Giriş

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak ilgili bölümlere ve senatoya girecek müfredatlara ulaşabilirsiniz.

Bankacılık ve Finans Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL101 Introduction to Business e 3 5 zorunlu
IKT105 Micro Economics e 3 5 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 5 zorunlu
MUD101 Finansal Muhasebe 1 t 3 5 zorunlu
TBF131 Sosyal Bilimlere Giriş t 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 3 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF102 Introduction to Finance e 3 5 zorunlu
IKT102 Macro Economics e 3 5 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 5 zorunlu
MUD102 Finansal Muhasebe 2 t 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL201 Marketing Management e 3 5 zorunlu
BAF201 Monetary Theory and Policy e 3 5 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF202 Financial Markets and Institutions e 3 4 zorunlu
BAF204 Introduction to Insurance e 3 6 zorunlu
BAF206 Bankacılığa Giriş t 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 5 zorunlu
ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF323 Banka Yönetimi t 3 5 zorunlu
IKT453 Kamu Maliyesi t 3 5 zorunlu
BAF325 Finansal Piyasalar t 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF302 Finans Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD304 Türk Vergi Sistemi t 3 5 zorunlu
MUD302 Finansal Tablolar Analizi t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF431 Uluslararası Finans t 3 7 zorunlu
BAF433 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi t 3 8 zorunlu
BAF425 Finansal Ekonometri t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF436 Türk Bankacılık Sistemi t 3 7 zorunlu
BAF434 Vadeli İşlem Piyasaları ve Risk Yönetimi t 3 8 zorunlu
TBF330 Sosyal Bilimlerde Bilgisayarlı Analiz Yöntemleri t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz IKT325 Türkiye ve Dünya Ekonomisi t 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF331 Sigorta Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF445 Ekonomik ve Finansal Göstereler t 3 5 alan içi seçmeli
guz HUK444 Banka Hukuku t 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF439 Banka Denetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF343 Banka Muhasebesi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF340 Bankacılık İşlemleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF342 Emtea Piyasaları ve Emtea Türevleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF446 Sermaye Piyasaları t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF337 Uluslararası Kambiyo İşlemleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF442 Uluslararası Yatırım Stratejileri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF338 Uluslararası Bankacılık t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF430 Bankacılık ve Finans Stajı t 6 alan içi seçmeli

Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Physics 1 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Fizik Lab. 1 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT121 Mathematical Analysis 1 e 4 0 4 6 zorunlu
BIL101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş t 2 0 2 5 zorunlu
BIL111 Programming e 3 1 3.5 9 zorunlu
Toplam: 17.5 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Physics 2 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Fizik Lab. 2 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT122 Mathematical Analysis 2 e 4 0 4 6 zorunlu
BIL122 Data Structures e 2 1 2.5 5 zorunlu
BIL252 Mantıksal Sistem Tasarımı t 3 0 3 6 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 19.5 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF126 Mühendislik Matematiği 1 t 3 0 3 5 zorunlu
MTF211 Sayısal Çözümleme t 3 0 3 5 zorunlu
BIL223 Elektronik Devreler t 3 0 3 5 zorunlu
BIL225 Mantıksal Tasarım Lab. t 0 2 1 2 zorunlu
BIL231 Algorithms e 2 1 2.5 5 zorunlu
BIL233 Object Oriented Programming e 3 1 3.5 6 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF227 Mühendislik Matematiği 2 t 3 0 3 5 zorunlu
MTF232 Olasılık ve İstatistik t 3 0 3 5 zorunlu
BIL226 Elektronik Lab. t 0 2 1 2 zorunlu
BIL234 Programming Languages e 2 1 2.5 5 zorunlu
BIL242 Veri Tabanı Sistemleri t 3 1 3.5 6 zorunlu
EEE214 Signals and Systems e 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL317 Discrete Mathematics e 3 0 3 5 zorunlu
BIL321 Veri İletişimi t 3 0 3 5 zorunlu
BIL331 Microprocessor Systems e 3 0 3 5 zorunlu
BIL333 Computer Graphics e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL342 Operating Systems e 3 0 3 5 zorunlu
BIL352 Bilgisayar Mimarisi t 4 0 4 7 zorunlu
BIL382 Microprocessor Systems Lab. e 0 2 1 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL441 Computer Networks e 3 0 3 4 zorunlu
BIL451 Bilişim Tasarım Projesi t 0 4 2 4 zorunlu
BIL453 Bilgisayar Sistemleri Lab. t 0 2 1 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL452 Artificial Intelligence e 3 0 3 5 zorunlu
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
guz ENM310 Otomatik Kontrol t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE328 Sayısal İşaret İşleme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL327 Web Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL351 Veri Tabanı Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL423 Biyomedikal Enstrumantasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL443 Windows Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL455 Otomata Teorisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL457 RFID Uygulamaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL460 Veri Madenciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL461 Paralel Bilgisayarlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL463 Bulanık Mantık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL465 Bulut Bilişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL467 Derleyici Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL469 Sistem Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM335 Yöneylem Araştırması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL334 Mikro Bilgisayarlı Sistem Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL336 Mobil Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL344 Optimizasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL346 Görüntü İşleme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL354 Veri Güvenliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL356 Yazılım Mühendisliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL444 Bilgisayarlı Müzik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL446 E-Ticaret Sistem Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL454 Test Mühendisliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL456 Mantıksal Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL458 Biyoinformatik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL462 Yapay Sinir Ağları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL468 Ağ Güvenliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL470 USB Sistem Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF307 Girişimcilik ve Proje Tasarımı 1 t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF308 Girişimcilik ve Proje Tasarımı 2 t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Fizik 1 t 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Fizik Lab. 1 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT121 Matematiksel Analiz 1 t 4 0 4 6 zorunlu
BIL101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş t 2 0 2 5 zorunlu
BIL111 Programlama t 3 1 3.5 9 zorunlu
Toplam: 17.5 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Fizik 2 t 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Fizik Lab. 2 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT122 Matematiksel Analiz 2 t 4 0 4 6 zorunlu
BIL122 Veri Yapıları t 2 1 2.5 5 zorunlu
BIL252 Mantıksal Sistem Tasarımı t 3 0 3 6 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 19.5 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF126 Mühendislik Matematiği 1 t 3 0 3 5 zorunlu
MTF211 Sayısal Çözümleme t 3 0 3 5 zorunlu
BIL223 Elektronik Devreler t 3 0 3 5 zorunlu
BIL225 Mantıksal Tasarım Lab. t 0 2 1 2 zorunlu
BIL231 Algoritmalar t 2 1 2.5 5 zorunlu
BIL233 Nesneye Dayalı Programlama t 3 1 3.5 6 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF227 Mühendislik Matematiği 2 t 3 0 3 5 zorunlu
MTF232 Olasılık ve İstatistik t 3 0 3 5 zorunlu
BIL226 Elektronik Lab. t 0 2 1 2 zorunlu
BIL234 Programlama Dilleri t 2 1 2.5 5 zorunlu
BIL242 Veri Tabanı Sistemleri t 3 1 3.5 6 zorunlu
EEE214 Sinyaller ve Sistemler t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL317 Ayrık Matematik t 3 0 3 5 zorunlu
BIL321 Veri İletişimi t 3 0 3 5 zorunlu
BIL331 Mikroişlemcili Sistemler t 3 0 3 5 zorunlu
BIL333 Bilgisayar Grafikleri t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL342 İşletim Sistemleri t 3 0 3 5 zorunlu
BIL352 Bilgisayar Mimarisi t 4 0 4 7 zorunlu
BIL382 Mikroişlemcili Sistem Lab. t 0 2 1 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL441 Bilgisayar Ağları t 3 0 3 4 zorunlu
BIL451 Bilişim Tasarım Projesi t 0 4 2 4 zorunlu
BIL453 Bilgisayar Sistemleri Lab. t 0 2 1 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL452 Yapay Zeka t 3 0 3 5 zorunlu
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
guz ENM310 Otomatik Kontrol t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE328 Sayısal İşaret İşleme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL327 Web Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL351 Veri Tabanı Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL423 Biyomedikal Enstrumantasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL443 Windows Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL455 Otomata Teorisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL457 RFID Uygulamaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL460 Veri Madenciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL461 Paralel Bilgisayarlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL463 Bulanık Mantık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL465 Bulut Bilişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL467 Derleyici Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL469 Sistem Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM335 Yöneylem Araştırması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL334 Mikro Bilgisayarlı Sistem Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL336 Mobil Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL344 Optimizasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL346 Görüntü İşleme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL354 Veri Güvenliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL356 Yazılım Mühendisliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL444 Bilgisayarlı Müzik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL446 E-Ticaret Sistem Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL454 Test Mühendisliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL456 Mantıksal Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL458 Biyoinformatik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL462 Yapay Sinir Ağları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL468 Ağ Güvenliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL470 USB Sistem Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF307 Girişimcilik ve Proje Tasarımı 1 t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF308 Girişimcilik ve Proje Tasarımı 2 t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 1 e 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Turkish Language 1 e 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Physics 1 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Physics Lab. 1 e 0 2 1 2 zorunlu
BIL131 Programming 1 e 2 2 3 8 zorunlu
MAT121 Mathematical Analysis 1 e 4 0 4 6 zorunlu
EEE101 Introduction to Electrical Engineering e 2 0 2 4 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 2 e 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Turkish Language 2 e 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Physics 2 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Physics Lab. 2 e 0 2 1 2 zorunlu
BIL132 Programming 2 e 2 2 3 4 zorunlu
MTF126 Engineering Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
MAT122 Mathematical Analysis 2 e 4 0 4 6 zorunlu
GNL112 City Culture and Istanbul e 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE203 Logic Circuits e 3 0 3 5 zorunlu
MTF227 Engineering Mathematics 2 e 3 0 3 5 zorunlu
MTF231 Stochastic Systems Analysis e 3 0 3 5 zorunlu
EEE205 Electrical Materials e 3 0 3 5 zorunlu
EEE213 Circuit Theory e 4 0 4 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 19.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE202 Electro-technic Laboratory e 0 3 1.5 4 zorunlu
MTF211 Numerical Analysis e 3 0 3 5 zorunlu
EEE210 Electronic Circuits 1 e 4 0 4 6 zorunlu
EEE212 Electromagnetic Field Theory e 3 0 3 5 zorunlu
EEE214 Signals and Systems e 3 0 3 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 17.5 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE301 Electronics Laboratory e 0 3 1.5 4 zorunlu
EEE300 Electromechanical Energy Conversion e 3 0 3 5 zorunlu
EEE311 Electronic Circuits 2 e 4 0 4 6 zorunlu
EEE313 Electromagnetic Wave Theory e 3 0 3 5 zorunlu
EEE321 Communication Theory e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Toplam: 17.5 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE303 Electrical Machines e 3 0 3 6 zorunlu
EEE302 Analog Electronics Laboratory e 0 3 1.5 4 zorunlu
EEE330 Control Theory e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Toplam: 16.5 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF401 Design Project e 0 4 2 5 zorunlu
EEE411 Energy Distribution Systems e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 17.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF402 Graduation Project e 0 4 2 5 zorunlu
EEE225 Logic Laboratory e 0 5 2.5 5 zorunlu
GNL450 Vocational Seminars e 2 0 2 0 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.5 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Internship 1 e 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Internship 2 e 0 0 0 6 zorunlu
guz EEE307 Logic Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE305 FPGA Based System Design e 2 2 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE323 High Voltage Techniques e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE401 Hardware Description Languages e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE407 Electrical Power Generation and Distribution Systems e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE417 Biomedical Signals e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE419 Fundamentals of Biomedical Engineering e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE423 Introduction to CMOS VLSI Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE427 Introduction to Modulation and Coding e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE429 Optoelectronics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE453 Microwave Technique e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE403 Active Filter Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE451 Digital Image Processing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE425 Electrical Machine Drives e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE455 Wireless Communication e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE457 Introduction to Cryptography e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL459 Computer Arithmetic e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE306 Microprocessor Based System Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE332 Analog Integrated Circuits e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE338 Circuit Synthesis e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE326 Applied Electromagnetics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE328 Digital Signal Processing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE420 Illumination Tech. and Indoor Installation e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE422 Design of Electrical Machines e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE434 Antenna Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE432 Process Control e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE438 Industrial Electronics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE442 Medical Imaging e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE446 Telecommunication Electronics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE456 Satellite Communications e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE455 Wireless Communication e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE402 Communication and Microwave Lab e 2 2 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE336 Power Electronics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL352 Computer Architecture e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar EEE454 Cryptographic Applications e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF309 Sustainability and Environment e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
guz ENM214 Project Management e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar ISL314 Strategic Entrepreneurship e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF418 Technology Management e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Endüstri Mühendisliği %30 İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Physics 1 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Fizik Lab. 1 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT121 Mathematical Analysis 1 e 4 0 4 6 zorunlu
BIL109 Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri t 3 0 3 7 zorunlu
ENM111 Introduction to Industrial Engineering e 3 0 3 7 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Physics 2 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Fizik Lab. 2 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT122 Mathematical Analysis 2 e 4 0 4 6 zorunlu
MTF102 Teknik Çizim t 2 2 3 5 zorunlu
BIL209 Computer Programming e 3 1 3.5 6 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.5 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF126 Engineering Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
MTF310 Economics e 3 0 3 5 zorunlu
ENM213 İş Analizi ve Tasarımı t 3 0 3 4 zorunlu
ENM207 Olasılık ve İstatistik 1 t 3 0 3 5 zorunlu
BIL242 Veri Tabanı Sistemleri t 3 0 3 4 zorunlu
ENM225 Endüstriyel Yönetim ve Organizasyon t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF227 Engineering Mathematics 2 e 3 0 3 5 zorunlu
MTF212 Engineering Economics e 3 0 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 0 3 4 zorunlu
ENM208 Olasılık ve İstatistik 2 t 3 0 3 5 zorunlu
ENM214 Proje Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
ENM212 Sistem Analizi ve Tasarımı t 1 3 2.5 4 zorunlu
Toplam: 19.5 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM301 Yöneylem Araştırması 1 t 3 0 3 5 zorunlu
ENM303 Production Systems e 3 0 3 5 zorunlu
ENM307 Sistem Benzetimi t 2 2 3 5 zorunlu
ENM309 Manufacturing Methods e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM306 Ergonomi t 2 2 3 5 zorunlu
ENM302 Yöneylem Araştırması 2 t 3 0 3 5 zorunlu
ENM304 Production Planning and Control e 3 0 3 5 zorunlu
ENM308 Kalite Mühendisliği t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF401 Tasarım Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
ENM427 Tedarik Zinciri Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
ENM404 Production Scheduling e 3 0 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
guz BIL471 Yapay Zeka t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM313 Karar Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF315 Finans t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM319 Sistem Dinamiği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM413 Yeni Ürün Geliştirme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTT440 Tekstil Teknolojisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM419 Stok Yönetimi ve Maliyet Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM421 Yatırım Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM423 Yöneylem Araştırması 3 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF211 Sayısal Çözümleme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL427 Pazarlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM429 Web Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL475 Veri Madenciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM310 Otomatik Kontrol t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM312 Kurumsal Kaynak Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM314 Endüstride Otomasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL304 Yönetim Bilişim Sistemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM410 Esnek İmalat Sistemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM416 Bakım Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM420 Endüstride Enerji Ekonomisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM422 Mekanik Tasarım t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM346 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM431 Görsel Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz GNL313 İş Sağlığı ve Güvenliği t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF306 Meslek Etiği t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Fizik 1 t 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Fizik Lab. 1 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT121 Matematiksel Analiz 1 t 4 0 4 6 zorunlu
BIL109 Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri t 3 0 3 7 zorunlu
ENM111 Endüstri Mühendisliğine Giriş t 3 0 3 7 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Fizik 2 t 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Fizik Lab. 2 t 0 2 1 2 zorunlu
MAT122 Matematiksel Analiz 2 t 4 0 4 6 zorunlu
MTF102 Teknik Çizim t 2 2 3 5 zorunlu
BIL209 Bilgisayar Programlama t 3 1 3.5 6 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.5 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF126 Mühendislik Matematiği 1 t 3 0 3 5 zorunlu
MTF310 Ekonomi t 3 0 3 5 zorunlu
ENM213 İş Analizi ve Tasarımı t 3 0 3 4 zorunlu
ENM207 Olasılık ve İstatistik 1 t 3 0 3 5 zorunlu
BIL242 Veri Tabanı Sistemleri t 3 0 3 4 zorunlu
ENM225 Endüstriyel Yönetim ve Organizasyon t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MTF227 Mühendislik Matematiği 2 t 3 0 3 5 zorunlu
MTF212 Mühendislik Ekonomisi t 3 0 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 0 3 4 zorunlu
ENM208 Olasılık ve İstatistik 2 t 3 0 3 5 zorunlu
ENM214 Proje Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
ENM212 Sistem Analizi ve Tasarımı t 1 3 2.5 4 zorunlu
Toplam: 19.5 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM301 Yöneylem Araştırması 1 t 3 0 3 5 zorunlu
ENM303 Üretim Sistemleri t 3 0 3 5 zorunlu
ENM307 Sistem Benzetimi t 2 2 3 5 zorunlu
ENM309 İmalat Yöntemleri t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENM306 Ergonomi t 2 2 3 5 zorunlu
ENM302 Yöneylem Araştırması 2 t 3 0 3 5 zorunlu
ENM304 Üretim Planlama ve Kontrol t 3 0 3 5 zorunlu
ENM308 Kalite Mühendisliği t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF401 Tasarım Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
ENM427 Tedarik Zinciri Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
ENM404 Üretim Çizelgeleme t 3 0 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
guz BIL471 Yapay Zeka t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM313 Karar Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF315 Finans t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM319 Sistem Dinamiği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM413 Yeni Ürün Geliştirme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTT440 Tekstil Teknolojisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM419 Stok Yönetimi ve Maliyet Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM421 Yatırım Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM423 Yöneylem Araştırması 3 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF211 Sayısal Çözümleme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL427 Pazarlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM429 Web Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL475 Veri Madenciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM310 Otomatik Kontrol t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM312 Kurumsal Kaynak Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM314 Endüstride Otomasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL304 Yönetim Bilişim Sistemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM410 Esnek İmalat Sistemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM416 Bakım Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM420 Endüstride Enerji Ekonomisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM422 Mekanik Tasarım t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM346 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM431 Görsel Programlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz GNL313 İş Sağlığı ve Güvenliği t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF306 Meslek Etiği t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Endüstriyel Tasarım Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM101 Temel Tasarım 1 t 2 4 4 7 zorunlu
MTF103 Teknik Çizim 1 t 2 4 4 6 zorunlu
MTF105 Sanat Tarihi t 2 0 2 3 zorunlu
ENT105 Endüstriyel Tasarıma Giriş t 2 2 3 5 zorunlu
MAT101 Matematik 1 t 3 0 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM102 Temel Tasarım 2 t 2 4 4 7 zorunlu
MTF104 Teknik Çizim 2 t 2 4 4 6 zorunlu
MTF316 Tasarım Tarihi t 2 0 2 2 zorunlu
ENT106 Strüktür t 2 0 2 3 zorunlu
FEF108 Fizik t 3 0 3 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 23.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENT201 Endüstriyel Tasarım Projesi 1 t 2 4 4 8 zorunlu
ENT203 Bilgisayar Destekli Modelleme 1 t 2 2 3 4 zorunlu
ENM205 Malzeme ve Üretim Yöntemleri 1 t 3 0 3 4 zorunlu
ENT207 Maket Yapım Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENT202 Endüstriyel Tasarım Projesi 2 t 2 4 4 8 zorunlu
ENT204 Bilgisayar Destekli Modelleme 2 t 2 2 3 4 zorunlu
ENM206 Malzeme ve Üretim Yöntemleri 2 t 3 0 3 4 zorunlu
ENT208 Endüstriyel Tasarım Kuram ve Yöntemleri t 3 0 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENT301 Endüstriyel Tasarım Projesi 3 t 2 6 5 8 zorunlu
ENT303 Mobilya Tasarımı t 2 2 3 4 zorunlu
ENT305 Tersine Tasarım t 1 3 2.5 4 zorunlu
ENT307 Tasarımda İnsan Faktörleri t 2 0 2 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.5 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENT302 Endüstriyel Tasarım Projesi 4 t 2 6 5 8 zorunlu
ISL427 Pazarlama t 2 0 2 4 zorunlu
ENT306 Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) t 2 2 3 4 zorunlu
ENT308 Ambalaj Tasarımı t 2 2 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ENT401 Endüstriyel Tasarım Projesi 5 t 2 6 5 10 zorunlu
ENT403 Tasarım Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
GNL411 Bitirme Ön Araştırma Projesi t 0 2 1 2 zorunlu
ILF407 Sunum Teknikleri t 1 2 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
GNL441 Bitirme Tasarım Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
HUK404 Tasarım Hukuku t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
guz MTF309 Sürdürülebilirlik ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENT211 Tasarım ve Psikoloji t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ICM445 Tasarımda Erişebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ICM433 Aydınlatma Tasarımı ve Tekniği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENT311 Plastik Malzeme ve Teknolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF314 Tasarım Felsefesi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENT411 Endüstriyel Tasarımda Animasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENT413 Sergileme Sistemleri Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM240 Renk Kuramı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT212 Tasarımda Tüketici Davranışları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT312 Seramik Malzeme ve Teknolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM338 Tasarım ve Pazarlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT412 Tasarımda Optimizasyon Tekinkileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT414 Mekan Organizasyonu t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT416 Tasarım ve Üretim Ekonomisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT418 Ahşap Malzeme ve Teknolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT420 Metal Malzeme ve Teknolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT422 Otomotiv Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENT424 Cam Malzeme ve Teknolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM442 Enerji Etkin Tasarım t 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GIT101 Temel Anlatım ve Gösterim Biçimleri t 3 0 3 4 zorunlu
GIT118 Kitle İletişime Giriş ve İletişim Kuramları t 3 0 3 6 zorunlu
GIT121 Temel Fotoğraf t 2 2 3 4 zorunlu
ILF117 Bilişim Uygulamaları 1 t 2 2 3 6 zorunlu
GIT111 Film ve Animasyon Tarihi t 2 0 2 4 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GIT102 Temel Tasarım t 1 2 2 6 zorunlu
GIT112 Sinemaya Giriş t 2 0 2 3 zorunlu
GIT122 Fotografik Yaklaşımlar t 3 0 3 5 zorunlu
ILF118 Bilişim Uygulamaları 2 t 2 2 3 5 zorunlu
GIT132 Film Kuramı t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GIT213 Kurgunun Temel İlkeleri t 2 0 2 3 zorunlu
GIT223 Kamera Kullanım Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
GIT233 Senaryo Yazım Teknikleri t 3 0 3 5 zorunlu
GIT243 Türk Sinema Tarihi t 2 0 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GIT204 Film Yapım ve Yönetim t 1 2 2 3 zorunlu
GIT214 Dijital Kurgu Teknikleri t 1 2 2 3 zorunlu
GIT224 Görüntü Yönetmenliği t 1 2 2 6 zorunlu
GIT264 Belgesel Film t 2 0 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 17.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GIT305 Film Türleri t 3 0 3 2 zorunlu
GIT315 Efektif Tasarım ve Uygulama 1 t 2 2 3 3 zorunlu
GIT335 Sinemada Akımlar t 3 0 3 4 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GIT306 Sanat Yönetmenliği t 2 2 3 4 zorunlu
GIT316 Efektif Tasarım 2 t 2 2 3 3 zorunlu
GIT386 Avangard Film t 3 0 3 2 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GIT407 Kısa Film t 2 2 3 5 zorunlu
GIT417 Film Eleştirisi t 2 2 3 5 zorunlu
GIT427 Sinema ve Edebiyat t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GIT408 Son Dönem Türk Sineması t 3 0 3 6 zorunlu
ILF402 Bitirme Projesi t 1 4 3 5 zorunlu
GIT403 Portfolyo ve Sunum Hazırlama t 1 2 2 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 17.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
3 GIT103 Tipografi 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
3 GIT273 Görsel Kültür 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 GIT293 Grafik Tasarım t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
3 GIT131 Reklamcılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 GIT253 Sinema ve Psikoloji t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 GIT203 Sinemada Ses t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 GIT244 Yazarlık Atölyesi t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 GIT104 Tipografi 2 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 GIT274 Görsel Kültür 2 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 GIT254 Temel Animasyon Teknikleri ve Uygulamaları t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 GIT284 2D Grafik Animasyon t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 GIT294 Sinemada Aydınlatma t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT345 Film Müziği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT325 3D Grafik Animasyon 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT355 Film Okumaları 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT375 Stüdyo Fotoğrafçılığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT395 Politik Sinema 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT365 Multimedya Tasarımı 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
6 GIT396 Politik Sinema 2 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 GIT326 3D Grafik Animasyon 2 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
6 GIT366 Film Okumaları 2 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 GIT356 Beden Dili t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 GIT336 Reklam Fotoğrafçılığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
6 GIT376 Multimedya Tasarımı 2 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 ILF203 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 GIT457 Sinemada Dijital Dönem t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 GIT447 Film Okumaları 3 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 GIT284 2D Grafik Animasyon t 1 2 2 5 alan içi seçmeli
7 GIT315 Efektif Tasarım ve Uygulama 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 GIT477 Karakter Animasyonu 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 GIT497 Çocuk Filmleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 GIT467 Popüler Sinema t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 alan içi seçmeli
8 GIT428 Reklam Filmi Uygulamaları t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 GIT438 Film Okumaları 4 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 GIT478 Karakter Animasyonu 2 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 GIT412 3D Grafik Animasyon t 2 2 3 6 alan içi seçmeli
8 GIT448 Deneysel Film t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 GIT458 Mitoloji ve İkonografi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Halkla İlişkiler Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
HAI103 İletişim Bilimlerine Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
HAI101 Halkla İlişkilerin Temel Kavramları t 3 0 3 9 zorunlu
HUK121 Hukuka Giriş t 2 0 2 5 zorunlu
BIL107 Bilgisayar Uygulamaları t 2 2 3 4 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
HAI114 Reklamcılığın Temel Kavramları t 3 0 3 6 zorunlu
SUI171 Siyaset Bilimi t 2 0 2 4 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
HAI118 Kitle İletişime Giriş ve İletişim Kuramları t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK327 İletişim Hukuku t 2 0 2 3 zorunlu
HAI112 Kişilerarası İletişim t 3 0 3 5 zorunlu
PSY100 Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
MIS122 Temel Gazetecilik t 3 0 3 7 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 19.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT340 Bütünleşik Pazarlama İletişimi t 3 0 3 5 zorunlu
MIS314 Medya Planlaması t 3 0 3 5 zorunlu
SOS100 Sosyoloji t 3 0 3 5 zorunlu
HAI211 Halkla İlişkiler Yazarlığı t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAI311 Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk t 3 0 3 5 zorunlu
HAI303 İkna ve Retorik t 3 0 3 5 zorunlu
HAI308 Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler t 3 0 3 4 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAI314 Kurum İmajı ve İtibar Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
HAI322 Marka İletişimi t 3 0 3 5 zorunlu
HAI332 Küresel Halkla İlişkiler t 4 0 4 4 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 16.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAI451 Stratejik Halkla İlişkiler t 3 0 3 5 zorunlu
ILF208 Tüketici Davranışları t 3 0 3 5 zorunlu
HAI441 Yeni Medya ve Halkla İlişkiler t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAI432 Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar t 3 0 3 6 zorunlu
ILF402 Bitirme Projesi t 1 4 3 4 zorunlu
RKL405 Reklam Kampanyaları t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz IKT101 Genel Ekonomi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ILF203 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI204 Söylem Çözümlemeleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI341 İnsan Kay. Yön. ve Kurumiçi Halkla İlişkiler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz GIT293 Grafik Tasarım t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
guz RKL201 Reklam Yazarlığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
guz ILF329 Siyasal İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI321 Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI431 Eğlence Sektöründe Halkla İlişkiler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ILF435 Popüler Kültür t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIS305 Medya Okuryazarlığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI414 Göstergebilim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI438 Çevresel İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HAI427 Sponsorluk t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL400 Girişimcilik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar RKL210 Reklam Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar RKL200 Müşteri İlişkileri Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar SUI214 Siyasal İdeolojiler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar HAI478 Etkili Sunum Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar RKL307 Yeni Medya Reklamcılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar HAI348 Kültürlerarası İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar RKL310 Ürün Yerleştirme t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
bahar HAI430 Sanat ve İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar SUI420 Kamu Diplomasisi ve Lobicilik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar IST342 Kamuoyu Araştırmaları t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
bahar RKL450 Reklam Çözümlemesi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar SUI436 Sosyal Politika ve Demokrasi Kültürü t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar HAI434 Sağlık İletişimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar GIT324 Masaüstü Yayıncılık t 2 2 3 5 alan içi seçmeli

