY502 Yönetim, Liderlik ve Karar Verme t 3 7.5 zorunlu
IKY503 İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar t 3 7.5 zorunlu
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY523 Performans ve Kariyer Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY507 İşgörenlerin Eğitilmesi ve Geliştirilmesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY511 İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY509 Örgüt Geliştirme t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY510 İnsan Kaynakları Politika ve Prosedürleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY512 Örgütsel Gelişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY508 İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY506 ISO 18001 İş Sağlığı İş Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY521 Yetenek Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK527 Bireysel İş Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
IKY502 Yönetim, Liderlik ve Karar Verme t 3 7.5 zorunlu
IKY503 İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar t 3 7.5 zorunlu
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY523 Performans ve Kariyer Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY507 İşgörenlerin Eğitilmesi ve Geliştirilmesi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY511 İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY509 Örgüt Geliştirme t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY510 İnsan Kaynakları Politika ve Prosedürleri t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY512 Örgütsel Gelişim t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY508 İnsan Kaynaklarında Kalite Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY506 ISO 18001 İş Sağlığı İş Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY521 Yetenek Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
HUK527 Bireysel İş Hukuku t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli

İstatistik Doktora

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
FBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST631 Nicel Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST608 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST637 İstatistiksel Modelleme t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST639 Semiparametrik Modeller t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST632 Örnekleme Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST634 Nitel Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST636 Dikey Kesit Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE600 İstatistik Seminerleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ENM512 Simülasyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
INF510 Risk Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST625 Anket Tasarımı ve Ölçek Geliştirme t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST620 Sosyal ve İktisadi Araştırmalar t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST622 İlişki Analizleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST624 Genelleştirilmiş Lineer Modeller t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE505 Çözümsel Raporlama Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE514 Uygulamalı Modelleme Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İstatistik Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST531 Karar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST508 Çok Değişkenli Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST535 Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST537 Regresyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST532 Örnekleme Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST534 İstatistiksel Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
BAN510 Ekonometrik Modeller t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST538 İstatistiksel Simülasyon t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE505 Çözümsel Raporlama Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE514 Uygulamalı Modelleme Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İstatistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST531 Karar Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST508 Çok Değişkenli Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST535 Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Uygulamaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST537 Regresyon Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST532 Örnekleme Teorisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST534 İstatistiksel Veri Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
BAN510 Ekonometrik Modeller t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST539 Uygulamalı İleri Analiz Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST536 Risk Analizi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL540 Pazar Araştırmaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
IST542 Kamuoyu Araştırmaları t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE505 Çözümsel Raporlama Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE514 Uygulamalı Modelleme Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM503 Yüksek Lisans Projesi 1 t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM504 Yüksek Lisans Projesi 2 t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM505 Tasarımda Kuram ve Eleştiri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM506 İmar Tarihi ve İç Mimarlık t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM507 Sürdürülebilirlik ve Tasarım t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM508 Özellikli Tasarımlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM510 Bina Performans Simülasyon Yöntemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM511 Mobilya Detaylandırma t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM512 Fuar ve Stant Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM513 Tekstil Mimarisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM514 İnce Yapı Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM515 Aydınlatma Projesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM516 Ses Denetimi ve Projelendirmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM517 Fiziksel İç Ortam Denetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM518 İnce Yapı Malzemeleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL531 Müşteri İlişkileri ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
KPM506 Marka Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL502 Proje Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL512 İşletme Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM523 Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE508 Dijital Temsil Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İç Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM503 Yüksek Lisans Projesi 1 t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM504 Yüksek Lisans Projesi 2 t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM505 Tasarımda Kuram ve Eleştiri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM506 İmar Tarihi ve İç Mimarlık t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM507 Sürdürülebilirlik ve Tasarım t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM508 Özellikli Tasarımlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM510 Bina Performans Simülasyon Yöntemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM511 Mobilya Detaylandırma t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM512 Fuar ve Stant Tasarımı t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM513 Tekstil Mimarisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM514 İnce Yapı Teknolojisi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM515 Aydınlatma Projesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM516 Ses Denetimi ve Projelendirmesi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM517 Fiziksel İç Ortam Denetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM518 İnce Yapı Malzemeleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL531 Müşteri İlişkileri ve Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
KPM506 Marka Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL502 Proje Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL512 İşletme Yönetimi t 3 0 3 7.5 seçmeli
ICM523 Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması t 3 0 3 7.5 seçmeli
FBE508 Dijital Temsil Teknikleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
FBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
FBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
HUK631 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG602 Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG603 Risk Değerlendirme ve Yönetimi 1 t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG604 Kimyasal ve Biyolojik Risk Etmenleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG605 Acil Durumlar ve Yangın Önleme Teknolojileri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG606 Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG607 Risk Değerlendirme ve Yönetimi 2 t 3 0 3 7.5 zorunlu
Toplam: 30.0 225.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISG608 İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütleri-Meslek Hastalıkları t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL547 Yönetim Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISG610 Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL547 Yönetim Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
FBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
HUK533 İş Sağlığı ve Güvenliğine Hukuksal Bakış t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG504 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG505 İş Güvenliği Mühendisliği t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG506 Tehlikeli Kimyasal Maddeler ve Etkileşimleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG507 İş Güvenliğinde Tehlikeler ve Korunma Yöntemleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISG508 İş Yeri Güvenliği ve İşçi Sağlığı t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISG509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Metotlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISG510 Sağlık ve Güvenlik Yönetimi-Meslek Hastalıkları t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL547 Yönetim Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 7.5
FBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
HUK533 İş Sağlığı ve Güvenliğine Hukuksal Bakış t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG504 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG505 İş Güvenliği Mühendisliği t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG506 Tehlikeli Kimyasal Maddeler ve Etkileşimleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
ISG507 İş Güvenliğinde Tehlikeler ve Korunma Yöntemleri t 3 0 3 7.5 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISG508 İş Yeri Güvenliği ve İşçi Sağlığı t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISG509 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Metotlar t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISG510 Sağlık ve Güvenlik Yönetimi-Meslek Hastalıkları t 3 0 3 7.5 seçmeli
ISL547 Yönetim Sistemleri t 3 0 3 7.5 seçmeli