Hukuk Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 1 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
HUK101 Anayasa Hukuku(Genel Esaslar) t 3 5 zorunlu
HUK121 Hukuka Giriş t 3 5 zorunlu
HUK123 Hukuk Tarihi 1 (Roma Hukuku) t 3 5 zorunlu
HUK131 Medenî Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku t 3 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
HUK134 Türk Anayasa Hukuku t 3 4 zorunlu
IKT101 Genel Ekonomi t 3 4 zorunlu
HUK124 Hukuk Tarihi 2 (Türk Hukuk Tarihi) t 3 4 zorunlu
HUK132 Aile Hukuku t 3 6 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Toplam: 22.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK221 Devlet Teorisi t 3 3 zorunlu
HUK231 Borçlar Hukuku 1 (Genel Hükümler) t 4 5 zorunlu
HUK233 İdare Hukuku 1 t 4 5 zorunlu
HUK235 Ceza Hukuku 1 (Genel Hükümler) t 4 6 zorunlu
HUK237 Milletlerarası Hukuk 1 t 4 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Toplam: 23.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK254 Temel Haklar Hukuku t 2 3 zorunlu
HUK232 Borçlar Hukuku 2 (Genel Hükümler) t 3 5 zorunlu
HUK234 İdare Hukuku 2 t 4 5 zorunlu
HUK236 Ceza Hukuku 2 (Genel Hükümler) t 4 6 zorunlu
HUK238 Milletlerarası Hukuk 2 t 4 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Toplam: 21.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK331 Eşya Hukuku 1 t 3 5 zorunlu
HUK333 Ceza Hukuku 1 (Özel Hükümler) t 2 3 zorunlu
HUK335 Hukuk Felsefesi t 2 3 zorunlu
HUK337 Borçlar Hukuku 1 (Özel Hükümler) t 2 3 zorunlu
HUK339 Ticaret Hukuku t 3 5 zorunlu
HUK341 Medenî Usul Hukuku 1 t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Toplam: 19.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK344 Eşya Hukuku 2 t 2 3 zorunlu
HUK354 Ceza Hukuku 2 (Özel Hükümler) t 2 3 zorunlu
HUK368 Hukuk Sosyolojisi t 2 3 zorunlu
HUK342 Borçlar Hukuku 2 (Özel Hükümler) t 2 3 zorunlu
HUK346 Ticaret Hukuku (Şirketler) t 4 6 zorunlu
HUK356 Medenî Usul Hukuku 2 t 3 3 zorunlu
HUK348 İdarî Yargılama Hukuku t 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Toplam: 21.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK411 Deniz Ticareti Hukuku t 2 3 zorunlu
HUK421 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 t 3 4 zorunlu
HUK423 Milletlerarası Özel Hukuk 1 t 3 3 zorunlu
HUK427 Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak Hukuku) t 2 3 zorunlu
HUK431 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 t 3 3 zorunlu
HUK433 İcra ve İflâs Hukuku 1 t 3 3 zorunlu
HUK453 Kamu Maliyesi t 3 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 24.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK412 Sigorta Hukuku t 2 2 zorunlu
HUK426 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 t 3 3 zorunlu
HUK424 Milletlerarası Özel Hukuk 2 t 3 3 zorunlu
HUK414 Adlî Tıp t 2 2 zorunlu
HUK432 Ceza Muhakemesi Hukuku 2 t 3 3 zorunlu
HUK434 İcra ve İflâs Hukuku 2 t 3 3 zorunlu
HUK436 Malî Hukuk (Türk Vergi Hukuku) t 3 3 zorunlu
HUK438 Miras Hukuku t 3 3 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 2 3
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 29.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
güz BIL107 Bilgisayar Uygulamaları t 2 3 seçmeli
güz HUK141 Genel Hukuk Tarihi t 2 3 seçmeli
güz SOS100 Sosyoloji t 2 3 seçmeli
güz HUK241 Çocuk Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK253 Hukuk ve Adalet t 2 3 seçmeli
güz HUK245 Sağlık Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK255 Türk Parlamento Tarihi t 2 3 seçmeli
güz HUK249 Çağdaş Hukuk Sistemleri t 2 3 seçmeli
güz HUK301 Hukuk ve Ekonomi t 2 3 seçmeli
güz HUK345 Kitle İletişim Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK349 Avrupa Birliği Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK351 Tüketici Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK353 Çağdaş Devlet Sistemleri t 2 3 seçmeli
güz HUK365 Genel İşlem Koşulları t 2 3 seçmeli
güz HUK441 Uluslararası Ticaret Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK445 Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri t 2 3 seçmeli
güz HUK449 İnfaz Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK451 Hava ve Uzay Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK455 Rekabet Hukuku t 2 3 seçmeli
güz HUK457 Çalışma Yaşamı Uyuşmazlıkları t 2 3 seçmeli
bahar HUK144 Anayasa Şikayeti t 2 3 seçmeli
bahar HUK150 Hukukta Araştırma ve Metod t 2 3 seçmeli
bahar PSY100 Psikoloji t 2 3 seçmeli
bahar HUK244 Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu t 2 3 seçmeli
bahar HUK248 Yasal Mal Rejimleri t 2 3 seçmeli
bahar LNG430 Hukuk İngilizcesi t 2 3 seçmeli
bahar HUK252 İnsan Hakları Teorisi t 2 3 seçmeli
bahar HUK258 Kriminoloji t 2 3 seçmeli
bahar HUK328 Çevre Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK340 İmar Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK358 Avukatlık Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK324 Yeni Sözleşmeler Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK364 İslam Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK366 Uluslararası Ceza Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK418 Spor Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK448 Fikrî Mülkiyet Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK450 Sermaye Piyasası Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK452 BM İnsan Hakları Koruma Sistemi t 2 3 seçmeli
bahar HUK454 Taşıma Hukuku t 2 3 seçmeli
bahar HUK456 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku t 2 3 seçmeli

Matematik Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT151 Matematik Analiz 1 t 5 0 5 7 zorunlu
MAT161 Lineer Cebir 1 t 3 0 3 5 zorunlu
MAT163 Soyut Matematik t 4 0 4 6 zorunlu
FEF111 Fizik 1 t 3 2 4 5 zorunlu
BIL107 Bilgisayar Uygulamaları t 3 0 3 3 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 23.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT152 Matematik Analiz 2 t 5 0 5 7 zorunlu
MAT162 Lineer Cebir 2 t 3 0 3 4 zorunlu
MAT164 Analitik Geometri t 4 0 4 5 zorunlu
FEF112 Fizik 2 t 3 2 4 4 zorunlu
BIL151 Bilgisayar Programlama 1 t 3 0 3 3 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 25.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT211 Matematik Analiz 3 t 5 0 5 7 zorunlu
MAT213 Cebir 1 t 4 0 4 6 zorunlu
MAT215 Diferansiyel Denklemler 1 t 3 0 3 4 zorunlu
BIL152 Bilgisayar Programlama 2 t 3 0 3 3 zorunlu
IST217 Tanımsal İstatistik t 3 0 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 5
Toplam: 20.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT212 Matematik Analiz 4 t 5 0 5 7 zorunlu
MAT214 Cebir 2 t 4 0 4 6 zorunlu
MAT216 Diferansiyel Denklemler 2 t 3 0 3 4 zorunlu
MAT218 Metrik Uzaylar t 3 0 3 4 zorunlu
IST165 Olasılık Kuramları t 3 0 3 4 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3
Toplam: 20.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT311 Kompleks Analiz 1 t 4 0 4 6 zorunlu
MAT313 Nümerik Analiz 1 t 3 0 3 5 zorunlu
MAT315 Topoloji 1 t 4 0 4 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3
Toplam: 17.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT312 Reel Analiz 1 t 4 0 4 7 zorunlu
MAT314 Diferansiyel Geometri t 3 0 3 5 zorunlu
MAT316 Sayılar Teorisi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3
Toplam: 16.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT411 Fonksiyonel Analiz 1 t 3 0 3 6 zorunlu
MAT413 Kısmi Türevli Denklemler 1 t 3 0 3 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 4
Alan Dışı Seçmeli t 4
Toplam: 12.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT412 Fonksiyonel Analiz 2 t 3 0 3 6 zorunlu
MAT414 Analizde Seçme Konular t 4 0 4 6 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 Başarılı /Bararısız zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 4
Alan Dışı Seçmeli t 4
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
güz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 0 3 5 seçmeli
güz MAT319 Matematik Tarihi t 3 0 3 5 seçmeli
güz MAT321 Bulanık Matematik t 3 0 3 5 seçmeli
güz GNL312 Bilim Tarihi t 3 0 3 5 seçmeli
güz BIL153 Bilgisayar Programlama 3 t 3 0 3 5 seçmeli
güz MAT415 Uygulamalı Matematik t 3 0 3 5 seçmeli
güz MAT417 Reel Analiz 2 t 3 0 3 5 seçmeli
güz MAT431 Kriptoloji t 3 0 3 5 seçmeli
güz MAT423 Matematik Öğretim Teknikleri t 3 0 3 5 seçmeli
güz GNL110 Araştırma ve Raporlama Teknikleri t 3 0 3 5 seçmeli
güz BIL221 İleri Programlama Dilleri 1 t 3 0 3 5 seçmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 0 3 5 seçmeli
bahar MAT326 Matematik Paket Programları t 3 0 3 5 seçmeli
bahar MAT342 Nümerik Analiz 2 t 3 0 3 5 seçmeli
bahar MAT324 Topoloji 2 t 3 0 3 5 seçmeli
bahar MAT334 Kompleks Analiz 2 t 3 0 3 5 seçmeli
bahar IST210 Doğrusal Programlama t 3 0 3 5 seçmeli
bahar FEF404 Bitirme Projesi Çalışmaları t 0 4 2 5 seçmeli
bahar MAT418 Ayrık Matematik t 3 0 3 5 seçmeli
bahar MAT424 Kısmi Türevli Denklemler 2 t 3 0 3 5 seçmeli
bahar MAT422 Dinamik Sistemler ve Kaos t 3 0 3 5 seçmeli
bahar BIL222 İleri Programlama Dilleri 2 t 3 0 3 5 seçmeli

Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MIS127 Kitle İletişime Giriş ve İletişim Kuramları t 3 0 3 5 zorunlu
MIS122 Temel Gazetecilik t 3 0 3 5 zorunlu
MIS109 Fotoğrafçılık 1 t 2 2 3 6 zorunlu
ILF117 Bilişim Uygulamaları 1 t 2 2 3 7 zorunlu
MIS125 Medya Tarihi t 2 0 2 5 zorunlu
Toplam: 16.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MIS110 Fotoğrafçılık 2 t 2 2 3 6 zorunlu
MIS121 İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya t 3 0 3 5 zorunlu
ILF118 Bilişim Uygulamaları 2 t 2 2 3 5 zorunlu
MIS124 Medya Ekonomisi t 3 0 3 5 zorunlu
MIS132 Haber Yazma Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MIS325 Kurgu Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
MIS103 Radyo ve Televizyon Haberciliği 1 t 2 2 3 5 zorunlu
MIS229 Kamera Kullanım Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
HUK327 İletişim Hukuku t 2 0 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Toplam: 23.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MIS104 Radyo ve Televizyon Haberciliği 2 t 2 2 3 4 zorunlu
MIS226 Gazete ve Dergi Yayıncılığı t 3 0 3 4 zorunlu
MIS228 Türk Basın ve Yayın Tarihi t 2 0 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 21.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS312 TV’de Stüdyo ve Reji Yönetimi t 2 2 3 2 zorunlu
SUI311 Kamu Yönetimi t 2 0 2 2 zorunlu
MIS305 Medya Okuryazarlığı t 3 0 3 2 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
MIS315 Grafik Tasarım t 2 2 3 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS426 TV’de Yapım Yönetim t 2 2 3 3 zorunlu
MIS316 Medya Eleştirileri t 3 0 3 3 zorunlu
MIS324 Masaüstü Yayıncılık t 2 2 3 5 zorunlu
MIS386 Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya t 3 0 3 3 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS352 Alternatif Medya ve Hak Haberciliği t 3 0 3 5 zorunlu
MIS423 Yeni Medya Yönetimi t 3 0 3 4 zorunlu
MIS323 İletişim Sosyolojisi t 2 0 2 3 zorunlu
MIS345 Medya ve Toplumsal Hareketler t 3 0 3 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
GNL303 Staj 3 t 0 0 0 3 zorunlu
Toplam: 22.0 33.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS322 İletişim Etiği t 3 0 3 5 zorunlu
ILF402 Bitirme Projesi t 1 4 3 5 zorunlu
MIS338 İletişim Çalışmalarında Güncel Eğilimler t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
GNL304 Staj 4 t 0 0 0 3 zorunlu
Toplam: 18.0 33.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
3 MIS211 Basın Fotoğrafçılığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
3 MIS213 Ekonomi Haberciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MIS243 Tipografi 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
3 MIS253 Ses Kayıt ve Efekt Teknikleri t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
3 MIS273 İnternet Gazeteciliği t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 MIS222 Kültürlerarası İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MIS219 Edebiyat ve İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MIS294 Televizyon Programcılığında Metin Yazarlığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 MIS244 Tipografi 2 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
4 MIS254 Dijital Radyo Yayıncılığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 MIS335 Multimedya Tasarımı 1 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 MIS318 Uygulamalı TV Sunuculuğu t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 MIS346 Haber Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 MIS365 Enformasyon Toplumu Teorileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ILF329 Siyasal İletişim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIS326 Dijital Kültür t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIS336 Multimedya Tasarımı 2 t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
6 MIS356 Dijital Girişimcilik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIS366 Medya ve Siyaset t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIS319 Sanat Yönetmenliği t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 MIS409 Spor Yayıncılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIS447 Web TV Tekniği ve Yayıncılığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 MIS430 Basın İşletmelerinde Maliyet ve Bütçe Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIS411 Küreselleşme ve Medya t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIS417 Yeni Medya Çağında Toplumsal Dönüşüm t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIS421 Medya ve Sosyal Politika t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIS314 Medya Planlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIS424 Sosyal Medya t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIS408 Televizyonda Program Yapımcılığı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 MIS478 Etkili Sunum Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIS412 Temel Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı %30 İngilizce

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MIS127 Mass Communication and Communication Theories e 3 0 3 5 zorunlu
ILF117 Informatics Practice 1 e 2 2 3 7 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
MIS109 Fotoğrafçılık 1 t 2 2 3 7 zorunlu
MIS122 Temel Gazetecilik t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
MIS124 Medya Ekonomisi t 3 0 3 5 zorunlu
ILF118 Informatics Practices 2 e 2 2 3 6 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
MIS110 Fotoğrafçılık 2 t 2 2 3 6 zorunlu
MIS132 Haber Yazma Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
HUK327 İletişim Hukuku t 2 0 2 3 zorunlu
MIS103 Radyo ve Televizyon Haberciliği 1 t 2 2 3 4 zorunlu
MIS125 Medya Tarihi t 2 0 2 5 zorunlu
MIS229 Kamera Kullanım Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
MIS325 Kurgu Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 21.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS226 Gazete ve Dergi Yayıncılığı t 3 0 3 4 zorunlu
MIS104 Radyo ve Televizyon Haberciliği 2 t 2 2 3 4 zorunlu
MIS121 İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya t 3 0 3 4 zorunlu
MIS228 Türk Basın ve Yayın Tarihi t 2 0 2 3 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS315 Grafik Tasarım t 2 2 3 3 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
MIS305 Media Literacy e 3 0 3 2 zorunlu
MIS312 TV’de Stüdyo ve Reji Yönetimi t 2 2 3 2 zorunlu
SUI311 Kamu Yönetimi t 2 0 2 2 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS324 Masaüstü Yayıncılık t 2 2 3 5 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
MIS316 Media Criticism e 3 0 3 3 zorunlu
MIS386 Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya t 3 0 3 3 zorunlu
MIS426 TV’de Yapım Yönetim t 2 2 3 3 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS345 Medya ve Toplumsal Hareketler t 3 0 3 3 zorunlu
MIS352 Alternatif Medya ve Hak Haberciliği t 3 0 3 5 zorunlu
MIS423 Yeni Medya Yönetimi t 3 0 3 4 zorunlu
MIS323 İletişim Sosyolojisi t 2 0 2 3 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIS322 Communication Ethics e 3 0 3 5 zorunlu
ILF402 Bitirme Projesi t 1 4 3 5 zorunlu
MIS338 Contemporary Issues in Communication Studies e 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
3 MIS243 Tipografi 1 t 2 2 3 5 alan ici secmeli
3 MIS211 Basın Fotoğrafçılığı t 2 2 3 5 alan ici secmeli
3 MIS213 Ekonomi Haberciliği t 3 0 3 5 alan ici secmeli
3 MIS253 Ses Kayıt ve Efekt Teknikleri t 2 2 3 5 alan ici secmeli
3 MIS273 Online Journalism e 3 0 3 5 alan ici secmeli
4 MIS244 Tipografi 2 t 2 2 3 5 alan ici secmeli
4 MIS222 Intercultural Communication e 3 0 3 5 alan ici secmeli
4 MIS219 Literature and Communication e 3 0 3 5 alan ici secmeli
4 MIS254 Dijital Radyo Yayıncılığı t 2 2 3 5 alan ici secmeli
4 MIS294 Televizyon Programcılığında Metin Yazarlığı t 2 2 3 5 alan ici secmeli
5 MIS335 Multimedia Design 1 e 2 2 3 5 alan ici secmeli
5 ILF329 Siyasal İletişim t 3 0 3 5 alan ici secmeli
5 MIS318 Uygulamalı TV Sunuculuğu t 2 2 3 5 alan ici secmeli
5 MIS346 Haber Analizi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
5 MIS365 Information Society Theories e 3 0 3 5 alan ici secmeli
6 MIS336 Multimedia Design 2 e 2 2 3 5 alan ici secmeli
6 MIS319 Sanat Yönetmenliği t 2 2 3 5 alan ici secmeli
6 MIS326 Digital Cultures e 3 0 3 5 alan ici secmeli
6 MIS356 Digital Entrepreneurship e 3 0 3 5 alan ici secmeli
6 MIS366 Medya ve Siyaset t 3 0 3 5 alan ici secmeli
7 MIS409 Spor Yayıncılığı t 3 0 3 5 alan ici secmeli
7 MIS411 Globalization and Media e 3 0 3 5 alan ici secmeli
7 MIS417 New Media and Society e 3 0 3 5 alan ici secmeli
7 MIS421 Medya ve Sosyal Politika t 3 0 3 5 alan ici secmeli
7 MIS430 Basın İşletmelerinde Maliyet ve Bütçe Analizi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
7 MIS447 Web TV Tekniği ve Yayıncılığı t 2 2 3 5 alan ici secmeli
8 MIS412 Temel Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
8 MIS478 Etkili Sunum Teknikleri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
8 MIS314 Medya Planlaması t 3 0 3 5 alan ici secmeli
8 MIS408 Televizyonda Program Yapımcılığı t 2 2 3 5 alan ici secmeli
8 MIS424 Social Media e 3 0 3 5 alan ici secmeli