İşletme (Bursa) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 zorunlu
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL546 Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL518 Girişimcilik t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL505 Yenilik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY514 Örgüt Kültürü t 3 7.5 alan içi seçmeli

İşletme Doktora Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 zorunlu
ISL537 Yönetim ve Örgütsel Kuramlar t 3 7.5 zorunlu
SBE521 Sosyal Bilimlerde Uygulamalı Araştırma Yöntemleri t 3 7.5 zorunlu
IKY514 Örgüt Kültürü t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
SBE601 Yeterlik Sınavı t 0 30 zorunlu
SBE603 Doktora Tezi t 0 90 zorunlu
SBE602 Tez Önerisi t 30 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Toplam: 24.0 210.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL602 Yönetim Düşünce Tarihi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL610 İstatistiksel Araştırmalarda Kul. Kantitatif Teknikler t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL567 Liderlik t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY513 Örgütsel Güven t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL609 Yön. Muh. Veri. Karar Alma Sürecinde Kul. t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL611 Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme t 3 7.5 alan içi seçmeli

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL546 Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE500 Seminer t 0 0 zorunlu
SBE503 Yüksek Lisans Tezi t 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL518 Girişimcilik t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY514 Örgüt Kültürü t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL544 Sanat Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL505 Yenilik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL564 Kültürler Arası Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY501 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL503 Üretim Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL546 Pazarlama Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
UBA502 Finans Yönetimi t 3 7.5 zorunlu
ISL529 Stratejik Yönetim t 3 7.5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 7.5
SBE504 Dönem Projesi t 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY504 Örgütsel Davranış t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL518 Girişimcilik t 3 7.5 alan içi seçmeli
IKY514 Örgüt Kültürü t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL566 Küresel İşletme Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL544 Sanat Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL505 Yenilik Yönetimi t 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL564 Kültürler Arası Yönetim t 3 7.5 alan içi seçmeli

İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL539 Strategic Marketing Management e 3 7.5 zorunlu
ISL501 Cost and Managerial Accounting e 3 7.5 zorunlu
ISL509 Management and Organization e 3 7.5 zorunlu
UBA502 Finance Management e 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
SBE500 Seminar e 0 0 zorunlu
SBE503 M.Sc. Thesis e 0 60 zorunlu
Toplam: 24.0 120.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY501 Human Resources Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL543 Sales Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
ULT521 International Marketing e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL553 Retail Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM506 Brand Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL522 Organizational Behavior e 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD506 Audit e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL518 Entrepreneurship e 3 7.5 alan içi seçmeli
INF504 International Finance e 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY501 Logistics Management e 3 7.5 alan içi seçmeli

İşletme İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL539 Strategic Marketing Management e 3 7.5 zorunlu
ISL501 Cost and Managerial Accounting e 3 7.5 zorunlu
ISL509 Management and Organization e 3 7.5 zorunlu
UBA502 Finance Management e 3 7.5 zorunlu
ULT521 International Marketing e 3 7.5 zorunlu
Area Elective e 3 7.5
Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 7.5
SBE504 Term Project e 30 zorunlu
Toplam: 30.0 105.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKY501 Human Resources Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL543 Sales Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL553 Retail Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
KPM506 Brand Management e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL522 Organizational Behavior e 3 7.5 alan içi seçmeli
MUD506 Audit e 3 7.5 alan içi seçmeli
ISL518 Entrepreneurship e 3 7.5 alan içi seçmeli
INF504 International Finance e 3 7.5 alan içi seçmeli
LOY501 Logistics Management e 3 7.5 alan içi seçmeli