Mekatronik Mühendisliği İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 1 e 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Turkish Language 1 e 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Physics 1 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Physics Lab. 1 e 0 2 1 2 zorunlu
BIL131 Programming 1 e 2 2 3 8 zorunlu
MAT121 Mathematical Analysis 1 e 4 0 4 6 zorunlu
MEE113 Introduction to Mechatronics Engineering e 2 0 2 4 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 2 e 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Turkish Language 2 e 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Physics 2 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Physics Lab. 2 e 0 2 1 2 zorunlu
MAT122 Mathematical Analysis 2 e 4 0 4 6 zorunlu
BIL132 Programming 2 e 2 2 3 4 zorunlu
MTF126 Engineering Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
GNL112 City Culture and Istanbul e 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE223 Electronic Circuits e 2 2 3 5 zorunlu
MEE217 Material and Manufacturing Technologies e 2 2 3 5 zorunlu
MEE231 Strength of Materials e 3 0 3 5 zorunlu
MEE207 Thermodynamics e 3 0 3 5 zorunlu
MTF227 Engineering Mathematics 2 e 3 0 3 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MEE216 Measurement and Instrumentation e 2 2 3 5 zorunlu
MEE242 Dynamics e 3 0 3 5 zorunlu
MEE240 Machine Elements e 3 0 3 5 zorunlu
MTF102 Technical Drawing e 2 2 3 5 zorunlu
MTF211 Numerical Analysis e 3 0 3 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MEE321 Modeling and Simulation e 3 0 3 5 zorunlu
MEE343 Fluid Mechanics e 3 0 3 5 zorunlu
MTF231 Stochastic Systems Analysis e 3 0 3 5 zorunlu
EEE325 Signal Processing e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE306 Microprocessor Based System Design e 3 0 3 5 zorunlu
ENM424 Engineering Optimization e 3 0 3 5 zorunlu
MEE322 Control System Design e 3 0 3 5 zorunlu
MEE332 Industrial Automation e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MEE441 Robotics e 3 0 3 5 zorunlu
MTF401 Design Project e 0 4 2 5 zorunlu
MEE411 Digital Control e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
EEE336 Power Electronics e 3 0 3 5 zorunlu
MTF402 Graduation Project e 0 4 2 5 zorunlu
MEE444 Machine Dynamics and Vibrations e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
GNL450 Vocational Seminars e 2 0 2 0 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Internship 1 e 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Internship 2 e 0 0 0 6 zorunlu
guz EEE203 Logic Circuits e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL452 Artificial Intelligence e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz EEE451 Digital Image Processing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MEE413 Electro-Mechanical Systems e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MEE437 Micro Mechatronics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MEE445 Metaheuristic Algorithms e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM346 Computer Integrated Manufacturing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MEE348 Heat and Mass Transfer e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL462 Artificial Neural Networks e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar BIL463 Fuzzy Logic e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MEE446 Machine Learning e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MEE448 Computer Aided Analysis e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HUK112 Business Law e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
guz MTF307 Entrepreneurship and Project Design 1 e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF308 Entrepreneurship and Project Design 2 e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF310 Economics e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Mimarlık Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM101 Temel Tasarım 1 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM103 Mimarlık Projesi 1 t 1 4 3 6 zorunlu
MIM105 Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 1 t 2 2 3 4 zorunlu
MIM107 Mimarlığa Giriş t 3 0 3 7 zorunlu
MAT101 Matematik 1 t 3 0 3 3 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM102 Temel Tasarım 2 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM104 Mimarlık Projesi 2 t 1 4 3 6 zorunlu
MIM106 Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 2 t 2 2 3 4 zorunlu
MIM108 Bina Bilgisi t 3 0 3 3 zorunlu
MIM110 Yapı Bilgisine Giriş t 3 0 3 4 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM201 Mimarlık Projesi 3 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM203 Yapı 1 t 2 2 3 5 zorunlu
MIM205 Statik- Mukavemet t 2 0 2 3 zorunlu
MIM207 Mimarlık Tarihi 1 t 2 0 2 3 zorunlu
MIM209 Bilgisayar Destekli Mimari Çizim t 1 2 2 4 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM202 Mimarlık Projesi 4 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM204 Yapı 2 t 2 2 3 5 zorunlu
MIM206 Yapı Statiği t 2 0 2 3 zorunlu
MIM208 Mimarlık Tarihi 2 t 2 0 2 3 zorunlu
MIM210 Yapı Malzemeleri t 3 0 3 4 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM301 Mimarlık Projesi 5 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM303 Yapı Fiziği 1 t 3 0 3 4 zorunlu
MIM305 Mimarlık Uygulama Projesi t 2 2 3 6 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM302 Mimarlık Projesi 6 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM304 Yapı Fiziği 2 t 3 0 3 4 zorunlu
MIM306 Kentsel Tasarım t 2 2 3 6 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 19.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MIM401 Mimarlık Projesi 7 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM403 Koruma ve Restorasyon t 3 0 3 4 zorunlu
MIM405 Maliyet ve Yapım Yönetimi t 3 0 3 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
MIM402 Mimarlık Araştırma Projesi t 2 2 3 5 zorunlu
MIM404 Meslek Uygulamaları ve Etik t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
guz MIM231 Konut Tipolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ICM233 Mekansal Düzenlemeler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF201 Sanat Tarihi 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM241 Kültür ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF309 Sürdürülebilirlik ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM331 İleri Tasarım Sunum Teknikleri 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM333 Sürdürülebilir Bina Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM335 Mimari Tasarım Kuramları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM337 Rölöve t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM339 Akustik ve Mekan t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM431 İstanbul'un Kentsel Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM433 Çağdaş Yapı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM435 Sağlık Yapıları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM437 Ulaşım Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM439 Eğitim Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM441 Malzeme ve Sürdürülebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM443 Mimarlık ve Psikoloji t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MIM445 Çevre ve Mimari Tasarım t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ICM433 Aydınlatma Tasarımı ve Tekniği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ICM441 Görsel Mimarlık Okumaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ICM445 Tasarımda Erişebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM440 Mimaride Ahşap Kullanımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM234 Kent ve Toplum t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MTF202 Sanat Tarihi 2 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MTF315 Tasarım Kültürü t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM238 Çevre ve Kimlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM332 İleri Tasarım Sunum Teknikleri 2 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM334 Türk Mimarlık Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM334 Peyzaj Planlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM336 Akıllı Mekanlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM338 Tasarım ve Pazarlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM432 Kent Mobilyaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM434 Konaklama Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM436 Kentsel Gelişim ve Sürdürülebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM438 Çelik Yapılar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM440 Mimaride Ahşap Kullanımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM442 Enerji Etkin Tasarım t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar HUK388 İmar Hukuku t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar MIM446 Çağdaş Yapı Malzemeleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM436 Akustik Tasarımı ve Teknolojisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM454 Birey ve Mekan t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ICM458 Sahne Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MTT101 Renk ve Işık t 2 0 2 3 zorunlu
MTT103 Temel Sanat Eğitimi 1 t 2 6 5 9 zorunlu
MTF105 Sanat Tarihi t 3 0 3 5 zorunlu
MTT107 Elyaf Bilgisi t 3 0 3 7 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MTT102 Modelden Çizim t 1 4 3 6 zorunlu
MTT104 Temel Sanat Eğitimi 2 t 1 6 4 9 zorunlu
MTT106 İplik Bilgisi t 2 0 2 2 zorunlu
MTT108 Bilgisayarlı Yüzey Tasarımı t 2 2 3 4 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTT201 Temel Baskı Tasarımı t 2 2 3 5 zorunlu
MTT203 Aksesuar Tasarımı t 2 2 3 5 zorunlu
MTT205 Yüzey Tasarımı t 2 2 3 5 zorunlu
MTT207 Temel Giyim Tasarımı t 1 2 2 5 zorunlu
MTT209 İllüstrasyon t 2 2 3 5 zorunlu
MTT211 Tek Katlı Kumaşlar t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTT202 Temel Dokuma Tasarımı t 2 2 3 5 zorunlu
MTT204 Temel Örme Tasarımı t 2 2 3 5 zorunlu
MTT206 Örmecilik Esasları t 3 0 3 5 zorunlu
MTT208 Tekstil ve Deri Kalite Kontrol Testleri t 3 0 3 5 zorunlu
MTT210 Boya ve Baskı İşlemleri t 3 0 3 5 zorunlu
MTT212 Deri Bilgisi t 2 0 2 5 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTT301 Giyim Teknolojisi ve Dikiş Teknikleri t 3 0 3 5 zorunlu
MTT303 Çok Katlı Kumaşlar t 2 2 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTT302 Kumaş Analizi t 1 2 3 5 zorunlu
MTT304 Kumaş Bilgisi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTT401 Bitirme Ön Tasarım Projesi t 2 4 4 6 zorunlu
MTT403 Portfolyo ve Koleksiyon Hazırlama ve Sunumu t 2 2 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 19.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTT402 Bitirme Uygulama Projesi t 1 2 1 3 zorunlu
MTT404 Tasarım Yönetimi t 2 0 3 2 zorunlu
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
5 MTT305 Buluş Kompozisyon t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT307 Mesleki Resimleme t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT309 Bilgisayarlı Baskı Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT311 Bilgisayarlı Giyim Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT313 Giysi Kalıpçılığı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT315 Modern Sanat t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT317 Dokuma Uygulamaları t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT319 Örme Uygulamaları t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT321 Tekstilde Bitim İşlemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT323 Deri Giyim Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT325 Ayak Biyometrisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT327 Kalıp ve Taban Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
5 MTT329 Hazır Giyim Sektöründe İşletme t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT306 Tekstil Tasarımında Bilgisayar t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT308 Bilgisayarlı Örme Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT310 Bilgisayarlı Dokuma Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT312 Halı Desen Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT316 Ev Tekstili Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT318 İleri Teknoloji Kumaşlarla Tasarım t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT320 Moda Akımları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTF322 Medeniyet Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT324 Anadolu Tekstil Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT326 Tekstil ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT328 Bilgisayarlı Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT330 Ayakkabı ve Saraciye Makinaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MTT332 Küresel Tekstil Ticareti ve Satınalma t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT405 Drapaj 1 t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT407 Sahne Kostümleri Tasarımı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT409 Hazır Giyim Üretim Teknikleri t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT411 Fantezi ve Jakarlı Dokuma t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT413 Doğal Boyama, Ebru ve Batik Uygulamaları t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT415 Teknik Tekstiller t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT417 Baskı Uygulamaları t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT419 Fonksiyonlu Deri Mamulleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT421 Deri Konfeksiyon Teknolojisi t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT423 Ayakkabı ve Saraciye Üretim Teknikleri t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
7 MTT425 Moda ve Marka Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT406 Drapaj 2 t 1 4 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT408 Dış Giyim ve Performans Giysi Tasarımı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT410 Spor Giyim Tasarımı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT412 Moda ve Tüketici t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT414 Moda ve Tekstil Endüstrisinde Üretim Süreçleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT416 Tekstil Konservasyonu t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT418 Nano Tekstil ve Akıllı Kumaşlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT420 Vitrin Tasarımı t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT422 Halı Üretim Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT424 Kürk Konfeksiyonu t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT426 Uluslararası Tekstil ve Deri Ürünleri Pazarlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz HUK112 İş Hukuku t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
guz GNL110 Araştırma ve Raporlama Teknikleri t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF310 Ekonomi t 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Muhasebe ve Denetim Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD101 Finansal Muhasebe 1 t 3 5 zorunlu
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 5 zorunlu
IKT105 Mikro Ekonomi t 3 5 zorunlu
TBF131 Sosyal Bilimlere Giriş t 3 3 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 5 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 3 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD102 Finansal Muhasebe 2 t 3 5 zorunlu
ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 5 zorunlu
IKT102 Makro Ekonomi t 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 5 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD318 Şirketler Muhasebesi t 3 5 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 5 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD202 Denetim t 3 5 zorunlu
BAF202 Finansal Piyasalar ve Kurumlar t 3 4 zorunlu
ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 5 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD301 İşletme Bütçeleri ve Kontrol t 3 5 zorunlu
MUD303 İç Kontrol Sistemleri t 3 5 zorunlu
MUD305 Dış Ticaret Muhasebesi t 3 5 zorunlu
MUD307 Muhasebe Bilgi Sistemleri t 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD302 Finansal Tablolar Analizi t 3 4 zorunlu
MUD304 Türk Vergi Sistemi t 3 5 zorunlu
BAF302 Finans Yönetimi t 3 5 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 6 zorunlu
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD401 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları t 3 7 zorunlu
MUD403 Adli Muhasebe ve Hile Denetimi t 3 6 zorunlu
MUD405 Vergi Denetimi t 3 7 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK402 Muhasebe Meslek Hukuku ve Etik t 3 7 zorunlu
MUD404 Sektörel Muhasebe t 3 7 zorunlu
MUD406 Uluslararası Denetim Standartları t 3 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 5 alan içi seçmeli
guz LNG113 Mesleki İngilizce 3 t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT453 Kamu Maliyesi t 3 5 alan içi seçmeli
guz MUD307 Muhasebe Bilgi Sistemleri t 3 5 alan içi seçmeli
guz BAF343 Banka Muhasebesi t 3 5 alan içi seçmeli
guz MUD433 Vergi Uygulamaları t 3 5 alan içi seçmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 5 alan içi seçmeli
bahar LNG114 Mesleki İngilizce 4 t 3 5 alan içi seçmeli
bahar MUD334 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu t 3 5 alan içi seçmeli
bahar MUD432 E-Ticaret Muhasebesi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar MUD434 Kamu Muhasebesi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar MUD436 Sivil Toplum Kuruluşlarında Muhasebe t 3 5 alan içi seçmeli

Mücevherat Mühendisliği İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 1 e 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Turkish Language 1 e 2 0 2 2 zorunlu
FEF111 Physics 1 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF121 Physics Lab. 1 e 0 2 1 2 zorunlu
FEF113 General Chemistry e 3 0 3 5 zorunlu
FEF123 General Chemistry Lab. e 0 2 1 3 zorunlu
MAT121 Mathematical Analysis 1 e 4 0 4 6 zorunlu
JEE101 Introduction to Jewelry Engineering e 2 0 2 4 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 2 e 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Turkish Language 2 e 2 0 2 2 zorunlu
FEF112 Physics 2 e 3 0 3 4 zorunlu
FEF122 Physics Lab. 2 e 0 2 1 2 zorunlu
MTF126 Engineering Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
MAT122 Mathematical Analysis 2 e 4 0 4 6 zorunlu
JEE102 Mineralogy e 3 1 3.5 4 zorunlu
GNL112 City Culture and Istanbul e 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 22.5 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF102 Technical Drawing e 2 2 3 5 zorunlu
MTF227 Engineering Mathematics 2 e 3 0 3 5 zorunlu
BIL209 Computer Programming e 2 2 3 4 zorunlu
JEE201 Material Science e 3 1 3.5 5 zorunlu
JEE203 Metallurgical Thermodynamics e 3 1 3.5 5 zorunlu
JEE205 Engineering Design e 3 0 3 4 zorunlu
JEE207 Precious Raw Material Deposits e 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE214 Chemical Analysis e 3 0 3 3 zorunlu
JEE224 Chemical Analysis Lab. e 0 4 2 4 zorunlu
MTF232 Probability and Statistics e 3 0 3 5 zorunlu
MEE348 Heat and Mass Transfer e 3 0 3 5 zorunlu
JEE202 Precious Metal Metallurgy e 3 0 3 3 zorunlu
JEE204 Computer Aided Jewelry Design 1 e 2 4 4 6 zorunlu
JEE206 Gemology e 3 1 3.5 4 zorunlu
Toplam: 21.5 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE301 Precious Metal Alloys e 3 0 3 5 zorunlu
JEE303 Fundamentals of Casting e 3 0 3 5 zorunlu
JEE305 Recovery Technology of Precious Metals e 3 0 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE302 Synthetic Crystal Production Technics e 3 0 3 5 zorunlu
JEE304 Forming Technologies e 3 0 3 5 zorunlu
JEE306 Diamond and Colored Stones e 3 1 3.5 5 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 18.5 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
JEE401 Material Characterization e 2 2 3 4 zorunlu
JEE403 Jewelry Engineering Laboratory e 0 4 2 5 zorunlu
MTF401 Design Project e 0 4 2 6 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 16.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MTF402 Graduation Project e 0 4 2 5 zorunlu
JEE406 Metal Coating e 2 0 2 3 zorunlu
JEE402 Jewelry Production Workshop e 0 4 2 4 zorunlu
JEE404 Jewelry Waste Management Systems e 3 0 3 3 zorunlu
GNL450 Vocational Seminars e 2 0 2 0 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Area Elective e 3 0 3 5
Non-Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Internship 1 e 0 0 0 6 zorunlu
yaz GNL302 Internship 2 e 0 0 0 6 zorunlu
guz ENM304 Production Planning and Control e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM335 Operational Research e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz JEE309 Biological Ornamental Materials e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz JEE405 Automation in Manufacturing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM413 New Product Development e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz JEE310 Computer Aided Jewelry Design 2 e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM433 Quality Assurance Systems e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM412 Management of Project Cycle e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar JEE408 Ceramic Jewelry Manufacturing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar JEE308 Precious Biomedical Materials e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar JEE414 Geochemistry e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
bahar JEE314 Jewelry Manufacturing Machines e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz MTF303 Occupational Health and Safety e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
guz GNL110 Research Techniques e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
guz ISL207 Principles of Marketing e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar MTF306 Vocational Ethics e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli
bahar GNL312 History of Science and Technology e 3 0 3 5 alan dışı seçmeli

Psikoloji %30 İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL141 Bilgisayar ve Matematik t 3 0 3 6 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
PSY101 Introduction to Psychology 1 e 3 0 3 6 zorunlu
PSY107 Research Methods İn Psychology 1 e 3 0 3 6 zorunlu
SOS141 Sosyolojiye Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
PSY102 Introduction to Psychology 2 e 3 0 3 6 zorunlu
PSY104 Psikolojide Eleştirel Yazma ve Okuma t 3 0 3 5 zorunlu
PSY108 Research Methods İn Psychology 2 e 3 0 3 6 zorunlu
SOS106 Felsefeye Giriş t 3 0 3 4 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan Dışı Seçmeli t 5
PSY201 Experimental Psychology e 3 0 3 5 zorunlu
PSY221 Öğrenme Psikolojisi t 3 0 3 5 zorunlu
PSY231 Gelişim Psikolojisi 1 t 3 0 3 5 zorunlu
PSY241 Sosyal Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
PSY273 Fizyolojik Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 15.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan Dışı Seçmeli t 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
GNL301 Staj 1 t 4 zorunlu
PSY202 Data Analysis in Psychology e 3 0 3 5 zorunlu
PSY220 Cognitive Psychology e 3 0 3 5 zorunlu
PSY232 Gelişim Psikolojisi 2 t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 12.0 34.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan Dışı Seçmeli t 5
Area Elective e 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
GNL302 Staj 2 t 4 zorunlu
PSY351 Kişilik Kuramları t 3 0 3 5 zorunlu
PSY361 Psychopathology e 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 6.0 34.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan Dışı Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
GNL303 Staj 3 t 4 zorunlu
PSY320 Duyum ve Algı t 3 0 3 5 zorunlu
PSY342 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi t 3 0 3 5 zorunlu
PSY364 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 9.0 34.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Alan Dışı Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
PSY401 Kişilerarası İlişkiler t 3 0 3 5 zorunlu
PSY405 Nöropsikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
PSY409 Farklı Gelişen Çocuklar t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 9.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
FEF404 Bitirme Projesi Çalışmaları t 0 4 2 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 Blı/Bsız zorunlu
PSY404 Koruyucu Ruh Sağlığı t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 7.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz GNL110 Araştırma ve Raporlama Teknikleri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz LNG113 Mesleki İngilizce 3 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar LNG114 Mesleki İngilizce 4 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY315 Adli Psikoloji t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY321 Bilişsel Gelişim t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY323 Deneysel Psikoloji Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY340 İletişim Psikolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY341 Sivil Toplum Kuruluşları ve Proje Geliştirme t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY346 Cinsiyetin Psikolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY347 Tüketici Davranışı t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY348 Sosyal Psikoloji Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY352 Kişilik Psikolojisi Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY368 Duygu t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY414 Klinik Psikolojiye Giriş t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY424 Öğrenme ve Bellek t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY430 Kişilik Sosyal Gelişim Alanında Kullanılan Testler t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY432 Gelişim Psikolojisi: Araştırmalar t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY433 Çocuk ve Ergen Suçluluğu t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY434 Gelişimsel Psikopatolojide Vak'a Çalışmaları t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY435 Mesleki Etik t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY441 Sanat ve Psikoloji t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY446 Adli Psikoloji Güncel Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY464 Travma Psikolojisi ve Krize Müdahale t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY466 Klinik Psikoloji Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY484 Görüşme Becerileri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY486 Bilişsel ve Davranışçı Terapilere Giriş t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY488 Kültür ve Psikopatoloji t 3 0 3 5 alan ici secmeli

Psikoloji Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY101 Psikolojiye Giriş 1 t 3 0 3 6 zorunlu
BIL141 Bilgisayar ve Matematik t 3 0 3 6 zorunlu
PSY107 Psikolojide Araştırma Yöntemleri 1 t 3 0 3 6 zorunlu
SOS141 Sosyolojiye Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY102 Psikolojiye Giriş 2 t 3 0 3 6 zorunlu
PSY104 Psikolojide Eleştirel Yazma ve Okuma t 3 0 3 5 zorunlu
PSY108 Psikolojide Araştırma Yöntemleri 2 t 3 0 3 6 zorunlu
SOS106 Felsefeye Giriş t 3 0 3 4 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY201 Deneysel Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
PSY241 Sosyal Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
PSY221 Öğrenme Psikolojisi t 3 0 3 5 zorunlu
PSY273 Fizyolojik Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
PSY231 Gelişim Psikolojisi 1 t 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 5
Toplam: 15.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY202 Psikolojide Veri Analizi t 3 0 3 5 zorunlu
PSY232 Gelişim Psikolojisi 2 t 3 0 3 5 zorunlu
PSY220 Bilişsel Psikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
GNL301 Staj 1 t 4 zorunlu
Toplam: 12.0 34.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY361 Psikopatoloji t 3 0 3 5 zorunlu
PSY351 Kişilik Kuramları t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
GNL302 Staj 2 t 4 zorunlu
Toplam: 6.0 34.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY342 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi t 3 0 3 5 zorunlu
PSY364 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme t 3 0 3 5 zorunlu
PSY320 Duyum ve Algı t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
GNL303 Staj 3 t 4 zorunlu
Toplam: 9.0 34.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
PSY401 Kişilerarası İlişkiler t 3 0 3 5 zorunlu
PSY409 Farklı Gelişen Çocuklar t 3 0 3 5 zorunlu
PSY405 Nöropsikoloji t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
Toplam: 9.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 Blı/Bsız zorunlu
FEF404 Bitirme Projesi Çalışmaları t 0 4 2 5 zorunlu
PSY404 Koruyucu Ruh Sağlığı t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan İçi Seçmeli t 5
Alan Dışı Seçmeli t 5
Toplam: 7.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz LNG113 Mesleki İngilizce 3 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY315 Adli Psikoloji t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY341 Sivil Toplum Kuruluşları ve Proje Geliştirme t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY340 İletişim Psikolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY433 Çocuk ve Ergen Suçluluğu t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY323 Deneysel Psikoloji Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY414 Klinik Psikolojiye Giriş t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz GNL110 Araştırma ve Raporlama Teknikleri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY435 Mesleki Etik t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY347 Tüketici Davranışı t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz PSY321 Bilişsel Gelişim t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar LNG114 Mesleki İngilizce 4 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY446 Adli Psikoloji Güncel Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY346 Cinsiyetin Psikolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY424 Öğrenme ve Bellek t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY488 Kültür ve Psikopatoloji t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY464 Travma Psikolojisi ve Krize Müdahale t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY441 Sanat ve Psikoloji t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY352 Kişilik Psikolojisi Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY466 Klinik Psikoloji Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY368 Duygu t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY484 Görüşme Becerileri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY432 Gelişim Psikolojisi: Araştırmalar t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY430 Kişilik Sosyal Gelişim Alanında Kullanılan Testler t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY348 Sosyal Psikoloji Seçme Konular t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY434 Gelişimsel Psikopatolojide Vak'a Çalışmaları t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar PSY486 Bilişsel ve Davranışçı Terapilere Giriş t 3 0 3 5 alan ici secmeli

Reklamcılık Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL107 Bilgisayar Uygulamaları t 2 2 3 4 zorunlu
HAI103 İletişim Bilimlerine Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
HUK121 Hukuka Giriş t 2 0 2 5 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
RKL105 Reklamcılığa Giriş 1 t 3 0 3 9 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RKL106 Reklamcılığa Giriş 2 t 3 0 3 6 zorunlu
RKL107 Reklamda İkna Yöntemleri t 3 0 3 5 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 0 3 5 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
HAI118 Kitle İletişime Giriş ve İletişim Kuramları t 3 0 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK327 İletişim Hukuku t 2 0 2 3 zorunlu
RKL200 Müşteri İlişkileri Yönetimi t 3 0 3 3 zorunlu
RKL201 Reklam Yazarlığı t 3 0 3 4 zorunlu
GIT202 Grafik Tasarım 1 t 2 2 3 3 zorunlu
RKL203 Reklamda Yaratıcılık t 3 0 3 4 zorunlu
PSY100 Psikoloji t 3 0 3 3 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 25.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RKL206 Reklam Psikolojisi t 2 0 2 4 zorunlu
GIT209 Grafik Tasarım 2 t 2 2 3 3 zorunlu
MIS314 Medya Planlaması t 3 0 3 3 zorunlu
ULT321 Bütünleşik Pazarlama İletişimi t 3 0 3 4 zorunlu
SOS100 Sosyoloji t 3 0 3 3 zorunlu
SUI173 Siyaset Bilimi t 2 0 2 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 22.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RKL300 Reklam Araştırmaları t 3 0 3 4 zorunlu
RKL301 Dijital Pazarlama t 3 0 3 5 zorunlu
RKL302 Reklam Prodüksiyonu t 3 0 3 5 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RKL306 Modern Reklamcılıkta Sorunlar t 3 0 3 2 zorunlu
RKL307 Yeni Medya Reklamcılığı t 3 0 3 5 zorunlu
RKL308 Reklam ve Kadın Çalışmaları t 3 0 3 2 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
HAI322 Marka İletişimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RKL400 Çevrimiçi Müşteri Davranışları t 3 0 3 5 zorunlu
RKL401 Reklam ve Müzik t 3 0 3 5 zorunlu
RKL402 Dijital Reklam Kampanyaları t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
RKL405 Reklam Kampanyaları t 3 0 3 5 zorunlu
RKL406 Gerilla Reklamcılık t 3 0 3 5 zorunlu
ILF402 Bitirme Projesi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
3 RKL204 Kültürlerarası Reklamcılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 RKL205 Portfolyo Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ILF203 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 IKT101 Genel Ekonomi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 RKL207 Açıkhava Reklamcılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ILF208 Tüketici Davranışları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 RKL210 Reklam Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 RKL209 Çizgialtı Reklamcılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ISL400 Girişimcilik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 RKL303 Siyasal Reklamcılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 RKL304 Reklamcılıkta Etik Sorunlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 RKL305 Reklam ve Toplum t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 GIT272 Görsel Kültür t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 RKL309 Reklam Okuryazarlığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 RKL310 Ürün Yerleştirme t 2 2 3 5 alan içi seçmeli
6 RKL311 Reklam Söylemi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 RKL312 İçerik Pazarlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 RKL313 Lüks Marka İletişimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 RKL403 Moda Sektöründe Markalaşma t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 HAI414 Göstergebilim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ILF405 Yaratıcı Yazarlık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 HAI321 Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 TUR428 Etkinlik Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 HAI408 Pazarlama Halkla İlişkileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 RKL404 Reklam Çekicilikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 RKL407 Alternatif Reklamcılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 RKL408 Reklam ve Sanat t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIS414 Medya ve Din t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 RKL409 Turizm Reklamcılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 HUK416 Reklam Hukuku t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 RKL410 İmaj Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 HAI434 Sağlık İletişimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 0 3 5 zorunlu
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
HAY101 Sivil Havacılığa Giriş t 3 0 3 6 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 4 zorunlu
HAY105 Havacılık Kuralları t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 0 3 5 zorunlu
HAY104 Havaalanı Anatomisi t 2 0 2 4 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 4 zorunlu
IKT101 Genel Ekonomi t 3 0 3 5 zorunlu
HAY106 Temel Uçak Bilgisi t 3 0 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAY211 Havaalanı Operasyon t 3 0 3 5 zorunlu
HAY205 Hava Kargo t 3 0 3 4 zorunlu
HAY207 Havacılıkta Örgütsel İletişim t 2 0 2 4 zorunlu
ISL207 Pazarlama İlkeleri t 2 0 2 4 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 2 0 2 2 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 0 3 4 zorunlu
LNG311 İngilizce Konuşma Becerileri 1 t 3 0 3 4 zorunlu
HAY213 Yer Hizmetleri Yönetimi t 3 0 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAY204 Havacılıkta Kalite Yönetimi t 3 0 3 4 zorunlu
LNG312 İngilizce Konuşma Becerileri 2 t 3 0 3 4 zorunlu
HAY208 Tehlikeli Maddeler t 4 0 4 5 zorunlu
HAY212 Havayolu Operasyonu t 3 0 3 4 zorunlu
HAY206 Ulaştırma Yönetimi t 3 0 3 4 zorunlu
BAF212 Havacılık İşletmelerinde Finans t 3 0 3 3 zorunlu
GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAY301 Yolcu Hizmetleri 1 t 3 0 3 3 zorunlu
HAY303 Slot ve Permi İşlemleri t 2 0 2 2 zorunlu
LNG410 İngilizce Yazım Teknikleri t 2 0 2 2 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 9 0 9 23
Alan İçi Seçmeli t 9 0 9 23
Toplam: 25.0 53.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HAY304 Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) t 2 0 2 2 zorunlu
HAY302 Biletleme & Rezervasyon t 3 0 3 3 zorunlu
HAY309 Yolcu Hizmetleri 2 t 3 0 3 3 zorunlu
GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 8 0 8 16
Alan İçi Seçmeli t 8 0 8 16
Toplam: 24.0 46.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG420 Havacılık İngilizcesi t 2 0 2 4 zorunlu
UBF401 Girişimcilik ve Proje Tasarımı t 4 0 4 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 6 0 6 16
Alan İçi Seçmeli t 6 0 6 16
Toplam: 23.0 46.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBF402 İş Yeri Eğitimi t 0 45 30 30 zorunlu
Toplam: 30.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
5 HAY315 Yük Kontrolü ve Denge 1 t 4 0 4 8 alan içi seçmeli
5 HAY305 Ramp Koordinasyonu t 2 0 2 8 alan içi seçmeli
5 HAY313 Kargo Operasyon t 3 0 3 7 alan içi seçmeli
6 HAY318 Yük Kontrolü ve Denge 2 t 4 0 4 8 alan içi seçmeli
6 HAY308 Ramp Operasyon t 4 0 4 8 alan içi seçmeli
5 HAY311 Gelir Yönetimi t 3 0 3 7 alan içi seçmeli
5 HAY307 Havayolu Filo Planlama t 3 0 3 8 alan içi seçmeli
5 HAY306 Tarife Planlama t 3 0 3 8 alan içi seçmeli
6 UBF310 Yenilik Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 HAY312 Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi t 2 0 2 6 alan içi seçmeli
6 ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 HAY405 Genel Havacılık İşlemleri t 3 0 3 8 alan içi seçmeli
7 HAY406 Havacılıkta İnsan Faktörü t 3 0 3 8 alan içi seçmeli
8 HAY407 Yiyecek İçecek Yönetimi t 3 0 3 8 alan içi seçmeli
8 HAY406 Havacılıkta İnsan Faktörü t 3 0 3 8 alan içi seçmeli
6 HAY206 Ulaştırma Yönetimi t 3 0 3 5 ortak havuz dersi
6 ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 0 3 5 ortak havuz dersi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT105 Micro Economics e 3 5 zorunlu
ISL101 Introduction to Business e 3 5 zorunlu
TBF131 Introduction to Social Sciences e 3 5 zorunlu
SUI101 Siyaset Bilimine Giriş t 3 5 zorunlu
SUI103 Political Anthropology e 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 3 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT102 Macro Economics e 3 5 zorunlu
SUI102 Introduction to International Relations e 3 5 zorunlu
GNL110 Research Techniques e 3 5 zorunlu
HUK223 Hukukun Temel Kavramları t 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SUI234 International Relations Theories e 3 5 zorunlu
SUI264 History of Political Thoughts 1 e 3 5 zorunlu
SUI201 Anayasa Hukuku ve Kurumları t 3 5 zorunlu
SUI203 Siyasi Tarih 1 t 3 5 zorunlu
SUI205 Türk Siyasal Hayatı t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SUI216 Foreign Policy Analysis e 3 5 zorunlu
SUI264 History of Political Thoughts 1 e 3 5 zorunlu
SUI202 Yerel Yönetimler ve Siyaset t 3 5 zorunlu
SUI204 Siyasi Tarih 2 t 3 5 zorunlu
SUI206 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Toplam: 0 0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Toplam: 0 0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Toplam: 0 0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Toplam: 0 0

Sosyoloji Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS101 Sosyolojiye Giriş 1 t 3 0 3 6 zorunlu
SOS103 Felsefeye Başlangıç 1 t 3 0 3 6 zorunlu
PSY101 Psikolojiye Giriş 1 t 3 0 3 6 zorunlu
SOS107 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar t 3 0 3 6 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS102 Sosyolojiye Giriş 2 t 3 0 3 6 zorunlu
SOS104 Felsefeye Başlangıç 2 t 3 0 3 5 zorunlu
PSY102 Psikolojiye Giriş 2 t 3 0 3 5 zorunlu
SOS108 Eleştirel Düşünce t 3 0 3 5 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS201 Sosyoloji Tarihi 1 t 3 0 3 4 zorunlu
SOS203 İktisat Sosyolojisi t 3 0 3 4 zorunlu
SOS205 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı t 3 0 3 4 zorunlu
SOS207 Sosyal Bilimlerde Yöntem t 3 0 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 4
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 21.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS202 Sosyoloji Tarihi 2 t 3 0 3 4 zorunlu
SOS204 Hukuk ve Suç Sosyolojisi t 3 0 3 4 zorunlu
SOS206 Aile Sosyolojisi t 3 0 3 4 zorunlu
SOS208 Saha Araştırma Teknikleri t 3 0 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 4
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 21.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS301 Şehir Sosyolojisi t 3 0 3 4 zorunlu
SOS305 Türk Sosyologları ve Eserleri t 3 0 3 4 zorunlu
SOS309 İktisat ve Sosyoloji Semineri 1 t 1 2 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 0 4 4
Alan İçi Seçmeli t 0 3 4
Alan İçi Seçmeli t 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 0 3 5
Toplam: 22.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
SOS302 Kırsal Dönüşüm ve Kalkınma t 3 0 3 4 zorunlu
SOS304 Endüstri Sosyolojisi t 3 0 3 4 zorunlu
SOS310 İktisat ve Sosyoloji Semineri 2 t 1 2 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 4 4
Alan İçi Seçmeli t 3 4
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 22.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Toplam: 0 0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
Toplam: 0 0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz SOS209 Felsefe Tarihi 1 t 3 0 3 4 alan ici secmeli
guz SOS213 Demografi ve Göç Sosyolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz SOS215 Eski Yazı Sosyoloji Metinleri 1 t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz SOS303 Sosyal Tabakalaşma t 3 0 3 4 alan ici secmeli
guz SOS307 Sosyolojide Veri Analizi 1 t 3 0 3 4 alan ici secmeli
guz SOS311 Eğitim Sosyolojisi t 3 0 3 4 alan ici secmeli
guz SOS315 Din Sosyolojisi t 3 0 3 4 alan ici secmeli
guz SOS317 Mantık 1 t 4 0 4 4 alan ici secmeli
guz SOS409 İktisadi Süreçler ve Kalkınma t 3 0 3 4 alan ici secmeli
guz SOS411 Edebiyat Sosyolojisi t 3 0 4 4 alan ici secmeli
bahar SOS210 Felsefe Tarihi 2 t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS214 Sanat Sosyolojisi t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS216 Eski Yazı Sosyoloji Metinleri 2 t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS308 Sosyolojide Veri Analizi 2 t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS312 Kültürel Çalışmalar t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS314 Sinema ve Toplum t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS316 İktisadi Düşünce Tarihi t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS318 Mantık 2 t 4 0 4 4 alan ici secmeli
bahar SOS410 Toplumsal Cinsiyet t 3 0 3 4 alan ici secmeli
bahar SOS412 Sosyal Antropoloji t 3 0 4 4 alan ici secmeli
güz SOS211 Siyaset Sosyolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar SOS212 Toplumsal Hareketler t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar SOS306 Türk Modernleşmesi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
güz SOS313 İletişim Sosyolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli

Turizm ve Otel Yöneticiliği %30 İngilizce

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR101 Tourism e 3 0 3 7 zorunlu
BIL107 Computing Practices e 3 0 3 6 zorunlu
MAT101 Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
TUR103 Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi t 2 0 2 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 5 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR104 Otel İşletmeciliği t 3 0 3 7 zorunlu
TUR102 Banquet and Serving Management e 2 1 3 6 zorunlu
IST231 Introduction to Statistics e 3 0 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 5 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR201 Yiyecek Üretim Yönetimi t 2 1 3 5 zorunlu
MUD101 Financial Accounting 1 e 3 0 3 5 zorunlu
TUR203 Turizm Coğrafyası t 3 0 3 5 zorunlu
TUR207 Önbüro Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
TUR209 Professional English 1 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR202 Kat Hizmetleri Yönetimi t 2 1 3 4 zorunlu
TUR204 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü t 3 0 3 5 zorunlu
TUR208 Tourism Marketing e 3 0 3 5 zorunlu
TUR210 Professional English 2 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
TUR211 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 15.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR301 Turizm Ekonomisi t 3 0 3 5 zorunlu
TUR304 Otel İşletmelerinde Yönetim t 3 0 3 5 zorunlu
TUR305 Turizmde Tüketici Davranışı t 3 0 3 5 zorunlu
TUR303 Professional English 3 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR306 İşyeri Uygulaması t 0 40 20 30 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR401 Turizm Mevzuatı t 3 0 3 5 zorunlu
UBF401 Girişimcilik ve Proje Tasarımı t 4 0 4 5 zorunlu
TUR405 Professional English 4 e 3 0 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 21.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR402 Turizm Politikası ve Planlaması t 3 0 3 5 zorunlu
TUR403 Turizm Yatırım Projeleri Analizi t 3 0 3 5 zorunlu
TUR406 Professional English 5 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR323 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
UBF310 Yenilik Yönetimi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
TUR428 Etkinlik Yönetimi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
SOS407 Turizm Sosyolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
TUR324 Turizm ve Çevre t 3 0 3 5 alan ici secmeli
TUR424 Destinasyon Yönetimi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
TUR417 Turizmde Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
TUR426 Turizm Etiği t 3 0 3 5 alan ici secmeli
TUR429 Gelir Yönetimi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz SOS407 Turizm Sosyolojisi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
guz TUR323 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar TUR417 Turizmde Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 alan ici secmeli
bahar TUR324 Turizm ve Çevre t 3 0 3 5 alan ici secmeli

Turizm İşletmeciliği (UBF) Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR101 Tourism e 3 0 3 7 zorunlu
BIL107 Computing Practices e 3 0 3 6 zorunlu
MAT101 Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
TUR103 Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi t 2 0 2 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 5 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR104 Otel İşletmeciliği t 3 0 3 7 zorunlu
TUR102 Banquet and Serving Management e 2 1 3 6 zorunlu
IST231 Introduction to Statistics e 3 0 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 5 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 17.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR201 Yiyecek Üretim Yönetimi t 2 1 3 5 zorunlu
MUD101 Financial Accounting 1 e 3 0 3 5 zorunlu
TUR203 Turizm Coğrafyası t 3 0 3 5 zorunlu
TUR207 Önbüro Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
TUR209 Professional English 1 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR202 Kat Hizmetleri Yönetimi t 2 1 3 4 zorunlu
TUR204 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü t 3 0 3 5 zorunlu
TUR208 Tourism Marketing e 3 0 3 5 zorunlu
TUR210 Professional English 2 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
TUR211 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 15.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR301 Turizm Ekonomisi t 3 0 3 5 zorunlu
TUR304 Otel İşletmelerinde Yönetim t 3 0 3 5 zorunlu
TUR305 Turizmde Tüketici Davranışı t 3 0 3 5 zorunlu
TUR303 Professional English 3 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR306 İşyeri Uygulaması t 0 40 20 30 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR401 Turizm Mevzuatı t 3 0 3 5 zorunlu
UBF401 Girişimcilik ve Proje Tasarımı t 4 0 4 5 zorunlu
TUR405 Professional English 4 e 3 0 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 21.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR402 Turizm Politikası ve Planlaması t 3 0 3 5 zorunlu
TUR403 Turizm Yatırım Projeleri Analizi t 3 0 3 5 zorunlu
TUR406 Professional English 5 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
TUR323 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
UBF310 Yenilik Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
TUR428 Etkinlik Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
SOS407 Turizm Sosyolojisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
TUR324 Turizm ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
TUR424 Destinasyon Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
TUR417 Turizmde Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
TUR426 Turizm Etiği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
TUR429 Gelir Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
guz SOS407 Turizm Sosyolojisi t 3 0 3 5 fakülte ortak
guz TUR323 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi t 3 0 3 5 fakülte ortak
bahar TUR417 Turizmde Araştırma Yöntemleri t 3 0 3 5 fakülte ortak
bahar TUR324 Turizm ve Çevre t 3 0 3 5 fakülte ortak

Uluslararası Lojistik %30 İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
ULL101 Lojistiğe Giriş 1 t 3 0 3 4 zorunlu
MAT131 Mathematics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 0 3 5 zorunlu
BIL432 Introduction to Information Systems e 3 0 3 5 zorunlu
IKT101 Economics e 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
HUK121 Hukuka Giriş t 2 0 2 3 zorunlu
MAT132 Mathematics 2 e 3 0 3 5 zorunlu
MUD237 Finansal Muhasebe t 3 0 3 5 zorunlu
ULL102 Lojistiğe Giriş 2 t 3 0 3 5 zorunlu
ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 2 0 2 3 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST231 Introduction to Statistics e 3 0 3 5 zorunlu
ULL201 Karayolu Taşımacılığı t 3 0 3 5 zorunlu
ULL203 Satınalma ve Tedarik Planlama t 3 0 3 5 zorunlu
ULL205 Denizyolu Taşımacılığı t 3 0 3 4 zorunlu
BAF302 Finance Management e 3 0 3 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL422 Lojistik Bilişim Sistemleri t 3 0 3 5 zorunlu
ULL204 Depolama ve Stok Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
ULL206 Air Transportation e 3 0 3 5 zorunlu
ULL208 Gümrük İşlemleri t 3 0 3 5 zorunlu
IST234 Statistical Analysis e 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL301 Lojistik Sistemlerde Modelleme t 3 0 3 5 zorunlu
ULT303 International Trade e 3 0 3 5 zorunlu
ISL206 Üretim Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL302 Dağıtım Planlaması t 3 0 3 4 zorunlu
ULL304 Lojistikte Kalite Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 15.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBF401 Girişimcilik ve Proje Tasarımı t 4 0 4 4 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL404 İşyeri Eğitimi t 0 40 20 30 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
5 ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 UBF310 Yenilik Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ENM214 Project Management e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ISL201 Marketing Management e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ULL410 Sektörel Lojistik Uygulamaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 HUK339 Ticaret Hukuku t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ULL405 Global Logistics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ULL315 Demiryolu Taşımacılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL308 Kentsel Lojistik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL310 Filo Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL317 Tersine ve Yeşil Lojistik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL314 Lojistikte Karar Verme Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL306 Taşımacılık Uygulamaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MUD320 Cost Analysis e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL313 Service Marketing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 IKT323 Transportation Economics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL407 Tehlikeli Madde Lojistiği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL408 Cargo Transportation e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL411 Current Issues in Logistics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL413 Depolama Sistemleri Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ISL316 E-Commerce and Logistics e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ISL335 Retail Management e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 GNL313 İş Sağlığı ve Güvenliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 HUK415 Lojistik Hukuku t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL403 Kombine Taşımacılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL312 Liman İşletmeciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL412 Performance Measurement in Supply Chain e 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Uluslararası Lojistik Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 t 2 0 2 2 zorunlu
ULL101 Lojistiğe Giriş 1 t 3 0 3 4 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 0 3 5 zorunlu
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 0 3 5 zorunlu
BIL432 Bilgi Sistemlerine Giriş t 3 0 3 4 zorunlu
IKT101 Genel Ekonomi t 3 0 3 3 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 23.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
HUK223 Hukukun Temel Kavramları t 3 0 3 3 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 0 3 5 zorunlu
MUD237 Finansal Muhasebe t 3 0 3 5 zorunlu
ULL102 Lojistiğe Giriş 2 t 3 0 3 5 zorunlu
ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 2 0 2 3 zorunlu
GNL114 Medeniyet ve Toplum t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 0 3 5 zorunlu
ULL201 Karayolu Taşımacılığı t 3 0 3 5 zorunlu
ULL203 Satınalma ve Tedarik Planlama t 3 0 3 5 zorunlu
ULL205 Denizyolu Taşımacılığı t 3 0 3 4 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 0 3 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL422 Lojistik Bilişim Sistemleri t 3 0 3 5 zorunlu
ULL204 Depolama ve Stok Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
ULL206 Havayolu Taşımacılığı t 3 0 3 5 zorunlu
ULL208 Gümrük İşlemleri t 3 0 3 5 zorunlu
IST234 İstatistiksel Analiz t 3 0 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL301 Lojistik Sistemlerde Modelleme t 3 0 3 5 zorunlu
ULT303 Uluslararası Ticaret t 3 0 3 5 zorunlu
ISL206 Üretim Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 18.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL302 Dağıtım Planlaması t 3 0 3 4 zorunlu
ULL304 Lojistikte Kalite Yönetimi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 15.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
UBF401 Girişimcilik ve Proje Tasarımı t 4 0 4 4 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL404 İşyeri Eğitimi t 0 40 20 30 zorunlu
Toplam: 20.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
5 ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 UBF310 Yenilik Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ENM214 Proje Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ULL410 Sektörel Lojistik Uygulamaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 HUK339 Ticaret Hukuku t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ULL405 Küresel Lojistik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ULL315 Demiryolu Taşımacılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL308 Kentsel Lojistik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL310 Filo Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL317 Tersine ve Yeşil Lojistik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL314 Lojistikte Karar Verme Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL306 Taşımacılık Uygulamaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 BAF302 Finans Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ULL313 Hizmet Pazarlaması t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 IKT323 Ulaştırma Ekonomisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL407 Tehlikeli Madde Lojistiği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL408 Kargo Taşımacılığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL411 Lojistikte Güncel Konular t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL413 Depolama Sistemleri Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ISL316 Elektronik Ticaret ve Lojistik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ISL335 Perakende Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 GNL313 İş Sağlığı ve Güvenliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 HUK415 Lojistik Hukuku t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL403 Kombine Taşımacılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL312 Liman İşletmeciliği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL412 Tedarik Zincirinde Performans Ölçümü t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ULL414 Lojistikte Simülasyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret %30 İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
TBF131 Sosyal Bilimlere Giriş t 3 3 zorunlu
IKT105 Micro Economics e 3 5 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 5 zorunlu
ISL101 Introduction to Business e 3 5 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 3 3 zorunlu
MUD101 Finansal Muhasebe 1 t 3 5 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 5 zorunlu
IKT102 Macro Economics e 3 5 zorunlu
ULT102 Introduction to International Trade e 3 5 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 3 3 zorunlu
MUD102 Finansal Muhasebe 2 t 3 5 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL201 Marketing Management e 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 3 5 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 5 zorunlu
IKT336 International Economics e 3 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 5 zorunlu
ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 5 zorunlu
BAF202 Financial Markets and Institutions e 3 4 zorunlu
ULT338 Export Import Management e 3 5 zorunlu
ULT202 Çok Taraflı Ticaret Sistemi t 3 6 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT301 Uluslararası Pazarlama t 3 5 zorunlu
TBF330 Sosyal Bilimlerde Bilgisayarlı Analiz Yöntemleri t 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF302 Finans Yönetimi t 3 5 zorunlu
ULT302 Dış Ticaret Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD305 Dış Ticaret Muhasebesi t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK441 Uluslararası Ticaret Hukuku t 3 8 zorunlu
MUD307 Muhasebe Bilgi Sistemleri t 3 5 zorunlu
ULT401 Dış Ticaret Finansman Teknikleri t 3 7 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 15.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULL104 Uluslararası Lojistik Yönetimi t 3 8 zorunlu
ISL271 Pazarlama Araştırmaları t 3 7 zorunlu
ISL404 Girişimcilik Kültürü t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
bahar ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL206 Üretim Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar GNL301 Staj 1 t 6 alan içi seçmeli
bahar ULT421 Uluslararası Tic. İle. ve Müz. Teknikleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT440 Uluslararası Kalite Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar HUK239 Uluslararası Hukuk t 3 5 alan içi seçmeli
guz ULT337 Uluslararası Ekonomik İlişkiler t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL334 Tüketici Davranışlarında Kültürlerarası İncelemeler t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL434 Stratejik Yönetim ve Rekabet t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL337 Satış Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL335 Perakende Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar LNG114 Mesleki İngilizce 4 t 3 5 alan içi seçmeli
guz LNG113 Mesleki İngilizce 3 t 3 5 alan içi seçmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 5 alan içi seçmeli
guz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 5 alan içi seçmeli
guz ULT435 Küresel Marka Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT340 Bütünleşik Pazarlama İletişimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT329 AB ve Entegrasyonu t 3 5 alan içi seçmeli

Uluslararası Ticaret Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 5 zorunlu
IKT105 Mikro Ekonomi t 3 5 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 5 zorunlu
MUD101 Finansal Muhasebe 1 t 3 5 zorunlu
TBF131 Sosyal Bilimlere Giriş t 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 3 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT102 Uluslararası Ticarete Giriş t 3 5 zorunlu
IKT102 Makro Ekonomi t 3 5 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 5 zorunlu
MUD102 Finansal Muhasebe 2 t 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 5 zorunlu
IKT336 Uluslararası Ekonomi t 3 5 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BAF202 Finansal Piyasalar ve Kurumlar t 3 4 zorunlu
ULT338 İhracat İthalat Yönetimi t 3 5 zorunlu
ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 5 zorunlu
ULT202 Çok Taraflı Ticaret Sistemi t 3 6 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT301 Uluslararası Pazarlama t 3 5 zorunlu
TBF330 Sosyal Bilimlerde Bilgisayarlı Analiz Yöntemleri t 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ULT302 Dış Ticaret Yönetimi t 3 5 zorunlu
BAF302 Finans Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD305 Dış Ticaret Muhasebesi t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
HUK441 Uluslararası Ticaret Hukuku t 3 8 zorunlu
ULT401 Dış Ticaret Finansman Teknikleri t 3 7 zorunlu
MUD307 Muhasebe Bilgi Sistemleri t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL271 Pazarlama Araştırmaları t 3 7 zorunlu
ULL104 Uluslararası Lojistik Yönetimi t 3 8 zorunlu
ISL404 Girişimcilik Kültürü t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 5 alan içi seçmeli
guz LNG113 Mesleki İngilizce 3 t 3 5 alan içi seçmeli
guz ULT435 Küresel Marka Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL434 Stratejik Yönetim ve Rekabet t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL337 Satış Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL206 Üretim Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL335 Perakende Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ULT337 Uluslararası Ekonomik İlişkiler t 3 5 alan içi seçmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 5 alan içi seçmeli
bahar LNG114 Mesleki İngilizce 4 t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT329 AB ve Entegrasyonu t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT340 Bütünleşik Pazarlama İletişimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT421 Uluslararası Tic. İle. ve Müz. Teknikleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar HUK239 Uluslararası Hukuk t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL334 Tüketici Davranışlarında Kültürlerarası İncelemeler t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT440 Uluslararası Kalite Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar GNL301 Staj 1 t 6 alan içi seçmeli

İktisat Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 5 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 5 zorunlu
IKT105 Mikro Ekonomi t 3 5 zorunlu
MUD101 Finansal Muhasebe 1 t 3 5 zorunlu
TBF131 Sosyal Bilimlere Giriş t 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 3 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 5 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 5 zorunlu
IKT102 Makro Ekonomi t 3 5 zorunlu
MUD102 Finansal Muhasebe 2 t 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT201 İktisat Teorisi 1 t 3 5 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 5 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT202 İktisat Teorisi 2 t 3 6 zorunlu
IST234 İstatistiksel Analiz t 3 5 zorunlu
ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 5 zorunlu
BAF202 Finansal Piyasalar ve Kurumlar t 3 4 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT301 Ekonometri 1 t 3 5 zorunlu
IKT303 Uluslararası Ekonomi 1 t 3 5 zorunlu
IKT305 İktisat Tarihi t 3 5 zorunlu
MUD307 Muhasebe Bilgi Sistemleri t 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT302 Ekonometri 2 t 3 5 zorunlu
IKT304 Uluslararası Ekonomi 2 t 3 5 zorunlu
IKT338 İktisadi Düşünce Tarihi t 3 5 zorunlu
IKT306 İktisat Politikası t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT401 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 1 t 3 5 zorunlu
IKT453 Kamu Maliyesi t 3 5 zorunlu
IKT403 Türkiye Ekonomisi t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT402 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 2 t 3 5 zorunlu
BAF432 Para ve Bankacılık t 3 5 zorunlu
IKT404 Seminer t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz MAT335 Lineer Cebir t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT335 Endüstriyel İktisat t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT317 Matematiksel İktisat t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT337 Avrupa Ekonomik Entegrasyonu t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT339 Çevre İktisadı t 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL304 Yönetim Bilişim Sistemleri t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT431 Gelenek Dışı İktisadi Düşünce t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT433 İleri İktisat Teorisi 1 t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT435 Seçili Ekonomik Konularda Araştırma t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT439 Oyun Teorisi t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT231 Yönetim Ekonomisi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar MAT336 Diferansiyel Denklemlere Giriş t 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF302 Finans Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT455 Kamu Maliyesi: Özel Konular t 3 5 alan içi seçmeli
bahar IST336 Kantitatif Karar Verme Teknikleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL434 Stratejik Yönetim ve Rekabet t 3 5 alan içi seçmeli
bahar TBF330 Sosyal Bilimlerde Bilgisayarlı Analiz Yöntemleri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL404 Girişimcilik Kültürü t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL438 Üretim Yönetimi ve Yöneylem Araştırması t 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT434 İleri İktisat Teorisi 2 t 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT438 Uygulamalı Ekonometri t 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT411 İktisat Sosyolojisi t 3 5 alan içi seçmeli

İktisat İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT105 Micro Economics e 3 5 zorunlu
MAT131 Mathematics 1 e 3 5 zorunlu
MUD101 Financial Accounting 1 e 3 5 zorunlu
ISL101 Introduction to Business e 3 5 zorunlu
TBF131 Introduction to Social Sciences e 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 1 e 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 3 3 zorunlu
GNL105 Turkish Language 1 e 2 2 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT102 Macro Economics e 3 5 zorunlu
MAT132 Mathematics 2 e 3 5 zorunlu
MUD102 Financial Accounting 2 e 3 5 zorunlu
GNL112 City Culture and Istanbul e 2 3 zorunlu
ISL102 Management and Organization e 3 5 zorunlu
GNL102 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 2 e 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 3 3 zorunlu
GNL106 Turkish Language 2 e 2 2 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT201 Economic Theory 1 e 3 5 zorunlu
IST231 Introduction to Statistics e 3 5 zorunlu
MUD201 Cost Accounting e 3 5 zorunlu
HUK112 Business Law e 3 5 zorunlu
ISL201 Marketing Management e 3 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT202 Economic Theory 2 e 3 6 zorunlu
IST234 Statistical Analysis e 3 5 zorunlu
MUD203 Managerial Accounting e 3 5 zorunlu
ISL202 Human Resources Management e 3 5 zorunlu
BAF202 Financial Markets and Institutions e 3 4 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT301 Econometrics 1 e 3 5 zorunlu
IKT303 International Economics 1 e 3 5 zorunlu
IKT305 Economic History e 3 5 zorunlu
IKT400 Accounting Information Systems e 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
GNL450 Vocational Seminars e 2 0 zorunlu
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT302 Econometrics 2 e 3 5 zorunlu
IKT304 International Economics 2 e 3 5 zorunlu
IKT338 History of Economic Thought e 3 5 zorunlu
IKT306 Economic Policy e 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT401 Growth and Development 1 e 3 5 zorunlu
IKT453 Public Finance e 3 5 zorunlu
IKT403 Turkish Economy e 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT402 Growth and Development 2 e 3 5 zorunlu
BAF432 Money and Banking e 3 5 zorunlu
IKT404 Seminar e 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz MAT161 Linear Algebra 1 e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT335 Industrial Economics e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT317 Mathematical Economics e 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL201 Marketing Management e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT337 European Economic Integration e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT339 Environmental Economics e 3 5 alan içi seçmeli
guz BIL304 Management Information Systems e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT431 Unconventional Economic Thought e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT433 Advanced Economic Theory 1 e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT435 Research in Selected Topics in Economics e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT439 Game Theory e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT231 Managerial Economics e 3 5 alan içi seçmeli
bahar MAT336 Introduction to Differential Equations e 3 5 alan içi seçmeli
bahar BAF302 Finance Management e 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT455 Public Finance: Special Topics e 3 5 alan içi seçmeli
bahar IST336 Quantitative Decision Making Techniques e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL434 Strategic Management &Business Policy e 3 5 alan içi seçmeli
bahar TBF330 Computational Methods in Social Sciences e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL404 Entrepreneurship Culture e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL438 Production Management and Operations Research e 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT434 Advanced Economic Theory 2 e 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT438 Applied Econometrics e 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT411 Economic Sociology e 3 5 alan içi seçmeli

İstatistik Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
MAT101 Matematik 1 t 4 0 4 5 zorunlu
IST232 İstatistik 1 t 3 0 3 6 zorunlu
IST113 Olasılık 1 t 3 0 3 6 zorunlu
IST115 Doğrusal Programlama 1 t 3 0 3 4 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
MAT102 Matematik 2 t 4 0 4 5 zorunlu
IST233 İstatistik 2 t 3 0 3 6 zorunlu
IST114 Olasılık 2 t 3 0 3 6 zorunlu
IST116 Doğrusal Programlama 2 t 3 0 3 4 zorunlu
GNL114 Medeniyet ve Toplum t 2 0 2 3 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
MAT115 Lineer Cebir t 3 0 3 3 zorunlu
IST211 Örnekleme 1 t 3 0 3 5 zorunlu
IST213 Matematiksel İstatistik t 3 0 3 5 zorunlu
IST215 Yöneylem Araştırması 1 t 3 0 3 4 zorunlu
IST205 Sosyal ve İktisadi İstatistikler t 3 0 3 4 zorunlu
IST209 İstatistiksel Araştırma ve Raporlama Teknikleri t 3 0 3 4 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
BIL298 Bilgisayar Programlama t 3 0 3 3 zorunlu
IST212 Örnekleme 2 t 3 0 3 5 zorunlu
IST214 Kantitatif Karar Verme Teknikleri t 3 0 3 4 zorunlu
IST216 Yöneylem Araştırması 2 t 3 0 3 4 zorunlu
IST218 Kamuoyu Araştırmaları t 3 0 3 4 zorunlu
IST333 Demografi t 3 0 3 4 zorunlu
GNL305 Staj 5 t 6 zorunlu
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST309 Deney Düzenleme 1 t 3 0 3 5 zorunlu
IST313 Uygulamalı İstatistik 1 t 3 0 3 5 zorunlu
IST315 Regresyon Analizi 1 t 3 0 3 6 zorunlu
IST317 Açıklayıcı Veri Analizi t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
Toplam: 12.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST332 Deney Düzenleme 2 t 3 0 3 5 zorunlu
IST302 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler t 3 0 3 4 zorunlu
IST312 Zaman Serileri Analizi t 3 0 3 4 zorunlu
IST314 Regresyon Analizi 2 t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
GNL306 Staj 6 t 6 zorunlu
Toplam: 12.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST409 Çok Değişkenli Analiz 1 t 3 0 3 6 zorunlu
IKT301 Ekonometri 1 t 3 0 3 6 zorunlu
IST413 Kategorik Veri Analizi t 3 0 3 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3
Alan İçi Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
Toplam: 9.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IST410 Çok Değişkenli Analiz 2 t 3 0 3 6 zorunlu
IKT302 Ekonometri 2 t 3 0 3 6 zorunlu
IST415 İstatistik Paket Programları t 3 0 3 6 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3
Alan İçi Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
Alan Dışı Seçmeli t 3
Toplam: 9.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz IST408 Çok Kriterli Karar Verme t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST339 İstatistik Tarihi t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST331 Mekansal Analizler t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST323 Aktuerya t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST404 İstatistiksel Yöntemler t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST437 Oyun Teorisi ve Piyasa Uygulamaları t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST439 İstatistikte Seçme Konular t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz IST441 Biyoistatistik t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz ISL271 Pazarlama Araştırmaları t 3 0 3 3 alan ici secmeli
guz LNG111 Mesleki İngilizce 1 t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST338 İstatistiksel Kalite Yönetimi t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST334 Demografi t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST337 Dinamik Programlama t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar ENM437 Doğrusal Olmayan Programlama t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST406 İstatistiksel Simülasyon t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST340 Veri Analizi t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST432 Stokastik Süreçler t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar FEF404 Bitirme Projesi Çalışmaları t 0 4 2 3 alan ici secmeli
bahar LNG112 Mesleki İngilizce 2 t 3 0 3 3 alan ici secmeli
bahar IST434 Dikey Kesit Veri Analizi t 3 0 3 3 alan ici secmeli

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %30 İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM101 Tasarım Stüdyosu 1 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM105 Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 1 t 2 2 3 4 zorunlu
ICM103 Eskiz Teknikleri t 1 2 2 7 zorunlu
MTF201 Sanat Tarihi 1 t 2 0 2 3 zorunlu
MAT101 Matematik 1 t 3 0 3 4 zorunlu
LNG101 General English 1 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM102 Tasarım Stüdyosu 2 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM106 Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 2 t 2 2 3 4 zorunlu
ICM104 Digital Communication Media e 2 2 3 4 zorunlu
MTF202 Sanat Tarihi 2 t 2 0 2 3 zorunlu
ICM108 İç Mimarlık Mekan Bilgisi t 1 2 2 4 zorunlu
LNG102 General English 2 e 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
ICM201 Interior Architecture Studio 1 e 2 6 5 8 zorunlu
ICM203 Computer Aided Architectural Design 1 e 1 2 2 3 zorunlu
ICM205 Yapı ve Strüktür 1 t 2 2 3 5 zorunlu
MIM207 Mimarlık Tarihi 1 t 2 0 2 3 zorunlu
ICM207 Yapı ve Malzeme 1 t 3 0 3 4 zorunlu
Area Elective e 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
ICM202 Interior Architecture Studio 2 e 2 6 5 8 zorunlu
ICM204 Computer Aided Architectural Design 2 e 1 2 2 3 zorunlu
ICM206 Yapı ve Strüktür 2 t 2 2 3 5 zorunlu
MIM208 Mimarlık Tarihi 2 t 2 0 2 3 zorunlu
ICM208 Yapı ve Malzeme 2 t 3 0 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM301 Interior Architecture Studio 3 e 2 6 5 9 zorunlu
ICM303 Mobilya ve Mekansal Donanım Tas. t 2 2 3 6 zorunlu
ICM305 Building Physics 1 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM302 Interior Architecture Studio 4 e 2 6 5 9 zorunlu
ICM304 Yapı ve Detaylandırma t 2 2 3 6 zorunlu
ICM306 Building Physics 2 e 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM401 İç Mimarlık Projesi 5 t 2 6 5 9 zorunlu
MIM403 Koruma ve Restorasyon t 3 0 3 3 zorunlu
ICM405 Cost and Project Management e 3 0 3 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM402 İç Mimarlıkta Bitirme Araştırma Projesi t 2 2 3 5 zorunlu
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
ICM406 Meslek Pratiği ve Etik t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
3 MIM241 Kültür ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ICM243 History of Furniture e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MTF309 Sürdürülebilirlik ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ICM237 Esthetics and Creativity e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MTF313 Design Theories e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MIM231 Konut Tipolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ICM233 Mekansal Düzenlemeler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM331 Bilgisayar Destekli Sunum Tekniği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM333 Su ve Mekan t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM335 Anıtsal Türk Mimarlığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM337 İç Mekan Sistemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM339 Reflections of Art e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM331 Computer Aided Presentation Techniques e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 MIM333 Sürdürülebilir Bina Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM431 Geleceğin Çevresi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM433 Lightning Design and Techniques e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM435 İç Mekanda Yapı Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM437 Traditional Turkish House e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM449 Mimaride Müzik Kültürü Etkisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM441 Visual Architectural Readings e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM443 Contemporary Art e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM445 Tasarımda Erişebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM447 Performance Arts e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM449 Product Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM431 İstanbul'un Kentsel Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM433 Çağdaş Yapı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM435 Sağlık Yapıları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM437 Ulaşım Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM439 Eğitim Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM232 Çevresel Performans t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM234 Çevresel Bitkilendirme Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MTF315 Tasarım Kültürü t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM238 Çevre ve Kimlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM240 Renk Kuramı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MIM440 Mimaride Ahşap Kullanımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MIM234 Kent ve Toplum t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM332 İç Mimarlık Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM334 Peyzaj Planlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM336 Akıllı Mekanlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM338 Design and Marketing e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM340 Vitrin ve Sergileme Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIM330 İleri Tasarım Sunum Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIM334 Türk Mimarlık Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT432 İç Mekanda Tekstil t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM434 Mekan Tasarımında Bezemeler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM436 Acoustics Design and Technologies e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ENT438 Endüstri Ürünleri Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM440 Specialist Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM448 Tasarım ve Göstergebilim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM450 İleri Mobilya Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ENT403 Design Management e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM454 Human and Space e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM456 Furniture and Construction e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM458 Stage Design e 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM460 Tasarımda ve Üretimde İleri Teknolojiler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM432 Kent Mobilyaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIM434 Konaklama Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIM436 Kentsel Gelişim ve Sürdürülebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM101 Tasarım Stüdyosu 1 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM105 Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 1 t 2 2 3 4 zorunlu
ICM103 Eskiz Teknikleri t 1 2 2 7 zorunlu
MTF201 Sanat Tarihi 1 t 2 0 2 3 zorunlu
MAT101 Matematik 1 t 3 0 3 4 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 0 2 2 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM102 Tasarım Stüdyosu 2 t 2 6 5 8 zorunlu
MIM106 Mimari Çizim ve Sunum Teknikleri 2 t 2 2 3 4 zorunlu
ICM104 Dijital Sunum Teknikleri t 2 2 3 4 zorunlu
MTF202 Sanat Tarihi 2 t 2 0 2 3 zorunlu
ICM108 İç Mimarlık Mekan Bilgisi t 1 2 2 4 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 0 2 2 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 0 2 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 0 2 2 zorunlu
ICM201 İç Mimarlık Projesi 1 t 2 6 5 8 zorunlu
ICM203 Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 1 t 1 2 2 3 zorunlu
ICM205 Yapı ve Strüktür 1 t 2 2 3 5 zorunlu
MIM207 Mimarlık Tarihi 1 t 2 0 2 3 zorunlu
ICM207 Yapı ve Malzeme 1 t 3 0 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 0 2 2 zorunlu
ICM202 İç Mimarlık Projesi 2 t 2 6 5 8 zorunlu
ICM204 Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 2 t 1 2 2 3 zorunlu
ICM206 Yapı ve Strüktür 2 t 2 2 3 5 zorunlu
MIM208 Mimarlık Tarihi 2 t 2 0 2 3 zorunlu
ICM208 Yapı ve Malzeme 2 t 3 0 3 4 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM301 İç Mimarlık Projesi 3 t 2 6 5 9 zorunlu
ICM303 Mobilya ve Mekansal Donanım Tas. t 2 2 3 6 zorunlu
ICM305 Yapı Fiziği 1 t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM302 İç Mimarlık Projesi 4 t 2 6 5 9 zorunlu
ICM304 Yapı ve Detaylandırma t 2 2 3 6 zorunlu
ICM306 Yapı Fiziği 2 t 3 0 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 17.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM401 İç Mimarlık Projesi 5 t 2 6 5 9 zorunlu
MIM403 Koruma ve Restorasyon t 3 0 3 3 zorunlu
ICM405 Maliyet ve Proje Yönetimi t 3 0 3 3 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
Toplam: 20.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ICM402 İç Mimarlıkta Bitirme Araştırma Projesi t 2 2 3 5 zorunlu
MTF402 Bitirme Projesi t 0 4 2 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan İçi Seçmeli t 3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli t 3 0 3 5
ICM406 Meslek Pratiği ve Etik t 3 0 3 5 zorunlu
Toplam: 19.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
yaz GNL301 Staj 1 t 0 0 0 6 zorunlu
3 MIM241 Kültür ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ICM243 Mobilya Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MTF309 Sürdürülebilirlik ve Çevre t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ICM237 Estetik ve Yaratıcılık t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MTF313 Tasarım Teorisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 MIM231 Konut Tipolojileri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
3 ICM233 Mekansal Düzenlemeler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM331 Bilgisayar Destekli Sunum Tekniği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM333 Su ve Mekan t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM335 Anıtsal Türk Mimarlığı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM337 İç Mekan Sistemleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM339 Sanatın Yansımaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 ICM331 Bilgisayar Destekli Sunum Tekniği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
5 MIM333 Sürdürülebilir Bina Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM431 Geleceğin Çevresi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM433 Aydınlatma Tasarımı ve Tekniği t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM435 İç Mekanda Yapı Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM437 Geleneksel Türk Evi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM449 Mimaride Müzik Kültürü Etkisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM441 Görsel Mimarlık Okumaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM443 Çağdaş Sanat t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM445 Tasarımda Erişebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM447 Performance Arts t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 ICM449 Ürün Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM431 İstanbul'un Kentsel Analizi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM433 Çağdaş Yapı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM435 Sağlık Yapıları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM437 Ulaşım Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
7 MIM439 Eğitim Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM232 Çevresel Performans t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM234 Çevresel Bitkilendirme Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MTF315 Tasarım Kültürü t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM238 Çevre ve Kimlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 ICM240 Renk Kuramı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MIM440 Mimaride Ahşap Kullanımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
4 MIM234 Kent ve Toplum t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM332 İç Mimarlık Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM334 Peyzaj Planlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM336 Akıllı Mekanlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM338 Tasarım ve Pazarlama t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 ICM340 Vitrin ve Sergileme Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIM330 İleri Tasarım Sunum Teknikleri t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
6 MIM334 Türk Mimarlık Tarihi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MTT432 İç Mekanda Tekstil t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM434 Mekan Tasarımında Bezemeler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM436 Akustik Tasarımı ve Teknolojisi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ENT438 Endüstri Ürünleri Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM440 Özellikli Tasarımlar t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM448 Tasarım ve Göstergebilim t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM450 İleri Mobilya Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ENT403 Tasarım Yönetimi t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM454 Birey ve Mekan t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM456 Mobilya ve Konstrüksiyon t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM458 Sahne Tasarımı t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM460 Tasarımda ve Üretimde İleri Teknolojiler t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 ICM432 Kent Mobilyaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIM434 Konaklama Binaları t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
8 MIM436 Kentsel Gelişim ve Sürdürülebilirlik t 3 0 3 5 alan içi seçmeli
yaz GNL302 Staj 2 t 0 0 0 6 zorunlu

İşletme Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL101 İşletmeye Giriş t 3 5 zorunlu
MAT131 Matematik 1 t 3 5 zorunlu
IKT105 Mikro Ekonomi t 3 5 zorunlu
MUD101 Finansal Muhasebe 1 t 3 5 zorunlu
TBF131 Sosyal Bilimlere Giriş t 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 t 2 2 zorunlu
GNL105 Türk Dili 1 t 2 2 zorunlu
LNG101 Genel İngilizce 1 t 3 3 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL102 Yönetim ve Organizasyon t 3 5 zorunlu
MAT132 Matematik 2 t 3 5 zorunlu
IKT102 Makro Ekonomi t 3 5 zorunlu
MUD102 Finansal Muhasebe 2 t 3 5 zorunlu
GNL112 Şehir ve Kültür İstanbul t 2 3 zorunlu
GNL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 t 2 2 zorunlu
GNL106 Türk Dili 2 t 2 2 zorunlu
LNG102 Genel İngilizce 2 t 3 3 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT231 Yönetim Ekonomisi t 3 5 zorunlu
IST231 İstatistiğe Giriş t 3 5 zorunlu
HUK242 İşletme Hukuku t 3 5 zorunlu
MUD201 Maliyet Muhasebesi t 3 5 zorunlu
ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 5 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL202 İnsan Kaynakları Yönetimi t 3 5 zorunlu
ISL204 Örgüt Teorisi t 3 6 zorunlu
ISL206 Üretim Yönetimi t 3 5 zorunlu
MUD203 Yönetim Muhasebesi t 3 5 zorunlu
BAF202 Finansal Piyasalar ve Kurumlar t 3 4 zorunlu
Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL301 Örgütsel Davranış t 3 5 zorunlu
BAF302 Finans Yönetimi t 3 5 zorunlu
ULL303 Lojistik Yönetimi t 3 5 zorunlu
GNL450 Mesleki Seminer t 2 0 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL302 Yönetimde İletişim t 3 5 zorunlu
BIL304 Yönetim Bilişim Sistemleri t 3 5 zorunlu
ISL306 Marka Yönetimi t 3 5 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL201 Pazarlama Yönetimi t 3 7 zorunlu
MUD202 Denetim t 3 5 zorunlu
ISL434 Stratejik Yönetim ve Rekabet t 3 8 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL402 Kurumsal Yönetişim t 3 7 zorunlu
ISL404 Girişimcilik Kültürü t 3 5 zorunlu
ISL406 Uluslararası İşletme Yönetimi t 3 8 zorunlu
Alan İçi Seçmeli t 3 5
Alan İçi / Alan Dışı Seçmeli t 3 5
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz ISL331 Aile Şirketlerinde Yönetim t 3 5 alan içi seçmeli
guz SUI311 Kamu Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT335 Endüstriyel İktisat t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL416 Yönetim Düşünce Tarihi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ENM433 Kalite Yönetim Sistemleri t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL431 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi t 4 5 alan içi seçmeli
guz ISL435 Türk İş Çevresi t 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL437 Yöneylem Araştırması t 3 5 alan içi seçmeli
bahar MTF418 Teknoloji Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT338 İhracat İthalat Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT336 Uluslararası Ekonomi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL336 Endüstriyel Pazarlama Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar GNL428 İş Etiği t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL337 Satış Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM214 Proje Yönetimi t 3 5 alan içi seçmeli
bahar GNL301 Staj 1 t 6 alan içi seçmeli

İşletme İngilizce Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT105 Micro Economics e 3 5 zorunlu
MAT131 Mathematics 1 e 3 5 zorunlu
MUD101 Financial Accounting 1 e 3 5 zorunlu
ISL101 Introduction to Business e 3 5 zorunlu
TBF131 Introduction to Social Sciences e 3 3 zorunlu
GNL101 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 1 e 2 2 zorunlu
LNG101 General English 1 e 3 3 zorunlu
GNL105 Turkish Language 1 e 2 2 zorunlu
Toplam: 22.0 30.0

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT102 Macro Economics e 3 5 zorunlu
MAT132 Mathematics 2 e 3 5 zorunlu
MUD102 Financial Accounting 2 e 3 5 zorunlu
GNL112 City Culture and Istanbul e 2 3 zorunlu
ISL102 Management and Organization e 3 5 zorunlu
GNL102 Atatürk Prin. and Hist. of Rev. 2 e 2 2 zorunlu
LNG102 General English 2 e 3 3 zorunlu
GNL106 Turkish Language 2 e 2 2 zorunlu
Toplam: 21.0 30.0

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
IKT231 Managerial Economics e 3 5 zorunlu
IST231 Introduction to Statistics e 3 5 zorunlu
MUD201 Cost Accounting e 3 5 zorunlu
HUK112 Business Law e 3 5 zorunlu
ISL201 Marketing Management e 3 5 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL204 Organizational Theory e 3 6 zorunlu
ISL206 Production Management e 3 5 zorunlu
MUD203 Managerial Accounting e 3 5 zorunlu
ISL202 Human Resources Management e 3 5 zorunlu
BAF202 Financial Markets and Institutions e 3 4 zorunlu
Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL301 Organizational Behavior e 3 5 zorunlu
BAF302 Finance Management e 3 5 zorunlu
ULL303 Logistics Management e 3 5 zorunlu
GNL450 Vocational Seminars e 2 0 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 20.0 30.0

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL302 Communication in Management e 3 5 zorunlu
ISL306 Brand Management e 3 5 zorunlu
BIL304 Management Information Systems e 3 5 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 18.0 30.0

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL201 Marketing Management e 3 7 zorunlu
MUD202 Auditing e 3 5 zorunlu
ISL434 Strategic Management &Business Policy e 3 8 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 15.0 30.0

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
ISL402 Corporate Governance e 3 7 zorunlu
ISL404 Entrepreneurship Culture e 3 5 zorunlu
ISL406 International Business e 3 8 zorunlu
Area Elective e 3 5
Area Elective / Non-Area Elective e 3 5
Toplam: 15.0 30.0

Seçmeli Dersler

Dönem Ders Kodu Ders Adı Dil T U K AKTS S/Z
guz ISL332 Leadership e 3 5 alan içi seçmeli
guz IKT335 Industrial Economics e 3 5 alan içi seçmeli
guz ULT301 International Marketing e 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL331 Family Business Management e 3 5 alan içi seçmeli
guz ULL335 Supply Chain Management e 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL335 Retail Management e 3 5 alan içi seçmeli
guz ULT340 Integrated Marketing Communications e 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL435 Turkish Business Environment e 3 5 alan içi seçmeli
guz ISL437 Operational Research e 3 5 alan içi seçmeli
guz RKL210 Advertisement Management e 3 5 alan içi seçmeli
bahar IKT336 International Economics e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL334 Consumer Behavior-Cross Cultural Studies e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL304 Financial Services Marketing e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL336 Industrial Marketing e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ULT338 Export Import Management e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL433 Online Marketing e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ISL337 Sales Management e 3 5 alan içi seçmeli
bahar ENM214 Project Management e 3 5 alan içi seçmeli
bahar GNL301 Internship 1 e 6 alan içi seçmeli